Boże Narodzenie 2018, życzenia Aleksander Bąk, Wigilia Narodzenia Jezusa Chrystusa


Boże Narodzenie: usłyszeć — zobaczyć — uwierzyć.


--

Ilustracja: 

• Jezus malusieńki © Aleksander Bąk


[P] 24.12.2018


• • •

18th Congress of European Mycologists (XVIII CEM), Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Polish Mycological Society, projekt logo Aleksander Bąk


Przedświątecznie o grzybach


Nie ma wigilijnej wieczerzy bez barszczu, a barszczu bez uszek. No, a jeśli uszka to koniecznie z grzybami. A skoro grzyby to… 

Polskie Towarzystwo Mykologów zaprasza na przyszłoroczny 18. Kongres Mykologów Europejskich. Dla potrzeb identyfikacji wizualnej kongresu zaprojektowałem znak graficzny.

Warszawa i Białowieża czekają na miłośników grzybów wszelakich.


--
Ilustracje:
18th CEM — znak graficzny 18. Kongresu Europejskich Mykologów © Aleksander Bąk
Żagiew łuskowata (Cerioporus squamosus) — pixabay.com

[P] 21.12.2018
• • •

godło Polski, Zygmunt Kamiński, plagiat, Elisa Beetz-Charpentier, medal Paderewski, umowa Mennica Paryska 1934, Aleksander Bąk, jakiznaktwoj.pl. Jerzy Michta, Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Wiktor Ferfecki, Rzeczpospolita, Godło Polski plagiatem? pomówienie, zniesławienie


Zygmunt Kamiński JEST autorem wzoru orła AD 1927


Niniejszym oświadczam, że wszelkie informacje głoszące, iżby wzór orła z godła państwowego Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1927 był plagiatem orła z plakiety Elizy Beetz-Charpentier „Paderewski” są nieprawdziwe.

Plakieta «I.J. Paderewski» została wyemitowana przez Mennicę Paryską na podstawie umowy prawno-autorskiej zawartej z Elizą Beetz-Charpentier w dniu 15. maja 1934 roku, o przekazanie na własność Mennicy Paryskiej jej autorskiego medalu „Paderewski”. Za przekazanie praw autorskich do medalu medalierka otrzymała 5.000 franków. Kopia umowy jest w moim posiadaniu.

W tym kontekście teza dr Jerzego Michty1 oraz wnioski Andrzeja-Ludwika Włoszczyńskiego2, przywołane w artykule Orzeł nie taki polskiopublikowanym w Rzeczpospolitej z dn. 29. października 2018 r.3, oraz w jego elektronicznej wersji Godło Polski jest plagiatem? na portalu rp.pl4, są nie tylko niezgodne z prawdą, ale także głęboko krzywdzące osobę profesora Zygmunta Kamińskiego.

Wzywam wszystkie instytucje oraz osoby prywatne, które zamieściły nieprawdziwe informacje do ich usunięcia oraz zamieszczenia odpowiedniego sprostowania. 

Dalsze powielanie nieprawdziwych informacji stanowić będzie naruszenie dobrego imienia oraz pamięci zmarłego profesora Zygmunta Kamińskiego i może wyczerpywać znamiona przestępstwa pomówienia (art. 212 KK). 


--

1. Jerzy Michta, Średniowieczny i współczesny Orzeł Biały — godło państwa polskiego w państwowej i terytorialnej heraldyce, Kielce 2017

2. Andrzej-Ludwik Włoszczyński, Dwa w jednym, orlidom.pl 17.10.2018

3. Wiktor Ferfecki, Orzeł nie taki polski, Rzeczpospolita 29.10.2018 

4. Wiktor Ferfecki, Godło Polski jest plagiatem?, rp.pl 29.10.2018


Ilustracja: 

Umowa na przekazanie na własność artystycznego medalu „Paderewski” — Kopia umowy pomiędzy Mennicą Paryską a Elizą Beetz-Charpentier, 15 maja 1934 r. © CAEF / Aleksander Bąk


