B!og, czyli Niecodziennik — słów i obrazków co nieco, od czasu do czasu.

Wszelkie zamieszczone na b!ogu materiały mają oparcie w faktach udostępnionych publicznie, a ich przywołanie oraz przedstawienie — zarówno wizualne jak i treściowe — może być rozumiane wyłącznie jako stwierdzenie ocenne i stanowi wyrażenie osobistej opinii. Treści publikowane są w ramach konstytucyjnego prawa do wolności wyrażania swoich poglądów (Art. 54 Konstytucji RP).

• • •

ANNO DOMINI 2014

• • •

nowe logo, Armia Rosji, Новая эмблема армии России, знак Армии России, Mall of America, plagiat, symbol wojska, Rosja


Nowy znak Armii Rosji«Armia Rosji. Nowy etap.» — prezentacja nowego znaku rosyjskich sił zbrojnych: Przy tworzeniu wizerunku przyszłego symbolu projektanci odnieśli się do tradycji armii rosyjskiej, biorąc za podstawę znak pięcioramiennej gwiazdy, która od trzech tysięcy lat jest postrzegana jako symbol ochrony i bezpieczeństwa. Znak wskazuje na postęp i dążenie do nowych celów. Pięcioramienna gwiazda jest silnie związana z tradycją i zwycięstwami armii rosyjskiej. Znak jest szanowany i czczony tak przez starsze pokolenie jak i ludzi młodych.*Komentarz: Przyjęte wraz z nowym znakiem hasło „promocyjne” brzmi w oryginale: „Новый рубеж”. Tłumaczyć je można jako „Nowy etap/rozdział/cele”, ale też jako „Nowa granica”. W kontekście podjętej przez Rosję agresji na Ukrainę (o aneksji Osetii i przesuwaniu granic Gruzji nie zapominając), wojskowe hasło można odczytać jako wizerunkową manifestację rosyjskiej polityki międzynarodowej.

Dodatkowo warto wskazać, że urzędowa zmiana czerwonoarmijnego symbolu na znak w barwach „nowoczesnej” Rosji niestety zaliczyła wizerunkową wpadkę. Znak zaprojektowany w ministerstwie i wybrany przez generałów dano do „akceptacji” społecznej radzie. Więcej o „trofiejnym” logo pod: www.jakiznaktwoj.pl/aktualnosci.


--
* mk.ru

[P] 23.05.2014Platforma Obywatelska, logo, podsłuch, taśmy, Sienkiewicz, Belka, Nowak, nagrania, Sowa i przyjaciele--

[P] 14.06.2014logo Polski, sprężyna, Spring into, Wally Olins, Saffron, Rada Promocji Polski, kampania promocyjna, tożsamość wizualna, branding narodowy, national branding, marka narodowaThe Kite is death, long live the Spring!Z informacji MSZ: Polska sprężyną zmian. Rada Promocji Polski przyjęła koncepcję logotypu. Członkowie Rady Promocji Polski, reprezentujący różne resorty, przyjęli uchwałę w sprawie koncepcji znaku i hasła promującego Polskę. To motyw sprężyny z kampanii „Polska. Spring into new” autorstwa Wally’ego Olinsa. *Komentarz: Jeśli Polska ma obecnie swoje 5 minut w historii to na pewno warto w nią wskoczyć. Czy jednak sprężyna jest tym symbolem, który nie tylko dla odbiorców zewnętrznych, ale przede wszystkim dla samych Polaków, stanowi wyraz ich polskiej tożsamości — stawiam duży znak zapytania.

logo Polska, latawiec, sprężyna, Spring into, kite-flying, Solidarność, logo promocyjne, tusystyka, inwestcja, logo marka polskiej gospodarki

Warto przypomnieć kontrowersje z „odchodzącym” znakiem promocyjnym pod postacią tzw. „Latawca”. Z jednej strony jego formę graficzną uzasadniano stylizacją literniczą, nawiązującą do rozpoznawalnego znaku „SOLIDARNOŚĆ”, podkreślając jednocześnie optymizm i pozytywne emocje związne z symbolem latawca. Z drugiej jednak, wskazywano na negatywną konotację z angielskim określeniem: „kite-flying”, oznaczającym w biznesie wystawianie czeków bez pokrycia lub defraudację.

Do pełni obrazu warto dodać, że poza „Latawcem”, używanym w działaniach promocyjnych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w obszarze międzynarodowej komunikacji wizerunkowej Polski pojawiły się na przeciągu parunastu lat jeszcze inne trzy znaki: logo polskiej marki turystycznej — stosowane przez Polską Organizację Turystyczną, logo promocji inwestycyjnej — w działaniach Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz znak Marki Polskiej Gospodarki, wprowadzony przez Ministerstwo Gospodarki.

logo Polski, nowe logo promocyjne, sprężyna, latawiec, marka polskiej gospodarki, logo turystyczne, identyfikacja wizualna, wizerunek, branding narodowy
--
* www.msz.gov.pl

[P] 05.05.20144 czerwca 1989, 25 lat Wolności, Święto Wolności, Wybory 1989, Wolność od odpowiedzialności

4 czerwca 1989 r.


