Logo identyfikacja wizualna Aleksander Bąk

— z życzeniami na 2012...
--
[P] 31 XII 2011 / 1 I 2012


wigilia święta Boże Narodzenie logo vigilate Aleksander Bąk


--
[P] 24.XII.2011Kotylion Kokarda Narodowa Narodowe Święto Niepodległości Prezydent barwy narodowe Aleksander Bąk

Kokarda Narodowa
— Są pytania ważne, ważniejsze i ważne w sposób bezwzględny. Znane nam od dziecka tożsamościowe pytanie: Jaki Znak Twój? należy bez wątpienia do tych ostatnich.[…]


Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, na ręce Pana Prezydenta i Pierwszej Damy, Pana Premiera oraz Pani Marszałek Sejmu i Pana Marszałka Senatu, został wysłany świąteczny prezent w postaci skromnej Kokardy Narodowej, w barwach ułożonych zgodnie z heraldycznym porządkiem. W dołączonym liście wskazana została potrzeba podjęcia działań w zakresie ustalenia zasad właściwej praktyki używania symboli narodowych oraz opracowania profesjonalnej identyfikacji wizualnej głównych organów państwa.
Konkurs na logo, konkurs na logo prezydenta, konkurs na logo kancelarii Prezydenta RP, nierozstrzygnięty konkurs na logo prezydenta, projekt logo prezydenta, godło, godło Polski, Orzel Biały, projekt logo Aleksander Bąk © 2011


Logo Kancelarii Prezydenta RP
Z treści korespondencji z Gabinetem Prezydenta RP: […] w nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej informuję, że zdecydowałem się jednak nie przesyłać swojej propozycji na Państwa konkurs, pomimo, że — zgodnie z moimi przekonaniami — bazowała ona na wizerunku orła (godła). Doszedłem jednak do wniosku, że próba stworzenia znaku dla instytucji Głowy Państwa oraz jej ciał urzędowych nie powinna być realizowana w oderwaniu od całościowego ujęcia identyfikacji państwowej. Zasadne wydaje się bowiem uprzednie uporządkowanie tego obszaru wizerunkowego. […]”--

[P] XI.2011


Skała 800 lecie logo jubileuszu błogosławiona Salomea Aleksander Bąk

Miasto Skała — Rok Jubileuszowy 800-lecia urodzin bł. Salomei Dla potrzeb identyfikacji wizualnej obchodów 800 lecia urodzin Salomei — polskiej księżniczki i żony węgierskiego króla Kolomana, pierwszej polskiej klaryski i założycielki miasta Skała — przygotowany został znak graficzny.--

[P] XI.2011

Suwałki logo marka miasta Pogodne Suwałki Miś UśMich wizerunek miasta marketing terytorialnyAleksander Bąk

„Pogodne Suwałki” — od bieguna zimna do pogodnego uśmiechu
Czy pamiętamy z dzieciństwa najprostszy sposób rysowania białego misia na śniegu? 

— Oczko…, oczko…, nos…, uszko i… uśmiech! 


A dodatkowo linia ucha i uśmiechu tworzy literę S. 

— S jak...? 

— S jak Czarna Hańcza! 


:•)


28 października 2011 r. Prezydent Miasta Suwałki wprowadził do użytku służbowego Księgę Tożsamości Wizualnej Marki Miasta Pogodne Suwałki. Autorskie opracowanie zawiera projekt Znaku Marki, standaryzację graficzną Znaku oraz projekty elementów Systemu Identyfikacji Wizualnej. Miasto otrzymało także projekt maskotki miasta Suwałki noszącej nazwę „Miś UśMich”. Więcej w sekcji: case-by-case >>--

