projekt flagi, herb, heraldyka, weksylia, barwy, chorągiew, symbole, insygnia samorządowe, projekt Aleksander Bąk

Flaga miasta Maków MazowieckiKoncept opracowania flagi miasta oparty został na zasadzie wywodzenia barw terytorialnych z barw heraldycznych herbu jednostki samorządowej. Aktualnie użytkowany herb Makowa Mazowieckiego przedstawia w polu czerwonym wizerunek profilu głowy mężczyzny o długich blond włosach zwieńczonej czarnym kapeluszem.


flaga, herb, Maków Mazowiecki, statut miasta, wzór herbu, symbole, insygnia, heraldyka, weksylia, Aleksander BąkZdaniem autora, przedstawiony w statucie miasta wzór herbu obarczony jest dwoma mankamentami. Pierwszym jest kształt tarczy, odbiegający od obowiązującego w obecnej heraldyce miejskiej wzoru. Drugim jest jakość samego rysunku godła herbowego. Zważając na wartość wizerunkową, jaką herb stanowi dla jednostki samorządowej, wydaje się zatem zasadnym uprzednie pochylenie nad wizerunkiem głównego symbolu miasta Maków Mazowiecki przed podjęciem prac nad projektem flagi. Ma to na celu nie tylko dbałość o wizerunek symboli miasta, ale także zapewnienie im właściwej jakości wizualnej oraz użytkowej.

Użytkowany od 2005 roku wzór herbu nosi znamiona graficznej obróbki godła herbowego z lat 60, przeprowadzonej celem „odmłodzenia” jego przedstawienia. Wzór herbu opublikowany w wydawnictwie „Miasta polskie w Tysiącleciu”, z uwagi na specyficzne rysy męskiego profilu, kształt kapelusza oraz siwe włosy, określany był podobizną starego górala. Było nawiązaniem do anegdoty o omyłkowym zatwierdzeniu w latach 30 herbu przeznacznego dla Makowa Podhalańskiego. 


flaga, Maków Mazowiecki, herb, statut miasta, symbole, insygnia, heraldyka, weksylia, Aleksander BąkNiska jakość projektu herbu, przyjętego w roku 2005, stanowi utrudnienie w zastosowaniach użytkowych. Dlatego w przygotowanym koncepcie tożsamości heraldyczno-weksylologicznej, przedstawiono do rozważenia propozycję restylizacji wizerunku herbowego godła. Przedstawienie męskiej głowy zostało wystylizowane i dopracowane graficznie. Celem dostosowania kształtu tarczy herbowej do aktualnych wymogów heraldycznych godło osadzono w tarczy późnogotyckiej typu hiszpańskiego.


herb, Maków Mazowiecki, flaga, banner, chorągiew, kokarda, symbole, insygnia, heraldyka, weksylia, Aleksander Bąk

Flaga terytorialna — barwy miasta


Barwy to przełożenie kolorystyki heraldycznej, obecnej w herbie, na odpowiednie weksylium. Są połączeniem kolorów w określonym układzie porządkowym i stanowić mogą odrębny symbol wizualny lub być częścią innych znaków.

Zaproponowany projekt flagi stanowi czerwony płat cięty faliście sześciokroć w pas w barwach heraldycznych miasta i gminy:
  • czerwony płat odzwierciedla barwę pola tarczy;
  • pas biały odzwierciedla barwę twarzy godła — położony centralnie jako główny;
  • pas czarny odzwierciedla barwę kapelusza — zdwojony i położony powyżej i poniżej pasa centalnego;
  • pas żółty odzwierciedla barwę włosów — zdwojony i położony powyżej i poniżej pasów czarnych.

nowa flaga, Maków Mazowiecki, herb, symbole, insygnia, heraldyka, weksylia, Aleksander BąkKoncepcja cięcia płata flagi formą falistą wynika z nawiązania do położenia miasta nad rzeką i jego historycznej nazwy — Maków nad Orzycem. Przyjęta forma służy także wizualnej wyróżnialności weksylium.

Płat flagi w proporcjach 8:5 (szerokość:wysokość) dzielony w pas falami w proporcji 1:1:2:1:1.
Flaga urzędowa


Flaga urzędowa służy do oznakowania urzędu jednostki samorządowej w zakresie jego działań administracyjnych. Flagę stanowi czerwony płat z umieszczonym centralnie godłem miasta. Projekt jest bezpośrednim przeniesieniem wizerunku godła heraldycznego na tło flagi, zastępujące pole tarczy.


nowa flaga, Maków Mazowiecki, herb, symbole, insygnia, heraldyka, weksylia, Aleksander Bąk
W ramach konceptu tożsamości heraldyczno-weksylologicznej przygotowane zostały także projekty pozostałych weksyliów — bannerów (masztowych flag pionowych) — terytorialnego i urzędowego oraz chorągwi miejskiej.


banner, flaga, herb, Maków Mazowiecki, symbole, insygnia, heraldyka, weksylia, projekt, Aleksander Bąk

Kokarda w barwach heraldycznych miasta


Jako dodatkową propozycję wizerunkowego weksylium przedstawiono projekt kokardy w barwach heraldycznych, stanowiącej symbol tożsamościowy miasta. Układ kolorystyczny kokardy jest nie tylko przeniesieniem barw heraldycznych, ale symbolicznym nawiązaniem do przedstawienia kwiatu maka polnego, związanego wizerunkowo z miastem.


kokarda, flaga, Maków Mazowiecki, herb, symbole, insygnia, heraldyka, weksylia, Aleksander Bąk
Opracowanie tożsamości heraldyczno-weksylologicznej miasta Maków Mazowiecki, zawierające autorski koncept wizualny symboli urzędowych — herbu oraz weksyliów — oraz ich graficzny wizerunek, podlegają ochronie prawnej.

--
Aleksander Bąk © 2014