B!og, czyli Niecodziennik — słów i obrazków co nieco, od czasu do czasu.

Wszelkie zamieszczone na b!ogu materiały mają oparcie w faktach udostępnionych publicznie, a ich przywołanie oraz przedstawienie — zarówno wizualne jak i treściowe — może być rozumiane wyłącznie jako stwierdzenie ocenne i stanowi wyrażenie osobistej opinii. Treści publikowane są w ramach konstytucyjnego prawa do wolności wyrażania swoich poglądów (Art. 54 Konstytucji RP).

• • •nowe godło Polski, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, ustawa o symbolach państwowych, Aleksander Bąk, projekt godła, projekt herbu Polski— ale jaki?Gdy 10 lat temu wysyłałem projekt na konkurs na logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przypuszczałem, że historia zatoczy koło. A jednak…

W 2008 roku w ramach konkursowego opracowania zaproponowałem ujednolicenie tożsamości wizualnej rzadu RP w miejsce wprowadzanych coraz to nowych logotypów ministerstw (patrz: Wywijanie orła. Orzel jaki jest, nie każdy minister widzi.). Niestety konkurs nie został rozstrzygnięty, a propozycja pozostała bez odzewu. Co więcej, członkowie komisji konkursowej uzasadnili nierozstrzygnięcie konkursu z uwagi na — cytuję: «niski poziom, zarówno pod względem wizualnym jak i merytorycznym».*

Minęło 10 lat i… — ale o tym już niedługo.


Kapituła Konkursowa:

• Jan Węgrzyn, Dyrektor Generalny MSWiA, Przewodniczący Kapituły,

• prof. Andrzej Pepłoński — ekspert, 

• Karol Śliwka — ekspert,

• Andrzej-Ludwik Włoszczyński — ekspert,

•  Edyta Szostak — Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego MSWiA,

• Wioletta Paprocka — Rzecznik Prasowy MSWiA.


Ilustracja: Godło państwowe 1927 © Aleksander Bąk


[P] 17.09.2018

na szlaku, czerwony szlak beskidzki, lato 2018, odpoczynek


Wszystko ma swój czas, 
i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem.

Jest czas rodzenia i czas umierania, 
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, 
czas zabijania i czas leczenia, 
czas burzenia i czas budowania, 
czas płaczu i czas śmiechu, 
czas zawodzenia i czas pląsów, 
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, 
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, 
czas szukania i czas tracenia, 
czas zachowania i czas wyrzucania, 
czas rozdzierania i czas zszywania, 
czas milczenia i czas mówienia, 
czas miłowania i czas nienawiści, 
czas wojny i czas pokoju. 

Cóż przyjdzie pracującemu 
z trudu, jaki sobie zadaje? *


--

* Koh 3, 1-9


Główny Szlak Beskidzki imienia Kazimierza Sosnowskiego (GSB) — szlak turystyczny znakowany kolorem czerwonym biegnący od Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach.


Ilustracja: © Aleksander Bąk


[P] 31.07.2018
Zawartość poprzedniej części b!oga z roku 2018 dostępna w zakładce b!2018-1.