B!og, czyli Niecodziennik — słów i obrazków co nieco, od czasu do czasu.

Wszelkie zamieszczone na b!ogu materiały mają oparcie w faktach udostępnionych publicznie, a ich przywołanie oraz przedstawienie — zarówno wizualne jak i treściowe — może być rozumiane wyłącznie jako stwierdzenie ocenne i stanowi wyrażenie osobistej opinii. Treści publikowane są w ramach konstytucyjnego prawa do wolności wyrażania swoich poglądów (Art. 54 Konstytucji RP).

• • •

Anna Boduszyńska-Bąk, wiersze, Otoczenie, tkanina unikatowa, gobelin
Anna Boduszyńska-BąkW kameralnej atmosferze poznańskiej winiarni odbyła się prezentacja tomiku wierszy Anny Boduszyńskiej-Bąk — prywatnie mojej Mamy — wydanych nakładem Stowarzyszenia «Bąk+Ordynacja».

Zainteresowanych twórczością autorki polecam nabycie publikacji udostępnianej w internetowej księgarni stowarzyszenia pod adresem:


Anna Boduszyńska-Bąk urodziła się w 1944 roku w majątku Chojno Nowe (województwo lubelskie). Rodzinny dom opuściła wraz z rodzicami — Janiną i Mieczysławem Boduszyńskim (żołnierzem AK) — oraz dwojgiem rodzeństwa — Mieczysławem i Aleksandrą — uciekając przed sowieckim terrorem. Dom zagrabiony komunistycznym bezprawiem do dziś nie został zwrócony.

Od 1948 roku zamieszkała w PoznaniuAbsolwentka Liceum Plastycznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Poznaniu. Studiowała na wydziale Architektury Wnętrz i Malarstwa Grafiki i Rzeźby. Dyplom uzyskała w 1969 roku w pracowni malarstwa prof. Eustachego Wasilkowskiego oraz gobelinu prof. Magdaleny Abakanowicz.

Autorskie gobeliny uczestniczyły w latach 1972–1980 w wystawach tkaniny unikatowej w Polsce (Gdańsk, Łódź, Leszno, Katowice, Wrocław, Gorzów, Poznań, Warszawa, Kowary) oraz za granicą (Brno, Aix-les-Bains, Tuluza, Lille, Grasse, Lyon, Hawr). Po 13 grudnia roku 1981 wycofała się z oficjalnego życia artystycznego. 

Debiut literacki miał miejsce w 1998 roku pod pseudonimem Anna Bochyńska.

Mąż — Jerzy Bąk, synowie — Aleksander, Wojciech i Mieczysław.


--
Ilustracje: 
• Otoczenie — okładka tomiku wierszy © BĄK+Ordynacja / Wojciech Bąk (na okładce kadr tkaniny „Otoczenie” 1977)


[P] 14.09.2017plakat Aleksander Bąk, Sąd Ostateczny, konkurs na plakat inspirowany twórczością Hansa Memlinga, STGU, Muzeum Narodowe w Gdańsku, poster design, grafika użytkowaMemling — credo ostateczneWierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz — lecz także i złe duchy wierzą i drżą.*

Autorska interpretacja tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny — lewego skrzydła obrazu — przesłana w konkursie zorganizowanym przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w ramach projektu „Jeden ze 100”. Niestety, nie znalazła uznania w oczach jury.

— … że niby straszy? Memling jakoś się nie bał. 

Na szczęście jest też wersja inspirowana prawą stroną tryptyku :)


--
* Jk 2,19

Ilustracje:
• plakat konkursowy © 2017 Aleksander Bąk
• Sąd Ostateczny, Hans Memling © Muzeum Narodowe w Gdańsku


[P] 06.09.2017Grodków nowy herb, projekt herbu, flagi, Aleksander Bąk, pieczęć miasta Grodków, odcisk lakowy, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, © Aleksander BąkArs heraldica — czyli… sztuczka heraldyków dwóchW artykule „Jedynie prawda jest ciekawa”, zamieszczonym w 18 lutego 2017 roku (patrz: b!og 2017-1), zapowiedziałem publikację przygotowanej przeze mnie „Analizy krytycznej”* opracowania projektowego pt.: Uzasadnienie heraldyczno-historyczne projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Grodków**, autorstwa „duetu heraldycznego” Kamil Wójcikowski / Robert Fidura. 

Krytyczne działania podjęte zostały z uwagi na powzięte przekonanie o nierzetelności opracowania Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury, przygotowanego na podstawie niezweryfikowanego źródła ikonograficznego, pozyskanego wbrew zapewnieniom autorów nie z Archiwum państwowego we Wrocławiu, lecz z… internetu oraz wywiedzenie herbu w oparciu o XIX wieczny odrys pieczęci, a nie oryginalny materiał sfragistyczny.

