B!og, czyli Niecodziennik — słów i obrazków co nieco, od czasu do czasu.

Wszelkie zamieszczone na b!ogu materiały mają oparcie w faktach udostępnionych publicznie, a ich przywołanie oraz przedstawienie — zarówno wizualne jak i treściowe — może być rozumiane wyłącznie jako stwierdzenie ocenne i stanowi wyrażenie osobistej opinii. Treści publikowane są w ramach konstytucyjnego prawa do wolności wyrażania swoich poglądów (Art. 54 Konstytucji RP).• • •

ANNO DOMINI 2017
(część 3)

• • •

Boeing 737-800 Piłsudski, samolot rządowy, okazjonalne malowanie samolotu VIP 100-lecie Niepodległości, Foto: Arkadiusz PłonkaBo ni z tego ni z owego…Z Ameryki przez Francję przyleciał do Polski „Marszałek Józef Piłsudski” — samolot przeznaczony do przewozu najważniejszych osób w państwie. Nowy statek powietrzny został uroczyście powitany i ochrzczony oraz oficjalnie przyjęty na stan 1. Bazy Lotnictwa Transportowego. 

Boeing 737-86X Piłsudski posiada — poza malowaniem reprezentującym barwy Rzeczypospolitej Polskiej — okazjonalne malowanie statecznika pionowego, przygotowane z okazji 100-lecia obchodów odzyskania Niepodległości. Na jego prawej stronie umieszczony został portret Józefa Piłsudskiego, natomiast na lewej — portret grupowy 6 Ojców Niepodległości. Kolejne 2 rządowe Boeingi będą posiadały portrety przydzielonych im patronów — Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.

Z punktu widzenia wizerunkowego, najważniejszą kwestią związaną z malowaniem nowego samolotu, choć na pierwszy rzut oka niezauważalną, jest zmiana umiejscowienia godła państwowego — herbu RP „Orzeł Biały” — na kadłubie samolotu. Dotychczasowa lokalizacja polskiego symbolu umieszczonego na kadłubie samolotów rządowych Embraer, wprowadzonych do służby w roku 2011, sprawiała, że herb był zasłaniany przez otwierane drzwi

Problem wskazany został już w 2011 roku (patrz: Aktualności 2011 www.jakiznaktwoj.pl — Herb RP za drzwiami samolotu rządowego). Niestety przez kolejne 7 lat nikt nie podjął się przeniesienia symbolu reprezentującego polskie państwo na odpowiedniejsze miejsce.


Boeing Piłsudski, samoloty do przewozu VIP, samolot rządowy, malowanie samolotu, godło państwowe, godło za drzwiami samolotu, malowanie okazjonalne samolotu, statecznik marszałek Piłsudski

© KPRP / Wojciech Grzędziński | © KPRM / Grzegorz Rogiński


Propozycja wprowadzenia korekty w dotychczasowym malowaniu samolotów rządowych zgłoszona została  przeze mnie Inspektoratowi Uzbrojenia MON przy okazji ogłoszonego w marcu 2016 roku postępowania przetargowego na zakup samolotów do przewozu VIP. Warunki przetargowego SOPZ nie przewidywały bowiem zmiany obowiązującego malowania:
 • dostarczone samoloty muszą posiadać charakterystyczne i rozpoznawalne malowanie, godnie reprezentujące barwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz znaki Sił Zbrojnych RP, które muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 4 maja 2009 roku w sprawie sposobu używania znaków SZ RP (Dz.U. z 2015 r. poz. 1133); *
W odpowiedzi na złożony w październiku 2016 roku wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej planowanego malowania otrzymałem wyjaśnienie, że:
 • […] podstawą do określenia ostatecznego wzoru malowania pozostaje dotychczasowy sposób malowania samolotów i śmigłowców przewidzianych do przewozu najważniejszych osób w państwie; 
 • z uwagi na bardzo krótki okres dostawy samolotów […] komisja prowadząca postępowanie nie przewiduje organizowania konkursu na wzór malowania dla statków powietrznych do przewozu najważniejszych osób w państwie”.**
Rzecz w tym, że — wedle mojej najlepszej wiedzy — sposób malowania samolotów nie jest do dziś określony żadnym aktem prawnym. Przywoływane rozporządzenie MON wskazuje jedynie na obligatoryjność i sposoby umieszczania szachownicy lotniczej, jako znaku lotnictwa wojskowego. Wzór malowania miał dotychczas jedynie status załącznika do umów na wykonanie usługi malowania. 


