logo Lubartów projekt Aleksander Bąk identyfikacja wizualna


5 pytań retorycznych do Wydziału Promocji Urzędu Miasta Lubartów:
 • Czy miasto Lubartów posiada swoją markę?
 • Co może tworzyć wizerunek miasta Lubartów?
 • Jakie są źródła tożsamości miasta Lubartów?
 • Co jest cechą wyróżniającą miasta Lubartów?
 • Jaka jest esencja marki miasta Lubartów?


Punkt wyjścia

W sytuacji braku marki miasta Lubartów oraz nieistniejącej strategii promocyjnej, trudno mówić o szansach na skuteczne wykreowanie znaku, rozumianego jako o główny element wizerunkowy miasta, szczególnie w ramach otwartego konkursu na logo. Rolą grafika-projektanta nie jest bowiem określanie właściwego wyróżnika strategicznego, lecz nadanie wyznaczonemu już atrybutowi odpowiedniego wyrazu graficznego.

Ponieważ nie został wskazany strategiczny wyróżnik, który pozwoliłby na wykreowanie podstaw tożsamości wizualnej, można zatem podjąć jedynie próbę poszukiwania atrakcyjnego znaku graficznego na potrzeby sygnowania doraźnych działań w zakresie komunikacji informacyjno-promocyjnej miasta.

Zasadniczą rolą znaku, jako elementu wizerunkowego, jest jednoznaczna identyfikacja oraz przekazanie określonego przesłania emocjonalnego. Logo ma wzbudzać sympatię, musi być oryginalne, budzące dobre skojarzenia. Musi być atrakcyjne i przyjazne, łatwe do rozpoznania i zapamiętania.
Lubartów, stolica krainy Lewarta — prezentacja konkursowa*


Założenia

Logo promocyjne ma za zadanie:
 • identyfikować Lubartów;
 • wywołać pozytywne skojarzenia z miastem;
 • być rozpoznawalnym i zapamiętywalnym symbolem;
 • być oryginalne;
 • być uniwersalne;
 • być modyfikowalne i rozwojowe.


logo Lubartów Aleksander Bąk Lewart

Podstawą konceptu wykreowania znaku jest unikatowa symbolika herbu, jako statutowego elementu wizerunkowego miasta, a w szczególności wizerunek heraldycznych lampartów wspiętych pod drzewem.


logo Lubartów Aleksander Bąk Lewart

Graficzna forma umownego drzewa w kształcie litery L oraz dwóch wesołych lampartów, jednoznacznie identyfikuje miasto Lubartów. Prostota i syntetyczna lapidarność wizualna znaku promocyjnego, służą zapamiętywalności oraz stanowią o jego sile.

W znaku celowo nie zastosowano elementów miejscowego krajobrazu lub architektury — znanych i rozpoznawalnych najczęściej tylko dla społeczności lokalnej — gdyż nie sprzyjałoby to podstawowemu warunkowi marketingowemu: wyróżnialności i rozpoznawalności. 


logo Lubartów Aleksander Bąk Lewart

Zaproponowany znak graficzny, jako wizerunkowy element komunikacji promocyjnej, zawiera pozytywne przesłanie emocjonalne. Logo wzbudza sympatię, jest oryginalne oraz budzi dobre skojarzenia. Jest atrakcyjne i przyjazne, a także łatwe do rozpoznania i zapamiętania.

Logo wzmacnia:
 • unikalną nazwę miasta;
 • rozpoznawalny symbol wizerunkowy; 
 • pozytywne skojarzenia z projektem miejskim.


logo Lubartów Aleksander Bąk Kraina Lewarta
Zaproponowany projekt nawiązuje do rozpoznawalnego wizerunku wesołych lampartów, który widnieje w pozytywnie ocenianym i rozpoznawalnym znaku projektu „Rowerem w Krainie Lewarta”. Zastosowanie spójności w komunikacji wizualnej wzmacnia zbudowany w świadomości odbiorców wizerunek miasta oraz pozwala uzyskać korzyści wynikające z wdrażania rozwiązań systemowych.


--
* Konkursowa prezentacja autorskiego konceptu kreatywnego symbolu promocyjnego Miasta Lubartów — godło LE012 (grudzień 2012)

Dlaczego z Lewartem naprawdę warto?

Opracowana graficzna forma znaku promocyjnego oferuje szeroki wachlarz możliwych zastosowań dla potrzeb oznakowania rożnych działań miasta.

Lubartów logo Ogólnopolskie Biegi Lewarta Rowerem przez Krainę Lewarta Basen pływalnia Lubartów Aleksander Bąk1 obrazowa odpowiedź urzędu w 14 odsłonach

Lubartów logo konkurs
Z informacji na stronie urzędu miejskiego: W dniu 20.12.2012 r. zebrała się Komisja Konkursowa powołana w celu oceny złożonych prac i dokonania wyboru zwycięskiego projektu w konkursie na logo Lubartowa. Komisja  dokonała otwarcia kopert z projektami które wpłynęły na konkurs kwalifikując 14 z 71 złożonych prac do dalszego etapu. Wybrane prace oznaczone zostały przez ich autorów następującymi kodami: AXIC94, VTR94, VIR95, STO11, 1008B, 13578, BD34D, LEN25, LLB05, LUK16, LWRB1, MSS42, MUL02, PK198 (kolejność prezentacji kodów  przypadkowa). Kolejnym etapem są konsultacje z w ramach których prace można oceniać  poprzez przesłanie swojego głosu na adres e-mail: logo@um.lubartow.pl. Na prezentowane prace można głosować do 4 stycznia 2013 r. poprzez wpisanie w treści przesyłanego e-maila kodu konkretnej pracy. Wybrane przez Komisję projekty publikujemy wraz z kodami na stronie internetowej.*


--


Projekt wybrany na znak Lubartowa


logo Lubartów


Z informacji na stronie urzędu miejskiego z dn. 23.01.2013 r.: Na konkurs wpłynęło 71 prac, z których komisja do drugiego etapu zakwalifikowała 14 wybranych. Przez dwa tygodnie internauci mogli wyrażać swoje opinie wysyłając e-maile na adres konkursu. W dniu 23 stycznia 2013.r komisja wybrała logo, które będzie znakiem graficznym Lubartowa. W opinii komisji najlepszym logo będzie praca oznaczona symbolem LEN25 autorstwa Katarzyny Lenarciak z Lubartowa.

Symbolika znaku: logotyp miasta Lubartów składa się z dwóch elementów. Górna część znaku stanowi połączenie tradycji czyli zabytku miasta jakim jest Bazylika św. Anny, z nowoczesną architekturą, którą symbolizuje ratusz miejski. Tło logo nawiązuje do barw flagi miasta jakimi są czerwień oraz błękit. Zielony kolor liter logo symbolizuje naturę. Słońce umieszczone w części tekstowej budzi skojarzenia z wypoczynkiem, sportem i rekreacją. Swobodna linia oraz kształt liter logo oddaje ducha współczesnej stylistyki i jest znakiem informującym o atrakcjach regionu.*


--
* Źródło: Urząd Miasta Lubartów