--

[P] 30.05.2014nowe logo, logo Ministerstwa Skarbu Państwa, administracja rządowa, identyfikacja wizualna, tożsamość wizualna, państwo, symbile narodowe, godło państwowe


Logo Ministerstwa Skarbu PaństwaKolejne ministerstwo, niezrażone krytyką wizualnej resortowości dominującej w tożsamości wizerunkowej polskich urzędów centralnych, wdraża swój własny znak graficzny, rezygnując przy okazji z uprzednio zamieszczonego godła państwowego w jego pełnej herbowej formie. Projekt znaku Ministerstwa Skarbu Państwa — CAM Media S.A.Więcej o przykładach związanych z wizerunkiem urzędów centralnych pod: www.jakiznaktwoj.pl/aktualnosci


--

[P] 27.05.2014Jaruzelski, dezercja, ostateczna, śmierć, stan wojenny, PZPR, WRON, komunizm, gensek, Moskwa, zdrada


Wojciech Jaruzelski † 2014


--

[P] 25.05.2014wybory, parlament europejski, patriotyzm, partia, partiotyzm, barwy, logo, plakat, Aleksander Bąk

Wybory do Europarlamentu 2014


--

[P] 23.05.2014Wielkanoc, życzenia, Święta, Zmartwychwstanie, Jezus Chrystus, resurrectio,

Wielkanoc 2014


--

[P] 19.04.2014Wally Olins, brand for Poland, marka, Polska, creative tensions, Saffron, Brand New, On Brand, Brand Book, promocja Polski


Wally Olins — testamentZ wywiadu dla «Poland Today»: It would be helpful to associate the national brand with one word — Polska. Not Poland, not Pologne. I would use the word Polska on Polish high-quality products. I would use it on food products, on film, on technical products, on levels of education, you need to do these things with determination. And, of course, it has to be visualised and we have an idea about that. […] *


Wally Olins (1930-2014) — międzynarodowy specjalista z zakresu brandingu, tożsamości wizualnej oraz komunikacji wizerunkowej. Owocem współpracy, którą podjął z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Instytutem Marki Polskiej była myśl przewodnia — Creative Tension — „twórcze napięcie”, wskazująca kierunek budowy marki narodowej Polski. Zmarł 14 kwietnia.


--
* „Dobrze byłoby skojarzyć markę narodową z jednym słowem — POLSKA. Nie Poland, nie Pologne. Chciałbym używać słowa „Polska” na polskich produktach wysokiej jakości. Chciałbym używać go na wyrobach spożywczych, w filmach, na produktach technicznych, w edukacji, i należy robić to wszystko z determinacją. Oczywiście to musi być zobrazowane i my mamy na to pomysł.”
Branding Polska — Richard Stephens, Poland Today, Sep/Oct 2013 (tłumaczenie własne)

[P] 16.04.2014POZnan, promocja, Poznań miasto know-how, plakat, MIAsto go-go, club go-go, Poznań, Cocomo, Stary Rynek Poznań


Komentarz: Marka „POZnan* — Miasto know-how” — zyskała kolejny wyróżnik wizerunkowy: kluby go-go na zabytkowym Starym Rynku, oferujące mocne wrażenia w nocy i o poranku — z rachunkiem na 970.000 PLN.


--

[P] 14.04.2014


konkurs na logo wyłudzenie prawa autorskie Politechnika WarszawskaTradycja wyłudzania?Z informacji na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej: Wielkimi krokami nadchodzi niezwykle ważne wydarzenie dla naszej Uczelni — Stulecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Na dobry początek zachęcamy do udziału w dwóch konkursach: na Hasło Promujące Stulecie oraz Medal Stulecia. […]


Z treści formularza konkursowego: Cesja praw autorskich. Autor przenosi na Politechnikę Warszawską Plac Politechniki 1 00-661 Warszawa prawa autorskie na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) do Medalu na 100 — lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej a postanowienie to wchodzi w życie z chwilą podpisania formularza. […] *Komentarz: Otwarte konkursy na opracowania, będące własnością intelektualną — logotypy, hasła, medale, formy przemysłowe, etc. — stały się dla różnego rodzaju podmiotów tanią formą pozyskiwania komercyjnych realizacji poprzez darmowy ich przegląd. Jednakże jeśli niektóre konkursy przynajmniej zachowują pozory „poszanowania” prawa, tak w przypadku Politechniki Warszawskiej uczelnia na podstawie formularza konkursowego przejmuje za darmo wszystkie zgłoszone do konkursu projekty.


