Za co się płaci?


Zakres działań dotyczących zleconego opracowania obejmuje następujące składniki:
 • rozmowy przygotowawcze
 • opracowanie założeń formalnych — zakres opracowania, harmonogram, kosztorys, umowa
 • studium tematu
 • koncept ideowy — idea/założenia wstępne
 • koncept wizualny — szkic koncepcyjny/projekty wstępne
 • projekt podstawowy
 • standaryzacja graficzna
 • opracowanie elementów systemu tożsamości wizualnej
 • opracowanie księgi tożsamości wizualnej
 • digitalizacja — opracowanie elektroniczne
 • nadzór autorski — konsultacje, doradztwo
 • majątkowe prawa autorskie — udzielenie licencji do użytkowania utworu lub przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu
 • koszty zewnętrzne — koszty realizacyjne (materiały/obróbka/wykonawstwo), koszty organizacyjnej obsługi projektu (telefony/dojazdy).
Projektowanie elementów tożsamości wizualnej należy do obszaru usług wysoko specjalizowanych. Podstawowym celem jest pozyskanie utworu/produktu o wysokich walorach wizerunkowych oraz spełniającego uwarunkowania marketingowe. Dlatego należność za opracowanie nie może być wyceniana według najniższych wartości wynagrodzeń obowiązujących na rynku usług. Właściwą skalą jest wizerunkowa wycena wartości własnej podmiotu.Kto ile płaci?


Celem ułatwienia odpowiedniego pozycjonowania, przygotowany został podział podmiotów na 3 kategorie, w zależności od ich rangi na rynku: 

A — kategoria niskobudżetowa
 • osoby prywatne, rzemieślnicy, małe/lokalne firmy usługowe, wydawnictwa, biura podróży, małe przedsiębiorstwa transportowe, małe instytucje kultury, lokalne samorządy komunalne, małe stowarzyszenia, małe projekty inwestycyjno-promocyjne, i podobne. 
B — kategoria średniobudżetowa
 • średni producenci, średnie przedsiębiorstwa usługowe i handlowe, regionalne stowarzyszenia, sklepy detaliczne z regionalnymi filiami, regionalne wydawnictwa i rozgłośnie radiowe, średnie banki regionalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, średnie biura podróży i przedsiębiorstwa turystyczne, średnie przedsiębiorstwa transportowe i komunikacyjne, duże lokale gastronomiczne i hotele, regionalne instytucje kultury, średnie stowarzyszenia i związki, samorządy lokalne i regionalne, regionalne wystawy i targi, instytucje regionalne, regionalne partie polityczne, lokalne samorządy gminne i powiatowe, regionalna administracja publiczna, lokalne i regionalne projekty inwestycyjno-promocyjne, i podobne. 
C — kategoria wysokobudżetowa
 • korporacje i przedsiębiorstwa międzynarodowe, stowarzyszenia krajowe i międzynarodowe, sieci handlowe, sklepy z ponadregionalnymi sieciami, wydawnictwa, drukarnie, wysokonakładowe gazety i czasopisma, międzynarodowe i krajowe rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, krajowe i międzynarodowe przedsiębiorstwa transportowe i komunikacyjne, duże sieci gastronomiczne, hotele, duże stowarzyszenia, korporacje zawodowe, wojewódzkie i krajowe samorządy, krajowe i międzynarodowe targi i wystawy, centralne urzędy administracji państwowej, centrale partii politycznych, samorządy miejskie, projekty inwestycyjno-promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, i podobne.Ile się płaci?


Rynkowa wycena opracowania elementów tożsamości wizualnej dla poszczególnych kategorii przy uwzględnieniu indywidualnego zróżnicowania tematycznego, zakresowego oraz budżetowego:

 \ minimalna średnia maksymalna
 A 5.000 15.000 50.000
 B 15.000 50.000 100.000
 C 50.000 100.000 200.000 +
Kontekst rynkowy


Orientacyjne „rynkowe” stawki wynagrodzeń:
 • minimalne wynagrodzenie miesięczne — 2 600 PLN 1
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej — 5 604 PLN 2
 • przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) — 5 148 PLN 3
 • maksymalne miesięczne wynagrodzenie pracowników samorządowych — 12 526 PLN 4
 • średnie miesięczne wynagrodzenie dyrektora kreatywnego — 23 227 PLN 5


--
Dane: 
1. Kwota na rok 2020
2. GUS I kw. 2018
3. GUS październik 2019 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
5. Raport o wynagrodzeniach SAR 2011 — Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Warszawa – 20.06.2011 r.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z formalnymi warunkami współpracy opisanymi w zakładce: za§ady >>