W dokumencie analitycznym, przygotowanym dla Rady Miejskiej w Grodkowie, postawiłem zarzut wprowadzenia w błąd organu samorządowego, poprzez dokonanie manipulacji materiałem informacyjnym, w celu wygrania konkursu na projekt symboli gminy Grodków. Pełen dokument „Analizy krytycznej” poniżej:

Należy podkreślić, że zgłoszony w konkursie projekt, autorstwa „duetu heraldycznego” Wójcikowski / Fidura, wybrany został przez komisję konkursową z uwagi na „staranne przygotowanie dokumentu z przypisami oraz bogatymi ilustracjami”. Analiza materiału konkursowego opracowania pozwala domniemywać, że na komisji konkursowej zrobiła wrażenie nie zawartość merytoryczna, ale objętość oferty liczona w ilości stron oraz duża ilość kolorowych obrazków do ogłądania. 

W odróżnieniu od opracowania Wójcikowskiego i Fidury, przygotowany przeze mnie konkursowy projekt spełniał wszystkie wymagania merytoryczne, a przede wszystkim opierał się na najstarszym zachowanym woskowym odcisku tłoka pieczętnego miasta Grodkowa z 1383 roku i w sposób właściwy odtwarzał pierwotny wizerunek jego godła.

Członkowie komisji dokonali zatem wyboru nie mając wiedzy merytorycznej w zakresie ocenianych przez siebie opracowań. Potwierdzeniem tego był fakt, iż po przedstawieniu zastrzeżeń na sesji rady miejskiej, przedstawiciele urzędu gminy oświadczyli, że nie mają kompetencji w ocenianiu merytorycznym projektów i z uwagi na to Burmistrz Grodkowa zwrócił się do Komisji Heraldycznej o ponowną ocenę projektu. 


nowy herb gminy Grodków, projekt herbu Grodkowa, nierzetelny projekt duet heraldyczny Kamil Wójcikowski, Robert Fidura, projekt symboli, analiza krytyczna, projekt herbu Grodkowa Aleksander BąkPonieważ Burmistrz Grodkowa w swoim piśmie do Komisji Heraldycznej nie załączył pełnej dokumentacji, zawierającej podniesione zastrzeżenia, byłem zmuszony przesłać przygotowaną „Analizę krytyczną” także do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisji Heraldycznej. Komisja Heraldyczna w swojej odpowiedzi w pełni podzielila ustalenia zawarte w „Analizie krytycznej”, a decyzję ostatecznego wyboru symboli pozostawiła Radzie Gminy. 

Kuriozum stanowi zatem fakt, iż po oficjalnym wniesieniu zastrzeżeń do opracowania przygotowanego przez Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidurę, jego autorzy w piśmie skierowanym bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji Heraldycznej zgodzili się z większością krytycznych uwag, które dotyczyły kwestii badawczo-poszukiwawczych i… zadeklarowali przygotowanie nowej wersji herbu w oparciu o materiały zgromadzone przez konkurentaNajwyraźniej autorom nierzetelnego opracowania nie starczyło ani honoru, ani wstydu — nie pierwszy raz zresztą (patrz: Debrzno — czyli „świniowate” w heraldyce, b!og 2016).

Najlepszym podsumowaniem profesjonalizmu niech będą własne słowa „heraldykow dwóch” opublikowane na profilu FB:
  • Niestety był to tylko "restyling", mało pracy twórczej :)

Nierzetelny projekt, manipulacja, wprowadzenie w błąd, projekt herbu gminy Grodków, Kamil Wójcikowski, Robert Fidura, duet heraldyczny, projektowanie herbów


Nierzetelny projekt, manipulacja, wprowadzenie w błąd, projekt herbu gminy Grodków, Kamil Wójcikowski, Robert Fidura, duet heraldyczny, projektowanie herbówDokument Uzasadnienia heraldyczno-historyczne projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Grodków autorstwa Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury udostępniony jest na stronie Urzędu Miejskiego w Grodkowie pod adresem:
--
* A. Bąk, Analiza krytyczna «Uzasadnienia heraldyczno-historyczne projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Grodków», Poznań, luty 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Aleksander Bąk. Całość analizy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2016 nr poz. 666). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody autora. Zamieszczone w analizie ilustracje mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie do ilustracji pozostają przy ich właścicielach.
** K. Wójcikowski, R. Fidura, Uzasadnienie heraldyczno-historyczne projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Grodków, 2016

Ilustracje:
• Odcisk lakowy pieczęci miasta Grodkowa, Muzeum narodowe we Wrocławiu © Aleksander Bąk / MN Wrocław
• Zestawienie konkursowych projektów herbu i flagi gminy Grodków 
— z lewej: projekt © duet heraldyczny Kamil Wójcikowski / Robert Fidura
— z prawej: projekt © Aleksander Bąk
• Zrzut ekranowy wpisu z dnia 5 grudnia 2016 r. — Kamil Wójcikowski, Facebook

[P] 06.06.2017Zawartość poprzedniej części b!oga z roku 2017 dostępna w zakładce b!2017-2.