konkurs na projekt herb Wojcieszyce heraldyka weksylologia znak graficzny logo Aleksander Bąk
Projekt herbu oraz flagi sołectwa Wojcieszyceprojekt herbu Wojcieszyce godło heraldyka weksylologia zasady sztuki heraldycznej grafika użytkowa Aleksander BąkW polu błękitnym dwa dębczaki ukorzenione z trzema liśćmi i trzema żołędziami po bokach, z których prawy — złoty, a lewy — srebrny.
Zgodnie z zasadami projektowania herbu jednostki samorządu terytorialnego podstawą do jego wywiedzenia jest miejscowa tradycja historyczna. W przypadku herbów ziemskich opracowanie takie opiera się na znakach fundatorów lub właścicieli.

Najstarsze udokumentowane wzmianki, dotyczące historii Wojcieszyc/Wormsfelde, związane są z nazwiskiem rodu Raków/von Rakow. W Księdze Ziemskiej Ludwika Starszego, jako osoby związane własnościowo ze wsią (sołectwem Wormsfelde), wymienieni są mi.in. Piotr Raków (I), jego synowie Piotr (II) i Henryk oraz jego wnuk Piotr (III). Na odcisku pieczętnym Piotra (III), umieszczonym przy dokumencie z roku 1383, widnieje wizerunek dwóch dębczaków z trzema listkami oraz trzema żołędziami po bokach.*

herb Wojcieszyce pieczęć Piotr Raków 1383 heraldyka sfragistyka Wormsfelde projektowanie Aleksander Bąk


Na tej podstawie uzasadnione wydaje się wywiedzenie  herbu dla wsi Wojcieszyce z herbu rodowego Raków/von Rakow. 

Proponuje się zatem:
  • zastosowanie błękitnej barwy pola tarczy; 
  • umieszczenie stylizowanego wizerunku dwóch dębczaków z trzema liśćmi i żołędziami, jako pochodnych godła herbowego Raków/von Rakow;
  • nadanie drzewkom barwy złotej i srebrnej, dla podkreślenia dwunarodowej przeszłości historycznej wsi.
Całość osadzona na tarczy późnogotyckiej typu hiszpańskiego.


Wersje alternatywne herbu: 
  • w polu błękitnym godło barwy srebrnej;
  • w polu zielonym godło złoto-srebrne;
  • w polu zielonym godło złote.


projekt herb godło Wojcieszyce Wormsfelde heraldyka weksylologia grafika użytkowa Aleksander BąkFlagę stanowi błękitny płat, na którym centralnie godło wsi Wojcieszyce. 


Płat flagi w proporcjach 5:8 z centralnie umieszczonym godłem gminy osadzonym w odległości 1:10 od gornej i dolnej krawędzi plata.


flaga herb symbole heraldyczne insygnia projektowanie Wojcieszyce Aleksander Bąk
Więcej o projektowaniu samorządowych symboli heraldycznych >>


--
* Pieczęć Piotr (III) Raków / von Rakow, 1383 r. — Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Fotografia dzięki uprzejmości Pana dr hab. Dariusza Rymara, dyrektora Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim