News! „W samo południe została podpisana umowa na opracowanie standaryzacji graficznej dla podmiotów administracji publicznej. Autorski projekt bazuje na koncepcji systemu identyfikacji wizualnej, przygotowanej w 2008 roku w ramach konkursu na znak graficzny MSWiA. Wdrażane opracowanie jest odpowiedzią na wieloletnie sugestie uporządkowania tożsamości wizualnej RP.”


Tak, tak... — to tylko prima aprilis :)

Choć temat aż nazbyt poważny to niestety w obliczu bezprecedensowej sytuacji, związanej z wizualną tożsamością administracji państwowej, pozostaje tylko z przekąsem pożartować. Wberw pozorom, do śmiechu jednak wcale nie jest.

Należy bowiem zadać podstawowe pytanie: czy podejmując decyzję o wyborze znaku identyfikującego najważniejsze instytucje w państwie, nie warto by mieć na uwadze słów leżących u podstaw tożsamości każdego Polaka:  — Kto Ty jesteś? Jaki znak Twój? 

Wydawałoby się, że postulat wyboru znaku, stawiającego nie na odmienność i podkreślanie indywidualnej specyfiki poszczególnych urzędów, lecz ukazującego ich jednoznaczne utożsamienie z instytucją państwa, jest całkiem racjonalny — a jednak...

Własne logo najwcześniej posiadło Ministerstwo Rolnictwa oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Już dwukrotnie zdążyły zmienić swoje logo Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji logo z konkursu co prawda nie wybrało, za to Służba Więzienna jak najbardziej. Wojsko Polskie konkursu niby nie rozstrzygnęło, ale „pokonkursowe” logo się pojawiło. Także Sejm nie sprostał zadaniu rozstrzygnięcia konkursu, jednakże nowe logo właśnie się wdraża. Od sierpnia 2010 r. w poprzetargowej realizacji jest logo dla Ministerstwa Finansów. Za to nieoczekiwanie, z nagła i znienacka, nowe logo wprowadziło w maju 2011 r. Ministerstwo Gospodarki oraz... MSWiA. Ich śladem poszło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Zważając na coraz większą różnorodność wizualną panującą w administracji publicznej, ośmieliłem się wnieść swój skromny wkład, celem uporządkowania panującego stanu rzeczy. Odpowiednie opracowania zostały przedstawione jako koncepcje projektowe, przy okazji konkursów ogłoszonych przez same urzędy, a także jako inicjatywa indywidualna przekazana w listopadzie 2009 roku na ręce Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP oraz Premiera Rządu RP.

Efekt: „Konkurs na znak graficzny (logo) dla MSWiA nie został rozstrzygnięty. Z uwagi na niski poziom, zarówno pod względem wizualnym jak i merytorycznym, spośród 133 zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa nie wyłoniła żadnego zwycięzcy.” (case >>)

Efekt: „Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w odpowiedzi na petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego stwierdziła, że nie ma obecnie potrzeby tworzenia nowych regulacji prawnych.” 

Efekt: „Komisja Konkursowa działając w oparciu o Regulamin konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logo) Sejmu organizowanego przez Kancelarię Sejmu podjęła decyzję o zakończeniu konkursu bez wyłonienia zwycięzcy.” (case >>)Podsumowując: Jak widać temat pozostaje nadal aktualny, dlatego przy kolejnej okazji — z uporem godnym tej sprawy — zaproponuję znów to, co uważam za słuszne :)