Sejm logo Aleksander Bąk
Konkurs na logo Sejmu RP (2010)

Konkursowa prezentacja konceptu wizualnego znaku Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej — 31 marca 2010 r.



„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”
(Konstytucja 3 Maja)

Godzi się zatem, by Sejm jako zwołanie tych co z woli narodu zostali wybrani na służbę pożytkowi publicznemu, res publica zwanego, sygnować się winien nie znakiem na przybytku sejmowym wzorowanym, lecz godłem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. (Autor)
Podejmując decyzję o wyborze znaku parlamentu, warto mieć na uwadze słowa leżące u podstaw tożsamości każdego Polaka: — Kto Ty jesteś? Jaki znak Twój?

Koncepcja znaku bazuje ideowo na obecnym w polskiej tradycji ikonograficznej przedstawieniu godła Rzeczypospolitej przyozdobionego lub otoczonego wieńcem herbów ziemskich.

W sytuacji, gdy forma graficzna obowiązującego herbu państwowego nie gwarantuje szerokiego spektrum zastosowań (ograniczenia związane ze skomplikowaną plastycznie formą rysunku godła, brakiem jego wersji konturowej), można podjąć  próbę graficznej stylizacji wizerunku orła.

Sygnet znaku stanowi zatem stylizowana sylwetka orła w koronie zbudowana z układu tarcz herbowych, symbolizujących 16 województw Rzeczypospolitej Polskiej. Dopełnieniem jest logotyp skrótowej nazwy SEJM RP.


Sejm logo Aleksander Bąk


Ogłoszenie o nierozstrzygnięciu konkursu

„Z uwagi na fakt, że obecny znak graficzny będący nieformalnym logo Sejmu jest najbardziej rozpoznawalnym i utrwalonym znakiem, Prezydium Sejmu podjęło decyzję o jego rewitalizacji i przyjęciu w przyszłości jako oficjalnego logo.”


W skład komisji konkursowej otwartego konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (logo Sejmu) wchodzili:
Marszałek Sejmu – przewodniczący komisji:
- Bronisław Komorowski, 
- z chwilą wyboru Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna
Wicemarszałkowie:
– Ewa Kierzkowska, Stefan Niesiołowski, 
- do dnia tragicznej śmierci Krzysztof Putra, Jerzy Szmajdziński, 
- od dnia wyboru Jerzy Wenderlich i Marek Kuchciński
Szef Kancelarii Sejmu – Lech Czapla
Prof. Lech Majewski (ASP Warszawa)
Prof. Sławomir Iwański (ASP Łódź)
Prof. Grzegorz Marszałek (UA Poznań)


--
13.10.2010 r.