MSWiA logo Aleksander Bąk


Konkurs na logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (2008 r.)Konkursowa prezentacja konceptu wizualnego znaku MSWiA
31 sierpnia 2008 r.


Założenia

Każde działania zawnętrzne, które podejmuje ministerstwo w imieniu rządu, wpływa na obraz, w jaki obywatel odbiera państwo.

Idetyfikacja wizualna rządu odzwierciedla wartości, których to od niego obywatele mają prawo oczekiwać: wiarygodność, zaufanie i reprezentacja a także demokratyczne cechy charakterystyczna szczerość, dialog i przejrzystość. 

Próby uzyskania nowego elementu identyfikacyjnego w postaci logo — wprowadzone przez Ministerstwo Środowiska, Sportu oraz Kultury — rodzą pytanie o celowość podejmowanego różnicowania wizerunkowego poszczególnych ministerstw. Czy rzeczywistym wyznacznikiem specyfiki resoru jest jego logo, czy raczej obszar działań na polu dobra publicznego?

Poziom identyfikacji wizualnej odzwierciedla „bycie na czasie” i otwartość na aktualne trendy agend rządowych. Ponieważ rząd jest postrzegany całościowo, dlatego tak potrzebny jest ujednolicony wizerunek w ramach identyfikacji wizualnej obejmującej wszystkie ministerstwa. Ta jednorodność osiągnięta zostanie przez wspólnie uzgodnione i wyznaczone standardy. 

Istniejący bałagan w zakresie identyfikacji wizualnej resortów polskiego rządu doprasza się natychmiastowych działań. Z takiego właśnie założenia wyszedł autor niniejszego opracowania przygotowanego na potrzeby konkursu.


Dlaczego logo?

Celem konkursu jest uzyskanie logo, które ma być wykorzystywane do identyfikacji wizualnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo jako instytucja rządowa posiada możliwość korzystania z symboli reprezentujących państwo. O uwzględnieniu postanowień ustawy o godle, przy projektowaniu konkursowego opracowania, mówi także regulamin.

Praktyka wskazuje jednak, że sposób korzystania z tych symboli jest dowolny. Raz używany jest herb państwowy, raz samo godło. Brak opracowanych standardów graficznego stosowania godła, sprzyja nieuporządkowanej, a przez to nieprofesjonalnej i nie licującej z powagą instytucji panstwowych komunikacji wizualnej (tablica 8). Zarówno herb jak i godło, umieszczane są w przeróżnych konfiguracjach, na różnorodnych tłach kolorystycznych. Brak jest spójnej typografii. Nie ma wyznaczonych pól ochronnych dla stosowanego znaku.

MSWiA logo Aleksander BąkSamo godło także nie jest przystosowane do zastosowań, które są wymagane w aktualnej rzeczywistości. Sylwetka orła, powstała na bazie płaskorzeźby, nie ułatwia obecnie stosowania klarownej i czytelnej graficznie formy. 

Wizerunek orła, choć piękny w swojej formie w odpowiedniej wielkości, to jednak przy transformacjach, wynikających z potrzeb funkcjonalnych — zmniejszeniach, zastosowaniach jednobarwnych (korespondencja, faksy itp.) — stanowi duży problem. Więcej — jest niejako jego ograniczeniem.

Próby zachowania stylistyki przy stosowaniach obrysów, rysunku linearnego w konsekwencji zaprzeczają idei podstawowej polskiego godła — orzeł przestaje być biały. Wielość elementów tworzących skomplikowaną konstrukcję graficzną orła, przy zamianie na linie, zaciemnia jego rysunek. Przy zmniejszeniach powoduje efekt zlewania się — tworząc wizerunek orła czarnego.

Można zatem przyjąć, że rzeczywistą potrzebą opracowania logo — jako znaku identyfikującego instytucję państwową — jest wyczerpanie się możliwości korzystania z oficjalnego wzoru godła państwowego.