Boeing 737-800, BBJ, Government of Poland Boeing Business Jet, Next-Generation 737, MON przetarg na samoloty do przewozu VIP, malowanie samolotu rządowego

© Boeing / MON


W uchwalonym w roku 2016 przez Radę Ministrów programie wieloletniego Zabezpieczenia transportu lotniczego najważniejszych osób w państwie (VIP) zawarte zostało jedynie ogólne sformułowanie — „malowanie reprezentujące barwy Rzeczypospolitej”. Przypomina to równie enigmatyczne określenie z zakresu użytkowania polskich symboli narodowych — „wizerunek orła ustalony dla godła”. 

Co więcej — wzór graficzny polskiego herbu umieszczany na samolotach nie jest wzorem z załącznika do ustawy o godle, ale bazuje na grafice rozpowszechnianej przez Wikipedię, a udostępnianej także na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP. Wzór ten obarczony jest podstawowym mankamentem — ma niesymetrycznie umiejscowionego orła w tarczy.


Godło państwowe, herb Polski, malowanie samolotów rządowych, samoloty do przewozu VIP, błędne godło, zły wzór godła Polski

© WCEO / Arkadiusz Blomka


Po ostatecznym wyborze samolotów średnich z końcem marca 2017 roku, przygotowałem propozycję wprowadzenia korekty w malowaniu, w postaci zmiany umiejscowienia herbu RP na obu modelach. Okazją do przekazania projektów stał się ogłoszony przez MON w maju 2017 roku konkurs na wybór nazw dla 5 samolotów do transportu najważniejszych osób w państwie. 

W ramach zgłoszenia konkursowego przesłałem:
 • propozycję objęcia patronatem samolotów małych (Gulfstream) przez Ojców polskiej państwowości — Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego (alternatywnie dla Chrobrego zasugerowałem Matkę chrzestną polskiej państwowości — Dąbrówkę)
 • propozycję objęcia patronatem samolotów średnich (Boeing) przez Ojców polskiej niepodległości roku 1918 — Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego
 • projekt umieszczenie na samolotach okazjonalnego ozdobienia stateczników pionowych w postaci portretów ich patronów (był to szkic koncepcyjny, zapraszający do podjęcia współpracy nad przygotowaniem ostatecznego wzoru graficznego)
Boeing Marszałek Piłsudski, samoloty do przewozu VIP, okazjonalne malowanie samolotów, Konkurs na nazwy samolotów do przewozu VIP, 100-lecie odzyskania Niepodległości, barwy narodowe, patron samolotu Boeing, projekt Aleksander Bąk
© Aleksander Bąk


Po rozstrzygnięciu przez MON konkursu i wyborze patronów dla samolotów Boeing, przesłałem 7 czerwca 2017 roku do Inspektoratu Uzbrojenia prezentację pt. „Malowanie samolotów VIP — koncepcja korekty malowania samolotów do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP) oraz malowania okazjonalnego na 100-lecie odzyskania Niepodległości.” 

Opracowanie zawierało aktualny wzór malowania, wyjaśnienie mankamentu lokalizacji godła państwowego, dokumentację fotograficzną, korektę malowania, kolejny koncept okazjonalnego malowania stateczników oraz zaproszenie do podjęcia współpracy. 


Boeing Piłsudski, Boeing Paderewski, Boeing Dmowski, samoloty do przewozu VIP, MON samoloty rządowe, malowanie samolotu, wizerunek Piłsudskiego na stateczniku, korekta malowania samolotów VIP, projekt Aleksander Bąk

© Aleksander Bąk


Ta sama prezentacja przesłana została 9 czerwca wiceministrowi obrony narodowej. Pod koniec czerwca Inspektorat Uzbrojenia zgłosił się telefonicznie, wyrażając zainteresowanie MON zaproponowanym konceptem, z jednoczesnym zapytaniem — czy wykonałbym projekt za darmo.

Pytanie miało swoją wymowę w kontekście 2,5 miliardów złotych przeznaczonych na zakup 3 samolotów VIP, 100 milionów złotych rocznie przeznaczanych z budżetu spółek skarbu państwa na działania promocyjne Polski, nie wspominając o kosztach jednego tankowania samolotu F-16 lub strzelania rakietowego na poligonie. 

Jednak jako „propaństwowiec” zahartowany od lat w działalności po bono publico w zakresie symboli narodowych oraz mając w pamięci rozmowy z wojskowymi, „zrzucającymi się” z własnego wynagrodzenia na projekty oznak rozpoznawczych i pamiątkowych swoich jednostek, wykazałem zrozumienie i wyraziłem zgodę darmowe na przygotowanie finalnego projektu.

Minęły 3 miesiące ciszy ze strony IU oraz MON, gdy 11 października 2017 roku pojawiła się w prasie informacja o planowanym na listopad przylocie samolotu „Marszałek Piłsudski” w biało-czerwonym malowaniu i z wizerunkiem Piłsudskiego na stateczniku pionowym, opatrzona poniższą ilustracją.***

Boeing Marszałek Piłsudski, Boeing Polish Aircraft, Boeing 737-800 w biało-czerwonym malowaniu, portret Piłsudskiego na stateczniku, Forsal 11.10.2017
© MON


Na skierowane do Inspektoratu Uzbrojenia pytanie o zaistniały stan rzeczy, w kontekście wyrażonego uprzednio zainteresowania podjęciem współpracy i mojej zgody, odpowiedź brzmiała:
 • dziękuję za przesłany materiał. MON wspólnie z jedną z firm zajmujących się malowaniem okazjonalnym samolotów opracował malowanie okazjonalne pierwszego samolotu B737. Będzie ono do zobaczenia w dniu 10 listopada podczas uroczystości przyjęcia samolotu w 1 BLTr. Pomimo faktu, że nie wykorzystaliśmy Pańskiej propozycji, dziękuję za zainteresowanie tematem.

Gdybym za młodu był w wojsku to pewnie odpowiedziałbym na takie dictum w prostych, żołnierskich słowach — tak po… piłsudsku. Ale ponieważ nie byłem, więc wyłącznie jako „zainteresowany” cywil odpowiem:
 • cieszy mnie, że Polska ma wreszcie swój pierwszy reprezentacyjny „Air Force One” (no, może prawie AF1)
 • cieszy mnie też, że MON uwzględniło wskazaną potrzebę zmiany umiejscowienia godła państwowego
 • cieszy mnie wreszcie, że wdrożona została propozycja umieszczenia okazjonalnego malowania na statecznikach nowych samolotów
Naprawdę — cieszę się!

Niestety, jest też coś, co mnie martwi. Z przykrością muszę stwierdzić, że dobrej zmianie — na którą liczyłem i nadal liczę — nie towarzyszy jednoczesna jakościowa zmiana urzędniczej mentalności. I niekoniecznie chodzi o to, że: 
 • koncepcje, wyprzedzające często działania urzędów, są przez nie bagatelizowane, niedoceniane, czy też przemilczane
 • nie chodzi też nawet o to, że składane z własnej inicjatywy propozycje współpracy napotykają na urzędowe stanowisko — prace mają być prowadzone bezkosztowo lub — proszę nam zrobić to za darmo
 • nie chodzi wreszcie o to, że udostępnione w zaufaniu pomysły są prawem kaduka przejmowane, przerabiane i wdrażane jako własne
Naprawdę — nie to najbardziej boli. Największym „bólem” jest fakt, że przejęte pomysły wykonywane są w sposób mało profesjonalny.

Jednak, ponieważ jestem człowiekiem wierzącym i praktykującym, dlatego nadal mocno wierzę w to, że… przyjdzie taki czas, aby wdrożyć na przykład projekt zaproponowany z okazji Święta Flagi 2 maja 2013 roku. Bo dobrej woli jest we mnie więcej :)


Samolot rządowy, samolot do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP), malowanie samolotu rządowego, polski samolot, polish aircraft, malowanie okazjonalne 100-lecie Niepodległości, malowanie Orzeł Biały projekt © Aleksander BąkA poza tym — tylu lądowań, co startów — B737 Piłsudski!


--
* Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 4 maja 2009 roku w sprawie sposobu używania znaków SZ RP (Dz.U. z 2015 r. poz. 1133)
* Szczegółowe wymagania dla postępowań na dostawę dwóch samolotów „małych” oraz trzech samolotów „średnich” do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP), Inspektorat Uzbrojenia, 2.09.2016
** Informacja z korespondencji z Inspektoratem Uzbrojenia
*** Boeing zacieśnia współpracę z MON, forsal.pl, 11.10.2017 © MON

Ilustracje:
• B737 Józef Piłsudski © 2017 Arkadiusz Blomka / WCO
• Delegacja Kancelarii Prezydenta © 2011 
Wojciech Grzędziński / 
Kancelaria Prezydenta RP
• Delegacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów © 2011 
Grzegorz Rogiński / 
Kancelaria Premiera RP
• Wzór malowania samolotu B737 w barwach RP © Boeing / MON
• Godło państwowe na kadłubie samolotu B737 Piłsudski © 2017 Arkadiusz Blomka / WCEO
• Koncept malowania samolotu małego Gulfstream 550G — wersja patronacka Mieszko I, konkurs na nazwy samolotów VIP © 2017 Aleksander Bąk
• Koncept malowania samolotu średniego Boeing 737-800 — wersja patronacka Piłsudski, konkurs na nazwy samolotów VIP © 2017 Aleksander Bąk
• Koncept malowania samolotów średnich Boeing 737-800 Piłsudski, Paderewski, Dmowski, prezentacja dla IU/MON © 2017 Aleksander Bąk
Boeing 737-800 w biało-czerwonym malowaniu — forsal.pl © MON
Nad nami Orzeł Biały — koncept malowania samolotu Embraer 175 © 2013 Aleksander Bąk, wiem-jak.com

[P] 15.11.2017


Święto Niepodległości, 11 Listopada, Biało Czerwona © 1980 Anna Boduszyńska-Bąk, tkanina unikatowa, gobelin, barwy narodowe, symbole narodowe, Niepodległość, patriotyzm, Bóg, Honor, OjczyznaNa 11 ListopadaTak trwa tych troje
Orzeł, Honor, Ojczyzna
— Bóg jest ponad nie *


--
* Haiku na 11 Listopada, Aleksander Bąk
Ilustracja: Białoczerwona — tkanina unikatowa, Anna Boduszyńska-Bąk, 1980

[P] 10.11.2017


Godło Polski, herb Polski, Orzeł Biały, plagiat, kradzież, pasek parciany Aquila Tarcza Orzeł, Narodowy Sklep, kanibale, paserstwoB-K-Z *Zwiększająca się ilość odwiedzin witryny www.jakiznaktwoj.pl nieomylnie zwiastuje zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości — 11 Listopada. Największe zainteresowanie budzą jak zwykle herb RP, symbole narodowe oraz Kokarda Narodowa. Niektórzy jednak nadal nie przyjmują do wiadomości, że jakiekolwiek wykorzystanie moich autorskich grafik i zdjęć wymaga mojej zgody, a choć na witrynie zamieszczone jest zastrzeżenie: 

Uwaga! Materiały ilustracyjne umieszczone na stronie www.jakiznaktwoj.pl, a w szczególności grafika herbu RP oraz zdjęcie Kokardy Narodowej, podlegają ochronie prawnej.

świadomie wykorzystują je do własnych celów — także komercyjnych. 