[P] X.2011

Godło orzeł logo Jaki znak Twój herb polski Aleksander Bąk

Jaki Znak Twój, Panie Prezydencie?
Przy okazji aktualnie ogłoszonego przez Kancelarię Prezydenta RP konkursu na... logo Prezydenta, powracam do pytania Jaki Znak Twój?, zadanego Panu Prezydentowi w czerwcu br. na prezydenckim portalu PytanieDoPrezydenta na Youtube.
To znane każdemu Polakowi od dziecka tożsamościowe pytanie, zadane zostało w kontekście stosowania przez urzędy oraz instytucje państwowe wszystkich (!) szczebli, wizerunku herbu państwowego niezgodnego z Ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Przyczyną tego stanu rzeczy są wieloletnie zaniedbania legislacyjne oraz brak wytycznych porządkujących zasady użytkowania herbu. Skala zjawiska opisana została przekrojowo na stronie internetowej: www.jakiznaktwoj.pl >>.


Było to kolejne działanie, mające na celu podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawie opracowania standaryzacji wizerunku herbu państwowego oraz zasad jego użytkowania. Wcześniejsze kroki to przekazanie w 2009 roku na ręce ówczesnego Prezydenta RP, Marszałków obu Izb oraz Premiera RP opracowania „Standaryzacja Godła RP” oraz wniesiona do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w 2010 roku „Petycja w sprawie standaryzacji herbu państwowego”.--

[P] X.2011


Steve Jobs Apple


„A mind forever voyaging through strange seas of thought, alone.”


 5.X.2011  Suwałki logo Aleksander Bąk

Pogodne Suwałki
Jak zawrzeć w znaku promocyjnym osobowość marki miasta określoną jako „pogoda ducha”? Bez poczucia humoru tego się nie zrobi. Miasto Suwałki wdraża system tożsamości wizualnej marki Pogodne Suwałki


Niedługo pełna odsłona… :•)--

[P] IX.2011

herb Niemieczkowo logo Jerzy Bąk Wojciech Bąk Aleksander Bąk


A ty, Niemieczkowo, nie jesteś zgoła najlichsze w Wielkopolsce…
Połączone uroczystości gminnych dożynek oraz jubileuszu 650-lecia wsi Niemieczkowo, stały się okazją dla podjęcia rodzinnej inicjatywy pro publico bono na rzecz społeczności lokalnej. Inicjator Jubileuszu, mieszkaniec Niemieczkowa — Wojciech Bąk — przekazał na ręce sołtysa wsi flagę z godłem heraldycznym, opracowanym przez Jerzego Bąka (seniora), projektanta herbów m.in. miasta Poznania, województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz powiatów: poznańskiego, obornickiego, grodziskiego, kępińskiego, jarocińskiego i słupeckiego. Skromnym wkładem Aleksandra Bąka w uroczystości jubileuszowe było opracowanie elementów identyfikacji wizualnej obchodów 650-lecia.--
[P] IX.2011

Klub Polska logo Olimpiada 2012 Aleksander Bąk

Z cyklu: raz się wygrywa a przegrywa się… nieraz
Tym razem arcytrudnemu zadaniu rozstrzygnięcia konkursu nie sprostało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jury konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logo) Klubu Polska„po odrzuceniu części projektów, z uwagi na niespełnienie przez nie kryteriów określonych w Regulaminie i ocenie pozostałych pod względem estetycznym i funkcjonalnym, nie wyłoniłżadnego projektu i podjęło jednogłośną decyzję o zakończeniu konkursu bez rozstrzygnięcia.”


„Klub Polska” to przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki program finansowania przygotowań olimpijskich w oparciu o indywidualne kontrakty dla najlepszych sportowców. W zamian za pełne finansowanie olimpijczycy realizują ustalony i monitorowany program przygotowańKonkursowy koncept wizualny znaku programu Klub Polska do wglądu: Klub Polska case >>.


