Klub Polska olimpiada logo Aleksander Bąk

Klub Polska olimpiada logo Aleksander Bąk

Klub Polska olimpiada logo Aleksander Bąk

Klub Polska olimpiada logo Aleksander Bąk

Klub Polska olimpiada logo Aleksander Bąk

Klub Polska olimpiada logo Aleksander Bąk

Klub Polska olimpiada logo Aleksander Bąk


Ocenie poddanych zostało 116 projektów z ogólnej liczby 140 i odrzuceniu 24.


W skład komisji konkursowej otwartego konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logo) Klubu Polska wchodzili (dane nieoficjalne):
Tomasz Półgrabski — Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki
Jerzy Eliasz — Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego
Jakub Kwiatkowski — Rzecznik Prasowy Ministerstwa
Agnieszka Ludwicka — Biuro Dyrektora Generalnego
Stefan Tuszyński — ekspert Ministerstwa Sportu w grupie wsparcia Klubu Polska Londyn 2012 (pływak)--
30.08.2011 r. 
logo Klub Polska Artur Gosiewski Studio Signature Londyn 2012 Aleksander Bąk


Fair play?

29 grudnia 2012 r. — po 4 miesiącach od zamknięcia konkursu — Klub Polska zaprezentował na swojej „fejsbukowej” stronie oficjalne logo: Klub Polska doczekał się swojego logo. Jego autorem jest Artur Gosiewski.*

W kontekście formalnego uzasadnienia nierozstrzygnięcia konkursu pozostaje tylko estetycznie i funkcjonalnie pozdrowić szacowne gremium jurorskie. Autora znaku również.


--
29.12.2011 r.