projektowanie flaga herb powiat Kartuski symbole weksylia heraldyka projekt Aleksander BąkOpracowanie projektu flagi na zlecenie Starostwa Powiatowego w Kartuzach — 2009 r.flaga powiatu kartuskiego, projektowanie, herb, symbole, insygnia, pieczęci, heraldyka, weksylologia, projekt Aleksander Bąk


Wizerunek herbu powiatu kartuskiego przyjęty Uchwałą Nr XVII/114/2000 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 6 lipca 2000. Herb powiatu przyjęty w tej postaci nie uzyskał wówczas pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z uwagi na powyższe przygotowane zostały projekty flagi uwzględniające możliwość dokonania zmiany godła heraldycznego w przyszłości.
Projekt 1


flaga powiatu kartuskiego, projektowanie, herb, symbole, insygnia, pieczęci, heraldyka, weksylologia, projekt Aleksander Bąk


Błękitny płat z godłem powiatu kartuskego oraz 8 poziomymi biało-niebieskimi pasami symbolizującymi 8 gmin tworzących powiat.
Projekt 2


flaga powiatu kartuskiego, projektowanie, herb, symbole, insygnia, pieczęci, heraldyka, weksylologia, projekt Aleksander Bąk


Błękitny płat, na którym centralnie godło powiatu kartuskego.


Projekt 3


projekt flagi, powiat kartuski, projektowanie herbów, symbole, insygnia, pieczęci, heraldyka, weksylologia, projekt Aleksander Bąk


Błękitny płat trójdzielny w pas, na którym centralnie godło powiatu kartuskiego.

Projekt 4


projektowanie herbów, flag, symboli heraldycznych, miasto, gmina, powiat, Aleksander Bąk


Błękitny płat trójdzielny w pas, na którym centralnie godło powiatu kartuskiego.

Projekt 5


nowy herb, nowa flaga, projektowanie symboli samorządowych, heraldyla, weksylologia, herb, weksylia, pieczęć, projekt Aleksander Bąk


Błękitny płat trójdzielny w słup, na którym w pasie skrajnym centralnie godło powiatu kartuskiego.
Opracowanie projektów weksylium powiatu kartuskiego, zawierające autorski koncept wizualny flagi oraz ich graficzny wizerunek, podlegają ochronie prawnej.

--
Aleksander Bąk © 2009