W skład komisji konkursowej wchodzili:
dr hab. Krzysztof Szymanowicz — Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie (Zakład Grafiki Warsztatowej)
Prof. Andrzej Węcławski — Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
dr Sławomir Plewko — Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie (Zakład Sztuki Mediów Cyfrowych)
Andrzej Poleszak — dyrektor ds. technicznych MPK Lublin 
Dariusz Tomasik — specjalista koordynator sekcji marketingu MPK Lublin
Justyna Góźdź — MPK Lublin
Weronika Opasiak — MPK Lublin


--
mpk.lublin.pl
10.09.2009 r.