W ramach „miłosiernego postanowienia” wstrzymałem od 1 stycznia roku 2017 uzupełnianie listy „kanibali”, ale jak widzę, nowi pretendenci do klubu „wchłaniaczy cudzej własności” sami pchają się na nią. Z ubolewaniem zauważam takze, iż uprzednio ostrzeżeni nie wzięli sobie do serca mojej czasowej rezygnacji z przysługujących mi konstytucyjnie i ustawowo praw — nie zaproponowali z własnej woli zwrotu uzyskanych korzyści, czy też zadośćuczynienia, ani nawet nie przeprosili.

Wszystkim handlującym w imię komercyjnie rozumianego „patriotyzmu” cudzą własnością, polecam zatem przypomnieć sobie sanacyjny program marszałka Piłsudskiego, wyrażony w 3 krótkich, żołnierskich słowach… *


--
* BKZ — program sanacji państwa streszczony przez marszałka Józefa Piłsudskiego w rozmowie hrabią Aleksandrem Skrzyńskim

Ilustracja:
• Pasek parciany Aquila „Tarcza Orzeł”, narodowy-sklep.pl

[P] 21.10.2017Znak 100 lecia Marynarki Wojennej, kmdr Waldemar Wierzykowski, konkurs na logo 100 lecia Marynarki WojennejZnak graficzny 100-lecia Marynarki WojennejZ informacji organizatora konkursu na znak graficzny 100-lecia Marynarki Wojennej z dnia 16.10.2017 r.: 
„Komitet Organizacyjny Obchodów 100. Rocznicy Utworzenia Marynarki Wojennej 24 lipca ogłosił zwycięzcę konkursu na projekt znaku graficznego 100-lecia Marynarki Wojennej. Po spełnieniu przez autora wszelkich wymagań, wynikających z regulaminu konkursu, prezentujemy zwycięską pracę autorstwa Pana Waldemara Wierzykowskiego.” *
Na co może liczyć cywil, który chciałby przejąć ster okrętu desantowego? 

— Na „spacer na desce”.


Co czeka komandora, który zgłosi swój projekt na znak graficzny 100-lecia Marynarki Wojennej? 

— Łup! … tzn. nagroda główna.A poza tym? — Zachodni wiatr od rufy wiał… 10 w skali Beauforta :)


--
Żródło:
Znak graficzny 100-lecia Marynarki Wojennej, Aktualności, 3 flotylla okrętów, 16.10.2017

Ilustracja:
• Znak graficzny 100-lecia Marynarki Wojennej © 2017 kmdr rez. Waldemar Wierzykowski / Komitet Obchodów 100-lecia Marynarki Wojennej

[P] 19.10.2017

Różaniec do granic, modlitwa za Polskę, różaniec króla Jana III Sobieskiego, Muzeum w Wilanowie, Hungarian National Museumgratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.

Amen.


--
* Różaniec do granic — modlitwa rożańcowa dookoła Polski 7.10.2017

Ilustracja:
• różaniec króla Jana III Sobieskiego © Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie / Hungarian National Museum

[P] 07.10.2017Anna Boduszyńska-Bąk, wiersze, Otoczenie, tkanina unikatowa, gobelinAnna Boduszyńska-BąkW kameralnej atmosferze poznańskiej winiarni odbyła się prezentacja tomiku wierszy Anny Boduszyńskiej-Bąk — prywatnie mojej Mamy — wydanych nakładem Stowarzyszenia «Bąk+Ordynacja».

Zainteresowanych twórczością autorki polecam nabycie publikacji udostępnianej w internetowej księgarni stowarzyszenia pod adresem:


Anna Boduszyńska-Bąk urodziła się w 1944 roku w majątku Chojno Nowe (województwo lubelskie). Rodzinny dom opuściła wraz z rodzicami — Janiną i Mieczysławem Boduszyńskim (żołnierzem AK) — oraz dwojgiem rodzeństwa — Mieczysławem i Aleksandrą — uciekając przed sowieckim terrorem. Dom zagrabiony komunistycznym bezprawiem do dziś nie został zwrócony.

Od 1948 roku zamieszkała w PoznaniuAbsolwentka Liceum Plastycznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Poznaniu. Studiowała na wydziale Architektury Wnętrz i Malarstwa Grafiki i Rzeźby. Dyplom uzyskała w 1969 roku w pracowni malarstwa prof. Eustachego Wasilkowskiego oraz gobelinu prof. Magdaleny Abakanowicz.

