herb Rzekuń sztuka heraldyczna projekt Aleksander Bąk
Projekt herbu, weksyliów i pieczęci gminy Rzekuńherb Gmina Rzekuń projekt Aleksander Bąk heraldykaW polu błękitnym żubrza głowa czarna ze złotymi kolcem i takimiż rogami, w którą wbity miecz srebrny ze złotą rękojeścią w słup, po którego bokach krzyże równoramienne srebrne.
Najwcześniejszym znanym dokumentem poświadczającym istnienie osady Rzekuń jest akt erekcyjny parafii w Rzekuniu z 1413 roku. Zamieszczona w nim wzmianka dotyczny nie tylko samej miejscowości, ale wskazuje także konkretne postaci związane bezpośrednio z lokalną historią. Dlatego wydaje się być zasadnym założenie, że poszukiwania mające na celu stworzenie heraldycznego elementu wizerunkowego, jakim jest herb Gminy Rzekuń, winny być oparte na podstawie wskazań tego właśnie historycznego zapisu.

Zgodnie z treścią aktu erekcyjnego, fundatorami parafii było trzech braci z rodu Pomianów — rycerz Jan ze Strzegocina, kanonik płocki Paweł oraz kanonik warszawski Wojciech. Dlatego proponuje się wywieść herb gminy z heraldycznego godła Pomian, współczesnego okresowi fundacji parafii. Wizerunek herbu, zamieszczony w najstarszych herbarzach średniowiecznych — m.in. w herbarzu Bellenville, Gymnich i Złotego Runa oraz kodeksie Bergshammar — przedstawia na złotej tarczy czarną głowę żubra ze złotymi rogami i złotym kolcem w nozdrzach oraz skośnie położonym mieczem. 

Celem nadania herbowi gminy Rzekuń  cechy wyróżniającej proponuje się:
  • zastosowanie błękitnej barwy pola tarczy; 
  • ustawienie miecza wbitego w głowę żubra pomiędzy rogami w pionowym położeniu, co przez wzmocnioną formę jego ekspozycji stanowić będzie podkreślenie rycerskiego stanu fundatora — Jana ze Strzegocina;
  • umieszczenie symbolicznych wizerunków dystynktoriów kanonickich, zobrazowanych pod postacią krzyży równoramiennych, dla uhonorowania pozostałych dwóch fundatorów duchownych — Pawła i Wojciecha. Krzyż prawy, zwieńczony liliami, nawiązuje do wezwania katedry płockiej — Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, z którą związany był kanonik Paweł, natomiast lewy do wezwania  katedry warszawskiej — Świętego Jana Chrzciciela, z którą związany byl kanonik Wojciech.

Całość osadzona na tarczy późnogotyckiej typu hiszpańskiego.

Kolorystyka godła wywodzi się z barw pierwotnego herbu Pomian — czarna głowa żubra ze złotym kolcem i złotymi rogami. Przyjętą błękitną barwę tła można odnieść do jednego z pierwszych wezwań kościoła parafialnego w Rzekuniu — Najświętszej Maryi Panny. Barwa ta obecna jest w odmianie herbu Pomian II. Srebrną kolorystykę krzyży przyjęto celem lepszej ich ekspozycji z uwagi na  lepszy kontast z barwą pola tarczy. 


flaga heraldyka gmina Rzekuń projekt Aleksander Bąk

pieczęć gmina Rzekuń insygnia heraldyczne projekt Aleksander Bąk