Suwałki logo Aleksander Bąk

„Pogodne Suwałki” — od bieguna zimna do pogodnego uśmiechu

Suwałki, założone nad Czarną Hańczą ponad 300 lat temu staraniem kamedułów z wigierskiego klasztoru, choć istnieją w powszechnej świadomości, to jednak nie wytworzyły na tyle wyrazistego wizerunku, który pozwoliłby na zbudowanie rozpoznawalnej marki terytorialnej. Nazwa miasta, obecna najczęściej w kontekście informacji o prognozie pogody, kojarzy się jako polski biegun zimna, a także miejsce odległe i niedostępne komunikacyjnie. Dopiero w następnej kolejności pojawiają się pozytywne wartości takie jak czysta natura, piękny krajobraz oraz atrakcyjny wypoczynek. Miasto przez długi czas nie komunikowało siebie spójnie i konsekwentnie, zarówno werbalnie jak i graficznie.

Z uwagi na to Urząd Miejski w Suwałkach podjął w 2009 roku działania mające na celu wykreowanie tzw. jednej twarzy miasta Suwałki. Zaowocowało to opracowaniem „Strategii Promocji Miasta Suwałki na lata 2010-2015”, przygotowanej przez firmę WYG International. Strategiczne założenia wyznaczyły podstawy dla zbudowania założeń wizerunkowych tożsamości miejsca celem stworzenia Marki Miasta. Jednoznaczne kojarzenie Suwałk z biegunem zimna na polskiej mapie pogody zamienione zostało na pogodę ducha — zdefiniowaną jako osobowość marki. Za atrybuty marki uznano otwartość, aktywność i gościnność. Zgodnie z tym miasto chce być postrzegane jako przestrzeń, która tworząc „pogodny klimat” stymuluje działania sprzyjające rozwojowi lokalnemu. 

Za główny wyróżnik — Unique Selling Proposition (USP) — Miasta Suwałki przyjęto możliwości, jakie są tu stworzone do uprawiania aktywnej turystyki o każdej porze roku. Za dodatkową cechę wyróżniającą uznano położenie na Pojezierzu Suwalskim, stanowiące bramę do miejsc przyrodniczo unikatowych w skali kraju i Europy. Uznano, że Suwałki powinny pełnić rolę centrum usługowego dla całego przyległego obszaru. Na podstawie wyników badań i konsultacji sformułowano tożsamość oraz esencję marki Miasta Suwałki. Określono zasady przełożenia tożsamości na zalecenia wykonawcze, w tym stworzenie katalogu marki w postaci Systemu Identyfikacji Wizualnej.


Znak Marki Miasta „Pogodne Suwałki”

Za punkt wyjścia dla stworzenia konceptu identyfikacji wizualnej przyjęta została esencja marki zawarta w haśle: Pogodne Suwałki oraz osobowość marki określona jako „pogoda ducha”. Jako, że pogoda ducha nierozerwalnie wiąże się z poczuciem humoru, stąd podstawą projektu graficznego znaku marki jest idea pogodnego uśmiechu. W oparciu o konsultacje społeczne, przeprowadzone dla potrzeb strategii promocji, które wskazały na wizerunek białego misia jako tradycyjny i powszechnie akceptowalny symbol miasta, na Znak Marki Miasta zaproponowana została graficzna stylizacja uśmiechu białego misia.

Suwałki logo Miś UśMich znak marki miasta Pogodne Suwałki identyfikacja wizualna Aleksander Bąk

Na tej bazie przygotowane zostało opracowanie w postaci Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Miasta Suwałki. Realizacja objęła projekt znaku wraz ze standaryzacją graficzną oraz wdrożenie systemowe, zawarte w 5 pakietach – podstawowym, okolicznościowym, uzupełniającym, prasowym oraz promocyjnym. Pakiety zawierają aplikację Znaku Marki Miasta Suwałki na różnych polach eksploatacji.

Logo Suwałki marka Miasta Pogodne Suwałki identyfikacja wizualna marketing terytorialny Aleksander BąkLogo Suwałki marka Miasta Pogodne Suwałki identyfikacja wizualna marketing terytorialny Aleksander Bąk

Logo Suwałki marka Miasta Pogodne Suwałki identyfikacja wizualna marketing terytorialny Aleksander Bąk


Projekt Znaku Marki oraz opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Suwałki sfinansowano ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) pozyskanych w ramach projektu „Trans-In-Form”, Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2012.r (www.tifpro.eu).
Miś UśMich — maskotka Miasta Suwałki

Maskotką jest biały miś pluszowy z uśmiechem bazującym na logo promocyjnym miasta oraz logotypem-hasłem: „Pogodne Suwałki”. Zaproponowany koncept maskotki jednoznacznie odwołuje się do nieodłącznego składnika pogody ducha — poczucia humoru. Kreatywne połączenie „pogodnego uśmiechu”, definującego osobowość marki Miasta Suwałki, z misiem-pluszakiem, pozwoliło na stworzenie dla maskotki nazwy własnej: „Miś UśMich”.

Projekt przewiduje możliwość zdobienia maskotki dodatkowymi elementami w postaci np.: szaliczka, kamizelki czy też czapeczki, w kolorystyce lub ze zdobieniem okolicznościowym. 

maskotka logo Suwałki Miś UśMich Aleksander Bąk
Spot reklamowy zrealizowany przez Urząd Miasta Suwałki © 2012