Konkurs na logo, nowe logo, Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawa Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Koszykowa, darmowy przegląda, projekt graficzny, śwaidczenie nieodpłatne, korzyść, przychód, podatek dochodowy, prawa autorskie, wartość intelektualna, Aleksander Bąk
Konkurs na koncepcję plastyczną Systemu Identyfikacji Wizualnej Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego

Konkurs na logo, nowe logo, Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawa Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Koszykowa, system identyfikacji wizualnej, darmowy przegląd, projekt graficzny, świadczenie nieodpłatne, korzyść, przychód, podatek dochodowy, prawa autorskie, wartość intelektualna, humor, Aleksander Bąk

Konkurs na logo, nowe logo, Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawa Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Koszykowa, system identyfikacji wizualnej, darmowy przegląd, projekt graficzny, świadczenie nieodpłatne, korzyść, przychód, podatek dochodowy, prawa autorskie, wartość intelektualna, humor, Aleksander Bąk

Konkurs na logo, nowe logo, Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawa Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Koszykowa, system identyfikacji wizualnej, darmowy przegląd, projekt graficzny, świadczenie nieodpłatne, korzyść, przychód, podatek dochodowy, prawa autorskie, wartość intelektualna, humor, Aleksander Bąk

Konkurs na logo, nowe logo, Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawa Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Koszykowa, system identyfikacji wizualnej, darmowy przegląd, projekt graficzny, świadczenie nieodpłatne, korzyść, przychód, podatek dochodowy, prawa autorskie, wartość intelektualna, humor, Aleksander Bąk

Konkurs na logo, nowe logo, Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawa Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Koszykowa, system identyfikacji wizualnej, darmowy przegląd, projekt graficzny, świadczenie nieodpłatne, korzyść, przychód, podatek dochodowy, prawa autorskie, wartość intelektualna, humor, Aleksander Bąk

Konkurs na logo, nowe logo, Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawa Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Koszykowa, system identyfikacji wizualnej, darmowy przegląd, projekt graficzny, świadczenie nieodpłatne, korzyść, przychód, podatek dochodowy, prawa autorskie, wartość intelektualna, humor, Aleksander Bąk

Konkurs na logo, nowe logo, Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawa Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Koszykowa, system identyfikacji wizualnej, darmowy przegląd, projekt graficzny, świadczenie nieodpłatne, korzyść, przychód, podatek dochodowy, prawa autorskie, wartość intelektualna, humor, Aleksander Bąk

Konkurs na logo, nowe logo, Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawa Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Koszykowa, system identyfikacji wizualnej, darmowy przegląd, projekt graficzny, świadczenie nieodpłatne, korzyść, przychód, podatek dochodowy, prawa autorskie, wartość intelektualna, humor, Aleksander Bąk

Konkurs na logo, nowe logo, Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawa Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Koszykowa, system identyfikacji wizualnej, darmowy przegląd, projekt graficzny, świadczenie nieodpłatne, korzyść, przychód, podatek dochodowy, prawa autorskie, wartość intelektualna, humor, Aleksander Bąk

Konkurs na logo, nowe logo, Biblioteka Publiczna miasta stołecznego Warszawa Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Biblioteka Koszykowa, system identyfikacji wizualnej, darmowy przegląd, projekt graficzny, świadczenie nieodpłatne, korzyść, przychód, podatek dochodowy, prawa autorskie, wartość intelektualna, humor, Aleksander Bąk
--
Aleksander Bąk © 2014

P O P R Z E D N I  C A S E   |      |   N A S T Ę P N Y  C A S E (w przygotowaniu)