B!og, czyli Niecodziennik — słów i obrazków co nieco, od czasu do czasu.

Wszelkie zamieszczone na b!ogu materiały mają oparcie w faktach udostępnionych publicznie, a ich przywołanie oraz przedstawienie — zarówno wizualne jak i treściowe — może być rozumiane wyłącznie jako stwierdzenie ocenne i stanowi wyrażenie osobistej opinii. Treści publikowane są w ramach konstytucyjnego prawa do wolności wyrażania swoich poglądów (Art. 54 Konstytucji RP).

• • •
100 Rocznica Odzyskania Niepodległosci Polski, 11 Listopada, Narodowe Święto Niepodległości, Biało-Czerwony Marsz Niepodległości, godło Polski Aleksander Bąk
— mamy NiepodległąWbrew pozorom Niepodległa nie wzięła się ni stąd ni z owąd. Na odrodzoną Niepodległą złożyła się ofiara — często ofiara z życia. Bo odrodzenie zakłada uprzednią śmierć. Cieszmy się zatem życiem w wolności pamiętając, że wolność to zadanie, a nie igrzyska.
--

Odrodzenie/Rebirth — produkcja: Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

kreacja: Tengent  / Marcin Karolewski 

scenariusz: Tobiasz Piątkowski, Krzysztof Noworyta, Marcin Karolewski

realizacja: Juice

muzyka: Mathieu Alvado

Wsparcie: Polska Fundacja Narodowa


Ilustracja:

• Mamy Niepodległą © 2015 Aleksander Bąk


[P] 10.11.2018
Kokarda Narodowa, biało-czerwona kokarda, Święto Niepodległości, Narodowy Marsz Niepodległości,  Marsz Miliona na Stulecie, instrukcja jak zrobić Kokardę Narodową, © 2011 Aleksander Bąk


— na obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości


Wzmożony ruch na stronie internetowej www.jakiznakwoj.pl sygnalizuje zbliżanie się kolejnego święta narodowego. W oparciu o analizę wyszukiwanej treści przygotowałem w 2015 roku mini opracowanie dla wszystkich poszukujących patriotycznych materiałów edukacyjnych dla najmłodszych (i nie tylko).

A zatem dla tych, którzy jeszcze nie mają lub nie wiedzą jak przygotować prawdziwą Kokardę Narodową na obchody Narodowego Święta Niepodległości — instrukcja jej wykonania do pobrania w pliku .pdf.

Do dyspozycji jest także kolorowanka z symbolami narodowymi.


Uwaga! Opracowanie udostępnione zostaje na potrzeby użytku prywatnego na następujących zasadach:
  • dozwolone jest wykorzystanie jedynie w oryginalnej postaci, bez możliwości tworzenia tzw. utworów zależnych — przerabiania lub częściowego wykorzystywania grafik;
  • niedozwolone jest rozpowszechnianie publiczne — w szczególności w internecie — bez uprzedniego uzyskania zgody autora;
  • bezwzględnie zakazane jest użycie opracowania w całości lub częściowe dla celów komercyjnych.

--

• Polska Kokarda Narodowa / Polish national cockade — Instrukcja © 2011 Aleksander Bąk

• Polskie symbole narodowe / National symbols of Poland — Kolorowanka © 2015 Aleksander Bąk


Ilustracja: Kokarda Narodowa © 2011 Aleksander Bąk


[P] 08.11.20181 Listopada, Wszystkich Świętych, Aleksander Bąk, grafika publicystyczna


… lecą do NiebaNiebo: Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go „takim, jakim jest” (1 J 3,2), twarzą w twarz.*Uroczystość Wszystkich Świętych:** zamiast komentarza klasyka — Louis Armstrong „When The Saints Go Marching In”:


--
* Art. 1023 — Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994
** Uroczystość Wszystkich Świętych (łac. Sollemnitas Omnium Sanctorum) — w Kościołach łacińskich uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, przypadająca corocznie na dzień 1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej obchodem liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła katolickiego jest wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości — Wikipedia

Ilustracja: 
Olsajn†s — grafika publicystyczna © 2014 Aleksander Bąk

[P] 1.11.2018Psalm 33, Bóg miłuje prawo i sprawiedliwość, Wybory 2018, Aleksandra Kaute, Superstacja, Państwowa Komisja Wyborcza, naruszenie ciszy wyborczej


Słowo na… „niedzielę wyborczą”Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana, 
prawym przystoi pieśń chwały.

