Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

życzenia dla wszystkich tu zaglądających, aby było nam przydane „wiedzieć jak”… 
(Christmas & New Year wishes: So that we would know how…)
(12.2010)

Z cyklu: pro publico bono

czyli „non profit'owe” oblicze drogiego profesjonalisty — tak od serca — dla Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków oraz Wolontariatu „Dobre Serce”.
(11.2010)Tylko dla… nieopierzonych

Są takie miejsca, których klimat „tworzy cudy”, gdzie nawet najskromniejszy nielot dostaje skrzydeł i wylatując nad poziomy sięga, gdzie wzrok nie sięga. Jakie to miejsce? To Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej.
(10.2010)

Autorski projekt standaryzacji graficznej Godła RP w Senacie

W czerwcu Marszałek Senatu skierował petycję w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej „standaryzacji wizerunku graficznego godła państwowego” do rozpatrzenia przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Na lipcowym posiedzeniu komisji senatorowie doszli do wniosku, że „nie ma obecnie potrzeby tworzenia nowych regulacji prawnych”. Działanie Marszałka podjęte zostało po zapoznaniu się z otrzymaną w 2009 roku, z okazji Święta Niepodległości, prezentacją omawiającą bezprecedensową różnorodność stosowania wizerunku herbu oraz godła przez urzędy państwowe wszystkich szczebli, instytucje a także stowarzyszenia i osoby prywatne. Prezentacja przekazana została także śp. Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, Panu Marszałkowi Sejmu Bronisławowi Komorowskiemu oraz Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi. Zaprezentowany projekt obejmował opracowanie standaryzacji graficznej Godła Rzeczypospolitej Polskiej. Autor i opracowanie projektowe pozostają do dyspozycji istniejących regulacji.
(09.2010)

Aktywna re-kreacja w naturalnym środowisku...

dla wzmocnienia potencjału kreatywnego na kolejny sezon twórczy trwa do końca sierpnia :)
(08.2010)Taniej o VAT.

W związku z ogłoszeniem przez rząd RP podwyżki podatku VAT uprzejmie informuję, że realizowane przeze mnie projekty 
nie są obciążone podatkiem VAT.
(07.2010)
„Helios”

Urząd Gminy w Ustroniu Morskim przyjął projekt znaku wraz z nazwą dla Centrum Sportowo-Rekreacyjnego.
(06.2010)„Codex argenteus”

Codex argenteus, czyli Srebrna Księga Fratri Vincentii
 — powieść Andrzeja Turczyńskiego o tajemnicach życia Czarnego Mnicha od Kaznodziejów, inkwizytora biskupiego, uczonego i alchemika.
(05.2010)
„Bydgoski Festiwal Nauki”

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przyjął znak dla identyfikacji działań Bydgoskiego Festiwalu Nauki (>>) oraz hasło przewodnie „Złap bakcyla nauki”. Festiwal organizuje warsztaty tematyczne, wykłady naukowe, koncerty i spektakle dla szerokiego grona zainteresowanych a w szczególności dla najmłodszych 
(case >>).
(04.2010)


Flaga powiatu kartuskiego

Na bazie obowiązującego herbu powiatu opracowany został projekt flagi. Flagę powiatu kartuskiego stanowi błękitny płat trójdzielny w słup, na którym na pasie skrajnym centralnie godło powiatu kartuskiego. Godło stanowi srebrna wieża z trzema blankami, nad nią 7 srebrnych gwiazd w układzie kartuzów, a w centralnym polu na wieży czarny gryf wspięty z czerwonym orężem. Srebrna wieża symbolizuje najwyższe wzniesienie powiatu — Wieżycę, 7 gwiazd jest nawiązaniem do lokacji klasztoru zakonu kartuzów, gryf jest symbolem przynależności do ziemi kaszubskiej. Dwa pasy przy drzewcu symbolizują związek powiatu z województwem pomorskim oraz ziemią kaszubską.
 
(03.2010)„Śląska Karta Usług Publicznych”

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP wybrał znak identyfikacyjny dla Śląskiej Karty Usług Publicznych. ŚKUP jest nowatorskim projektem realizowanym przez KZK GOP oraz dwadzieścia jeden gmin aglomeracji górnośląskiej. Będzie pełnić funkcję karty miejskiej, biletu elektronicznego, będzie również nośnikiem podpisu elektronicznego oraz identyfikacji mieszkańca. Symbolem jest kanarek z górniczej tradycji w górnośląskich złoto-niebieskich barwach.
(02.2010)