Aleksander Bąk, projekt, logo, znak graficzny, grafika użytkowa, news, blog, informacje, wiem-jak.com, herb, heraldyka, symbole, tożsamość, wizerunek, identyfikacja wizualna, konkurs na logo,
• • •

Nowe godło Polski, Odrodzenie, Nowy Rok 2019, Aleksander Bąk


Życzenia na Nowy Rok 2019
Gdy ciemnej nocy Nikodem potajemnie spotkał się z Jezusem, usłyszał niezrozumiałe dla niego słowa — musisz narodzić się powtórnie:
  • Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.

Wedle średniowiecznej legendy orły nie umierały, lecz odradzały się przez wzbicie się ku słońcu, aż po oślepienie i spalenie piór, oraz przez zanurzenie w wodzie. Niech za noworoczne życzenia — także w kontekście jubileuszu odrodzenia Polski — posłużą słowa biblijnego psalmu:

Błogosław, duszo moja, Pana, 
i całe moje wnętrze — święte imię Jego! 

Błogosław, duszo moja, Pana, 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! 

On odpuszcza wszystkie twoje winy, 
On leczy wszystkie twe niemoce.

On życie twoje wybawia od zguby, 
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem.

On twoje dni nasyca dobrami: 
odnawia się młodość twoja jak orła.*


--

Psalm 103, 1-5


Ilustracja: 

• Odrodzenie © 2018 Aleksander Bąk


[P] 31.12.2018