--
Formularz przeniesienia praw autorskiech — Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na Medal Promujące 100-lecie Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej
www.pw.edu.pl

[P] 27.03.2014insurekcja kościuszkowska, Tadeusz Kościuszko, powstanie, zabory, Rosja, rozbiór, aneksja, Ukraina, Krym, patriotyzm


Akt przeciw zdradzie23 marca 1794 roku na zamku w Krakowie spisano „Akt Powstania Obywatelów Mieszkańców Województwa Krakowskiego”.

Z treści aktu: „Wiadomy jest Swiatu Stan teraźnieyszy niesczęśliwey Polski, niegodziwość dwoch Sąsiedzkich Mocarstw, y zbrodnia zdrayców Oyczyzny pogrążyły Ją w tę przepaść. Uwzięta na zniesienie Jmienia Polskiego, Katarzyna II. w zmowie z wiarołomnym Fryderykiem Gwilhelmem, dokonała zamiaru nieprawości swojey. Nie masz rodzaju zbrodni, fałszu, obłudy, y podstępu, któremiby się te dwa Rządy nie splamiły, dla dogodzenia swoiey zemście y chciwości, ogłaszając się wezwstydnie Carowa za Gwarantkę całości, niepodległości, y szczęścia Polski, rozrywała y dzieliła Jey Kraie, znieważała Jey niepodległość, trapiła bezustannie wszelkiego rodzaju klęskami.

Gdy zaś Polska zbrzydziwszy sobie iey obelżywe iarzmo, odzyskała Prawo Samowładności swoiey, używała przeciw Jey Zdrayców Oyczyzny, bezbożny ich Spisek wsparła, całą swoją mocą zbroyną, a chytrze od Obrony Kraiu odwiodłszy Króla, któremu Seym prawy y Naród wszystkie Siły swoie powierzył, wkrótce samychże Zdrajców haniebnie zdradziła. […]

Zdraycy tylko Oyczyzny maią od niey pobłażanie, aby się bezkarnie wszelkich dopuszczali zbrodni. Rozszarpali oni Maiątek y Dochody Publiczne, wydarto Obywatelom własność, podzielili między siebie Urzędy Kraiowe, iak gdyby łupy na pokonaney Oyczyźnie zdobyte, a przybrawszy sobie Swiętokradzko Jmię Narodowego Rządu, wszystko gwoli Obcey Tyranii, y na pierwsze Jey skinienie niewolniczo dopełniają. […]” *


--
* Akt Powstania Obywatelów, Mieszkańców Województwa Krakowskiego, Kraków, 23.03.1794 r.
Foto: Военная история 2-й половины 18 века

[P] 24.03.2014godło; orzeł; Rosja nowa twarz; herb; new face of Russia; eagle; coat of arms; dwugłowy orzeł; agresja, Krym, Ukraina, Crimen, UkraineRosja — nowa twarz?Prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego: Thank you very much Sochi! Thank you very much Russia! […] Thank you very much volunteers! You, volunteers, with your warm smile made the sun shine for us every day. Your wonderful engagement will create the legacy of a strong civil society in Russia. Through you everybody with an open mind could see the face of a new Russia: efficient and friendly, patriotic and open to the world.*


--
* Thomas Bach — President of the International Olympic Committee
Closing-Ceremony Speech, 2014-02-23
XII Olympic Winter Gamed SOCHI 2014

[P] 17.03.2014Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych IPN grafika Aleksander BąkNarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

--
[P] 1.03.2014Olimpiada Soczi znak olimpijski olimpijskie kółka Russia olympic rings piąty krągTo moja droga z piekła do piekła
Na scenie Hamlet, skłuty bok
Z którego właśnie krew wyciekła
To w piąty krąg kolejny krok! *--
Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego, Jacek Kaczmarski 1980

[P] 21.02.2013nowe logo znak graficzny wizerunek brand marka branding projekt tożsamości wizualnej CI księga znaku identyfikacja wizualna Aleksander BąkObrazowa odpowiedź na pytanie — czym jest wizerunkowy znak graficzny?Znak graficzny/logo — symbol stanowiący wizualną część tożsamości marki. 


--
© Aleksander Bąk

[P] 18.02.2014plakat Ukraina Majdan Kijów opozycja Wiktorja Wiktor Janukowicz projekt Aleksander Bąk


Majdan, Kijów, Ukraina…--

[P] 24.01.2014
Bieńkowska taki klimat PO zima pociągi Platforma Obytwatelska bałwan królowa śniegu
Hu-hu-ha…


— więcej grafik w galerii: plakat >>


--
[P] 21.01.2014