Autorskie gobeliny uczestniczyły w latach 1972–1980 w wystawach tkaniny unikatowej w Polsce (Gdańsk, Łódź, Leszno, Katowice, Wrocław, Gorzów, Poznań, Warszawa, Kowary) oraz za granicą (Brno, Aix-les-Bains, Tuluza, Lille, Grasse, Lyon, Hawr). Po 13 grudnia roku 1981 wycofała się z oficjalnego życia artystycznego. 

Debiut literacki miał miejsce w 1998 roku pod pseudonimem Anna Bochyńska.

Mąż — Jerzy Bąk, synowie — Aleksander, Wojciech i Mieczysław.


--
Ilustracje: 
• Otoczenie — okładka tomiku wierszy © BĄK+Ordynacja / Wojciech Bąk (na okładce kadr tkaniny „Otoczenie” 1977)


[P] 14.09.2017plakat Aleksander Bąk, Sąd Ostateczny, konkurs na plakat inspirowany twórczością Hansa Memlinga, STGU, Muzeum Narodowe w Gdańsku, poster design, grafika użytkowaMemling — credo ostateczneWierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz — lecz także i złe duchy wierzą i drżą.*

Autorska interpretacja tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny — lewego skrzydła obrazu — przesłana w konkursie zorganizowanym przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w ramach projektu „Jeden ze 100”. Niestety, nie znalazła uznania w oczach jury.

— … że niby straszy? Memling jakoś się nie bał. 

Na szczęście jest też wersja inspirowana prawą stroną tryptyku :)


--
* Jk 2,19

Ilustracje:
• plakat konkursowy © 2017 Aleksander Bąk
• Sąd Ostateczny, Hans Memling © Muzeum Narodowe w Gdańsku


[P] 06.09.2017Grodków nowy herb, projekt herbu, flagi, Aleksander Bąk, pieczęć miasta Grodków, odcisk lakowy, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, © Aleksander BąkArs heraldica — czyli… sztuczka heraldyków dwóchW artykule „Jedynie prawda jest ciekawa”, zamieszczonym w 18 lutego 2017 roku (patrz: b!og 2017-1), zapowiedziałem publikację przygotowanej przeze mnie „Analizy krytycznej”* opracowania projektowego pt.: Uzasadnienie heraldyczno-historyczne projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Grodków**, autorstwa „duetu heraldycznego” Kamil Wójcikowski / Robert Fidura. 

Krytyczne działania podjęte zostały z uwagi na powzięte przekonanie o nierzetelności opracowania Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury, przygotowanego na podstawie niezweryfikowanego źródła ikonograficznego, pozyskanego — wbrew zapewnieniom autorów — nie z Archiwum państwowego we Wrocławiu, lecz z… internetu oraz wywiedzenie herbu w oparciu o XIX wieczny odrys pieczęci, a nie oryginalny materiał sfragistyczny.

W dokumencie analitycznym, przygotowanym dla Rady Miejskiej w Grodkowie, postawiłem zarzut wprowadzenia w błąd organu samorządowego, poprzez dokonanie manipulacji materiałem informacyjnym, w celu wygrania konkursu na projekt symboli gminy Grodków. Pełen dokument „Analizy krytycznej” poniżej:

Należy podkreślić, że zgłoszony w konkursie projekt, autorstwa „duetu heraldycznego” Wójcikowski / Fidura, wybrany został przez komisję konkursową z uwagi na „staranne przygotowanie dokumentu z przypisami oraz bogatymi ilustracjami”. Analiza materiału konkursowego opracowania pozwala domniemywać, że na komisji konkursowej zrobiła wrażenie nie zawartość merytoryczna, ale objętość oferty — liczona w ilości stron — oraz duża ilość kolorowych obrazków do oglądania. 

