logo jubileusz obchody nadanie praw miejskich tradycja herb miasto Aleksander Bąk


logo jubileuszowe lokacji miasta praw miejskich Skała projekt Aleksander Bąk

Rok Jubileuszowy bł. Salomei, Założycielki i Patronki Miasta Skała

Błogosławiona Salomea — urodzona w 1211/12 roku — księżniczka polska, córka Leszka Białego i Grzymisławy. Żona Kolomana — króla Rusi Halickiej — syna króla węgierskiego Andrzeja II. W 1241 roku, po śmierci męża w bitwie z Tatarami, powróciła do Polski na dwór brata księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego. W roku 1245 wstąpiła do zakonu klarysek w Sandomierzu. Z jej inicjatywy w 1260 roku Bolesław Wstydliwy ufundował klasztor klarysek w Grodzisku, a w 1267 roku dokonana została lokacja miasta klasztornego w Skale. Grób beatyfikowanej w 1672 roku bł. Salomei znajduje się w bazylice Franciszkanów w Krakowie.


blogoslawiona Salomea logo Skała 800 lecie projekt Aleksander Bąk


Koncept projektowy bazuje na charakterystycznym kształcie średniowiecznych pieczęci używanych przez kobiety należące do królewskich rodów oraz przełożone zgromadzeń zakonnych. Znak stanowi połączenie stylizacji wizerunku błogosławionej Salomei wraz z jej atrybutami ikonograficznymi — krzyż i lilia oraz gwiazda związana z legendą o śmierci bł. Salomei — z elementami symboliki heraldycznej miasta — mury miejskie zwieńczone wieżami.
logo Skała 800 lecie błogosławiona Salomea projekt Aleksander Bąk


logo jubileuszowe lokacji miasta praw miejskich Skała projekt identyfikacja wizualna Aleksander Bąk--
Obrazy z klasztoru ss. Klarysek w Krakowie — foto: archiwum Klasztoru Sióstr Klarysek w Krakowie
Nagrobek bł. Salomei w bazylice Franciszkanów w Krakowie — foto: Wikimedia
Pieczęć bł. Salomei — za: Pieczęcie polskie wieków średnich, F. Piekosiński, Kraków, 1899
Herb miasta Skała