projekt logo Parczew znak graficzny pływalni Aleksander Bąk

Wodne Centrum „JELONEK”

Zbudowany w Parczewie Kompleks Sportowo-Rekreacyjny może stać się lokalnym atrybutem promocyjnym. Dlatego projektowanie znaku graficznego dla miejskiego basenu powinno brać pod uwagę szerszy kontekst wizerunkowy. Zaproponowany koncept zakłada stworzenie symbolu, który będzie stanowić podstawę spójnej identyfikacji wizualnej jednostki samorządu terytorialnego.


projekt logo Parczew znak graficzny basen identyfikacja wizualna miasto gmina Aleksander Bąk


projekt logo Parczew znak graficzny basen identyfikacja wizualna miasto gmina Aleksander Bąk


projekt logo Parczew znak graficzny basen identyfikacja wizualna miasto gmina Aleksander Bąk


projekt logo Parczew znak graficzny basen identyfikacja wizualna miasto gmina Aleksander Bąk