W odróżnieniu od opracowania Wójcikowskiego i Fidury, przygotowany przeze mnie konkursowy projekt spełniał wszystkie wymagania merytoryczne, a przede wszystkim opierał się na najstarszym zachowanym woskowym odcisku tłoka pieczętnego miasta Grodkowa z 1383 roku i w sposób właściwy odtwarzał pierwotny wizerunek jego godła.

Członkowie komisji dokonali zatem wyboru, nie mając wiedzy merytorycznej w zakresie ocenianych przez siebie opracowań. Potwierdzeniem tego był fakt, iż po przedstawieniu zastrzeżeń na sesji rady miejskiej, przedstawiciele urzędu gminy oświadczyli, że nie mają kompetencji w ocenianiu merytorycznym projektów i z uwagi na to Burmistrz Grodkowa zwrócił się do Komisji Heraldycznej o ponowną ocenę projektu. 


nowy herb gminy Grodków, projekt herbu Grodkowa, nierzetelny projekt duet heraldyczny Kamil Wójcikowski, Robert Fidura, projekt symboli, analiza krytyczna, projekt herbu Grodkowa Aleksander BąkPonieważ Burmistrz Grodkowa w swoim piśmie do Komisji Heraldycznej nie załączył pełnej dokumentacji, zawierającej podniesione zastrzeżenia, byłem zmuszony przesłać przygotowaną „Analizę krytyczną” także do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komisji Heraldycznej. Komisja Heraldyczna w swojej odpowiedzi w pełni podzielila ustalenia zawarte w „Analizie krytycznej”, a decyzję ostatecznego wyboru symboli pozostawiła Radzie Gminy. 

Kuriozum stanowi zatem fakt, iż po oficjalnym wniesieniu zastrzeżeń do opracowania przygotowanego przez Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidurę, jego autorzy w piśmie skierowanym bezpośrednio do Przewodniczącego Komisji Heraldycznej zgodzili się z większością krytycznych uwag, które dotyczyły kwestii badawczo-poszukiwawczych i… zadeklarowali przygotowanie nowej wersji herbu w oparciu o materiały zgromadzone przez konkurentaNajwyraźniej autorom nierzetelnego opracowania nie starczyło ani honoru, ani wstydu — nie pierwszy raz zresztą (patrz: Debrzno — czyli „świniowate” w heraldyce, b!og 2016).

Najlepszym podsumowaniem profesjonalizmu niech będą własne słowa „heraldykow dwóch” opublikowane na profilu FB:
 • Niestety był to tylko "restyling", mało pracy twórczej :)

Nierzetelny projekt, manipulacja, wprowadzenie w błąd, projekt herbu gminy Grodków, Kamil Wójcikowski, Robert Fidura, duet heraldyczny, projektowanie herbów


Nierzetelny projekt, manipulacja, wprowadzenie w błąd, projekt herbu gminy Grodków, Kamil Wójcikowski, Robert Fidura, duet heraldyczny, projektowanie herbówDokument Uzasadnienia heraldyczno-historyczne projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Grodków autorstwa Kamila Wójcikowskiego i Roberta Fidury udostępniony jest na stronie Urzędu Miejskiego w Grodkowie pod adresem:
--
* A. Bąk, Analiza krytyczna «Uzasadnienia heraldyczno-historyczne projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Grodków», Poznań, luty 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017 Aleksander Bąk. Całość analizy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2016 nr poz. 666). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody autora. Zamieszczone w analizie ilustracje mają wyłącznie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie do ilustracji pozostają przy ich właścicielach.
** K. Wójcikowski, R. Fidura, Uzasadnienie heraldyczno-historyczne projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Grodków, 2016

Ilustracje:
• Odcisk lakowy pieczęci miasta Grodkowa, Muzeum narodowe we Wrocławiu © Aleksander Bąk / MN Wrocław
• Zestawienie konkursowych projektów herbu i flagi gminy Grodków 
— z lewej: projekt © duet heraldyczny Kamil Wójcikowski / Robert Fidura
— z prawej: projekt © Aleksander Bąk
• Zrzut ekranowy wpisu z dnia 5 grudnia 2016 r. — Kamil Wójcikowski, Facebook