Sławcie Pana na cytrze, 
śpiewajcie Mu przy harfie dziesięciostrunnej.

Śpiewajcie Jemu pieśń nową, 
pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie! 

Bo słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło oparte na wierności. 

On miłuje prawo i sprawiedliwość
ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.*


Psalmy to tak naprawdę codzienna modlitwa uwielbienia, przebłagania i błagania — bo jest za co dziękować, za co przepraszać i o co prosić. Warto więc sięgać po Księgę Psalmów nie tylko „od niedzieli”. Dla zainteresowanych psalm 33 w różnych wykonaniach — do wyboru — mamy przecież demokrację :) 

Na początek po hebrajsku:I na zakończenie psalm czytany „szustakiem”.--
* Ps 33,1-5 — Biblia Jerozolimska, Pallottinum 2006

Ilustracja: Psalterz Harleya, © British Library

[P] 20.10.2018

Post scriptum poniedzielneOtwórz moje wargi, Panie, 
a usta moje będą głosić Twoją chwałę. 

Ty się bowiem nie radujesz ofiarą 
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał. 

Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, 
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.**


--
* Ps 51,17-19 — Biblia Jerozolimska, Pallottinum 2006

[P] 22.10.2018nowe godło Polski, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, ustawa o symbolach państwowych, Aleksander Bąk, projekt godła, projekt herbu Polski— ale jaki?Gdy 10 lat temu wysyłałem projekt na konkurs na logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przypuszczałem, że historia zatoczy koło. A jednak…

W 2008 roku w ramach konkursowego opracowania zaproponowałem ujednolicenie tożsamości wizualnej rzadu RP w miejsce wprowadzanych coraz to nowych logotypów ministerstw (patrz: Wywijanie orła. Orzel jaki jest, nie każdy minister widzi.). Niestety konkurs nie został rozstrzygnięty, a propozycja pozostała bez odzewu. Co więcej, członkowie komisji konkursowej uzasadnili nierozstrzygnięcie konkursu z uwagi na — cytuję: «niski poziom, zarówno pod względem wizualnym jak i merytorycznym».*

Minęło 10 lat i… — ale o tym w swoim czasie.


Kapituła Konkursowa:

• Jan Węgrzyn, Dyrektor Generalny MSWiA, Przewodniczący Kapituły,

• prof. Andrzej Pepłoński — ekspert, 

• Karol Śliwka — ekspert,

• Andrzej-Ludwik Włoszczyński — ekspert,

•  Edyta Szostak — Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego MSWiA,

• Wioletta Paprocka — Rzecznik Prasowy MSWiA.


Ilustracja: Godło państwowe 1927 © Aleksander Bąk


[P] 17.09.2018

na szlaku, czerwony szlak beskidzki, lato 2018, odpoczynek


Wszystko ma swój czas, 
i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem.

Jest czas rodzenia i czas umierania, 
czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, 
czas zabijania i czas leczenia, 
czas burzenia i czas budowania, 
czas płaczu i czas śmiechu, 
czas zawodzenia i czas pląsów, 
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, 
czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, 
czas szukania i czas tracenia, 
czas zachowania i czas wyrzucania, 
czas rozdzierania i czas zszywania, 
czas milczenia i czas mówienia, 
czas miłowania i czas nienawiści, 
czas wojny i czas pokoju. 

Cóż przyjdzie pracującemu 
z trudu, jaki sobie zadaje? *


--

* Koh 3, 1-9


Główny Szlak Beskidzki imienia Kazimierza Sosnowskiego (GSB) — szlak turystyczny znakowany kolorem czerwonym biegnący od Ustronia w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach.


Ilustracja: © Aleksander Bąk


[P] 31.07.2018
Zawartość poprzedniej części b!oga z roku 2018 dostępna w zakładce b!2018-1.