PS. Regulamin konkursu ministerstwa identyczny z regulaminem „sławnego inaczej” konkursu na logo Sejmu, identyczna nagroda i… identyczne nierozstrzygnięcie — Déjà vu? — „plagiacik”? — a może najzwyczajniejszy faul?--

[P] VIII.2011

Ptasi Azyl logo Aleksander Bąk


Halo! O, halo lo lo lo lo! Tu tu tu tu ptasie… azylijo
Mamy dwie wiadomości. Obie są dobre… inaczej (ciche buczenie). Zacznijmy od tej drugiej: Jerzyki z Jeżyc już odleciały! — co oznacza, że lato w mieście niechybnie się kończy (buczenie). Wiadomość pierwsza: W zorganizowanym przez ZOO warszawskie konkursie na logo lecznicy „Ptasi Azyl” zaprezentowany powyżej znak przegrał rywalizację — co oznacza, że raz się wygrywa, a przegrywa się nieraz (głośne buczenie). Przygotowana prezentacja konceptu wizualnego wraz z niskobudżetowym (!) elementem promocyjnym, bazującym na znaku (patrz prezentacja konkursowa >>), nie uzyskała wystarczającej akceptacji szanownego grona jurorów (gromkie buczenie i tupanie). Zwycięzcą konkursu na logo Ptasiego Azylu został zaprzyjaźniony z ZOO, znany specjalista środowiska ornitologicznego, a jednocześnie uznany grafik ilustrator, wieloletni projektant znaczków pocztowych — Pan Jerzy Desselberger — gratulacje dla Mistrza-Jubilata (oklaski). Informację o rozstrzygnięciu konkursu z uzasadnieniem wyboru oraz wizerunek zwycięskiego znaku opublikowało… Życie Warszawy


Tytułem uzupełnienia — skromny wkład w ptasie „pitpilitanie i pimpilenie” (nazwisko zobowiązuje :) w autorskich projektach znaków graficznych: ornito-logo case >>.--

[P] VIII.2011

Kreatywne lato 2011 Aleksander Bąk


Lato w mieście
Letnie klimaty miasta know-how sprzyjają kreatywnej rekreacji. Należy mieć zatem nadzieję, że jesień przyniesie plon obfity…--

[P] VII.2011
powiat wodzisławski logo Aleksander Bąk

Powiat wodzisławski
30 czerwca na sesji Rady Powiatu zaprezentowane zostało „Logo powiatu wodzisławskiego”, przeznaczone dla potrzeb wizualnej identyfikacji działań promocyjnych.--

[P] VI.2011

Godło orzeł logo Jaki znak Twój herb polski Aleksander Bąk


Jaki Znak Twój?
To znane każdemu Polakowi od dziecka tożsamościowe pytanie, zadane zostało Prezydentowi RP w kontekście stosowania przez urzędy oraz instytucje państwowe wszystkich (!) szczebli, wizerunku herbu państwowego niezgodnego z Ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Przyczyną tego stanu rzeczy są wieloletnie zaniedbania legislacyjne oraz brak wytycznych porządkujących zasady użytkowania herbu. Skala zjawiska opisana została przekrojowo na stronie internetowej: www.jakiznaktwoj.pl >>.


Jest to kolejne działanie, mające na celu podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawie opracowania standaryzacji wizerunku herbu państwowego oraz zasad jego użytkowania (Standaryzacja Godła RP — 2009, Petycja w sprawie standaryzacji herbu państwowego — 2010). Zainteresowanych wyrażeniem swojego poparcia zapraszam do oddania głosu na pytanie pt. „Jaki ZnakTwój” na prezydenckim portalu PytanieDoPrezydenta na Youtube. --

[P] VI.2011

Spełniona nadzieja fundacja logo Aleksander Bąk


Z cyklu: pro publico bono
Dzień Dziecka — szczególnie tego chorego — trwa cały rok. Stowarzyszenie „Spełniona Nadzieja” w Suwałkach, mające pod opieką dzieci z chorobami nowotworowymi, przyjęło projekt logo na potrzeby działań wizerunkowych.--