Propozycja

Podstawą cechą znaku jest nie tylko jego oryginalność, ale przede wszystkim prostota i czytelność, jednoznaczność i rozpoznawalność oraz łatwość zapamiętywania. Przygotowany projekt stanowi wstępną propozycję stylizacji wizerunku orła, tworzącą nową jakość graficzną, przy zachowaniu bezpośredniego związku z godłem. Uproszczenie, rezygnacja z pewnych elementów wymagana była spełnieniem założeń: czytelności znaku oraz zachowaniem ustawowej bieli orła — szczególnie przy dużych zmniejszeniach. Dla podkreślenia współczesnego charakteru znaku dobrana jest odpowiednia typografia.

logo MSWiA Aleksander Bąk


Dla pełnego obrazu poszukiwań stojących u podstaw projektowania znaku, zamieszczono ścieżkę projektową, ukazującą odniesienie do heraldyki państwowej (tablica 7).Usystematyzowanie identyfikacji

Jak wskazano w założeniach, wizerunek państwa odbierany jest w społeczeństwie poprzez obraz jego instytucji. Stąd postulatem stojącym u podstaw niniejszego opracowania jest przyjęcie przygotowanego dla MSWiA znaku jako wspólnego elementu identyfikacji wszystkich ministerstw. Opracowanie standardów jest nie tylko możliwe (tablica 9), ale wręcz konieczne dla budowania wizerunku nowoczesnego państwa demokratycznego.Wybór znaku nie wskazującego na odmienność, indywidualną specyfikę urzędu, lecz podkreślającego jednorodność, wspólnotę — przy dominującym oczekiwaniu wyróżniania się — nie będzie łatwy. Ale kto mówi, że właściwe rozwiązania przychodzą lekko? Do tego trzeba determinacji, zdecydowania i dalekowzroczności. 

A zatem wypada mi życzyć wszystkim jurorom MĘSTWA — zarówno ekspertom zewnętrznym jak i przedstawicielom resortu kojarzonego z odpowiedzialnością i odwagą.

ODWAGI PANIE I PANOWIE! — ODWAGI!!!Konkurs na logo MSWiA — nierozstrzygnięty *
Z informacji MSWiA z dnia 22 września 2008 roku: Konkurs na logo MSWiA - nierozstrzygnięty. Konkurs na znak graficzny (logo) dla MSWiA nie został rozstrzygnięty. Z uwagi na niski poziom, zarówno pod względem wizualnym jak i merytorycznym, spośród 133 zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa nie wyłoniła żadnego zwycięzcy.

W dniu 18 września 2008 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej w postaci znaku graficznego (logo) dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Prace oceniała Kapituła Konkursowa w następującym składzie: 
1. Pan Jan Węgrzyn, Dyrektor Generalny MSWiA, Przewodniczący Kapituły, 
2. Pan prof. Andrzej Pepłoński - ekspert, 
3. Pan Andrzej-Ludwik Włoszczyński - ekspert, 
4. Pani Edyta Szostak - Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego MSWiA, 
5. Pani Wioletta Paprocka - Rzecznik Prasowy MSWiA.


--Nowe logo MSW — 2014nowe logo ministerstwo MSW identyfikacja wizualna Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Brand New Idea, Elżbieta Skrzypek godło państwowe, Orzeł Biały, inspiracja

Z informacji ministerstwa na Facebook'u z dn. 10.12.2013 r.: „Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy serwis www.msw.gov.pl w nowej odsłonie. Prosimy o pisanie w komentarzach do tego wpisu, co się wam w nowej stronie podoba oraz co należy jeszcze zmienić. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi :)” 1


Z pisma MSW z dn. 29.11.2013 r.: „W związku z faktem, iż w dniu 18 listopada 2011 roku w miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało utworzone Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pojawiło się wiele rozbieżności w zakresie stosowania oficjalnego znaku Ministerstwa oraz wszelkich materiałów nim opatrzonych, które funkcjonowały w obrębie resortu w kilku wariantach graficznych. W celu zapobieżenia rozbieżnościom pojawiającym się w tym zakresie, Ministerstwo zleciło uporządkowanie systemu identyfikacji wizualnej, wraz z przygotowaniem znaku graficznego. […] W wyniku przeprowadzonego postępowania ww. zamówienie zostało zlecone firmie BRAND NEW IDEA Elżbieta Skrzypek, z siedzibą w Warszawie. […]” 2


Z informacji na stronie Brand New Idea z dn. 22.10.2013 r.: „Identyfikacja wizualna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zakończyliśmy prace nad uporządkowaniem wizerunku MSW. Stworzyliśmy znak odnoszący się do identyfikacji narodowej i nawiązujący do poprzedniego logo instytucji. Opracowaliśmy również inne elementy identyfikacji oraz wzory dokumentów i materiałów promocyjnych Ministerstwa.” 3


--
1. www.facebook.com/MSWRP
msw.gov.pl
2. Odpowiedź MSW z dn. 29.11.2013 r. na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dn. 5.11.2013 r.