[P] VI.2011

Bydgoski Festiwal Nauki logo bakcyl nauki Aleksander Bąk


Złap bakcyla nauki
25 maja, pod autorskim wizerunkiem Bakcyla Nauki, zainaugurowany został kolejny Bydgoski Festiwal Nauki. Festiwal jest imprezą popularnonaukową, organizowaną co roku przez bydgoskie uczelnie wyższe oraz środowiska pozauczelniane. Adresowany jest do wszystkich osób gotowych zaspokoić wrodzoną ciekawość świata (Bakcyl nauki case >>).--

[P] V.2011

powiat wodzisławski logo Aleksander Bąk


Ziemia wodzisławska
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wybrało projekt znaku na potrzeby działań promocyjnych. Koncept wizualny logo nawiązuje do sformułowanej w strategii rozwoju powiatu idei „naszego miejsca na ziemi, w którym chcemy żyć, mieszkać, uczyć się i pracować oraz odpoczywać.” Graficznie znak odwołuje się do elementów heraldycznych obecnych w herbie powiatu. Publikacja projektu nastąpi po opracowaniu Księgi Tożsamości Znaku.--
[P] IV.2011
Oborniki logo Aleksander Bąk


Oborniki — naturalnie, że nad Wartą.
W sytuacji gdy większość polskich miast odwrócona jest do rzek swoją… mniej szlachetną stroną, warto wrócić do korzeni miejskiego osadnictwa, które rozwijało się dzięki lokacji siedlisk właśnie nad wodą. Propozycja przywrócenia rzece jej aktywizującej roli w życiu lokalnej społeczności jest zatem warta zastanowienia.--

[P] IV.2011
Godło orzeł identyfikacja rządu logo ministerstwa Aleksander Bąk


Identyfikacja wizualna administracji rządowej
W samo południe została podpisana umowa na opracowanie standaryzacji graficznej dla podmiotów administracji publicznej. Autorski projekt bazuje na koncepcji systemu identyfikacji wizualnej, przygotowanej w 2008 roku w ramach konkursu na znak graficzny MSWiA. Wdrażane opracowanie jest odpowiedzią na wieloletnie sugestie uporządkowania tożsamości wizualnej RP (case >>).(Prima Aprilis :)

Lubartów logo Kraina lewarta Aleksander Bąk


Rowerem przez Krainę Lewarta
Wiosna, wiooosna! A skoro wiosna to... — czas na rower. Dla potrzeb identyfikacji wizualnej oferty turystyki rowerowej Ziemi Lubartowskiej, przyjęty został promocyjny znak graficzny. Projekt realizowany jest przez miasto Lubartów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Znak nawiązuje do heraldycznych lampartów obecnych w herbie Lubartowa.--

[P] III.2011

Centrum Zdrowia Dziecka logo Aleksander Bąk


Centrum Zdrowia Dziecka
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie przyjął logo na potrzeby identyfikacji wizualnej projektu Elektroniczna Platforma Nauki. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.--

[P] II.2011

Rokietnica herb identyfikacja wizualna logo Aleksander Bąk


Gmina Rokietnica
Od nowego roku Urząd Gminy w Rokietnicy rozpocznie wdrażanie Systemu Tożsamości Wizualnej przygotowanego w oparciu o posiadany wizerunek herbu gminy. Do swojej dyspozycji urząd otrzymał opracowanie elementów SIW w ramach 5 pakietów zakresowych oraz projekt elementów Systemu Informacji Miejskiej wraz ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w Księdze Tożsamości Wizualnej.--

[P] I.2011
News'y roku 2010 >>• Z cyklu: pro publico bono — logo dla Wolontariatu „Dobre Serce” i Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków >>

• Tylko dla nieopierzonych — logo Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej >>

• Autorski projekt standaryzacji graficznej godła państwowego w Senacie >>

• Helios — Centrum Rekreacyjne w Ustroniu Morskim >>

• Bakcyl nauki — Bydgoski Festiwal Nauki >>

• Flaga powiatu kartuskiego >>

• Śląska Karta Usług Publicznych >>