[P] 05.12.2018


• • •


nowe godło POlski, ustawa o symbolach państwowych RP, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt godła, projekt herbu Polski, Orzeł Biały, Aleksander BąkInformacja dla mediów


Uprzejmie wyjaśniam, że wszelkich informacji na temat prac nad Ustawą o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej udziela Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


--
Ilustracja: Chorągiew państwowa © Zamek Królewski na Wawelu

[P] 22.10.2018

• • •

projektowanie herbów, projektowanie flag, projektowanie sztandarów, projektowanie symboli, heraldyka, weksylologia, projektant herbów, Aleksander Bąk, dobry projekt herbu, Komisja Heraldyczna, pozytywna opinia Komisji HeraldycznejUWAGA! — oferta specjalna dla samorządów *


Z okazji Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania Niepodległości przygotowana została specjalna oferta dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowania projektu nowych symboli tożsamościowych — herbu, flagi, pieczęci, sztandaru — lub ich restylizacji.

Wieloletnie osobiste doświadczenie projektowania grafiki użytkowej — w szczególności znaków graficznych i systemów tożsamości wizualnej — w połączeniu z kontynuacją rodzinnej tradycji projektowania Jerzego Bąka (ojca), gwarantują, że projekty symboli wykonywane będą nie tylko zgodnie z zasadami heraldyki i weksylologii, ale przede wszystkim zgodnie ze sztuką projektowania graficznego.

Takiej oferty nie gwarantuje żaden heraldyk ani weksylolog w Polsce!

Przedstawicieli urzędów zapraszam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego lub skorzystania z formularza.


--
* Oferta specjalna obowiązuje tylko w okresie obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

• • •

exploriada, przywitanie z Afryką, podróże, Etiopia, adventure, wildlife, trekking, volunteer program, Explore East Africa, Exploriada Adventure Travel, Ewa Skibińska

— z AfrykąDla brytyjskiego biura podróży z polskimi korzeniami Exploriada Ltd opracowany został nowy znak graficzny. Mam nadzieję, że działalność usługowa małego operatora turystycznego, opierającego swoje usługi na zasadach Fairtrade, otrzymała z mojej strony odpowiednie wsparcie dla swojej identyfikacji wizualnej.

Exploriada Travel Adventure nie jest typową firmą turystyczną. Poza standardowymi usługami oferuje zwiedzanie Afryki Wschodniej — w szczególności Etiopii, Kenii lub Ugandy i Tanzanii — w ramach tzw. ekoturystyki połączonej z działalnością wolontaryjną i edukacyjną. Założeniem jest ułatwianie lokalnym społecznościom czerpania bezpośrednich zysków z prowadzonego biznesu. Dodatkowo usługi turystyczne dopasowywane są do indywidualnych oczekiwań podróżników.

Jeśli zatem komuś znudziły się już wyprawy na ryby, albo na grzyby to może obudzi się w nim chęć wyprawy na… lwyby :)

exploriada, Exploriada Adventure Travel,  tours to East Africa: Kenya, Ethiopia, Tanzania, Uganda, exciting travel, safari packages, Ewa Skibinska

--


Ilustracje: 

• Znak graficzny Exploriada Ltd © 2018 Aleksander Bąk

• Plaża w Kenii © pixabay

• Zrzut ekranowy witryny internetowej exploriada.com


[P] 23.09.2018

• • •

nowe godło Polski, godło państwowe, herb Polski, Orzeł Biały, ustawa o symbolach państwowych, Aleksander Bąk, projekt godła, projekt herbu Polski— ale jaki?Gdy 10 lat temu wysyłałem projekt na konkurs na logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przypuszczałem, że historia zatoczy koło. A jednak…

W 2008 roku w ramach konkursowego opracowania zaproponowałem ujednolicenie tożsamości wizualnej rzadu RP w miejsce wprowadzanych coraz to nowych logotypów ministerstw (patrz: Wywijanie orła. Orzel jaki jest, nie każdy minister widzi.). Niestety konkurs nie został rozstrzygnięty, a propozycja pozostała bez odzewu.*

Minęło 10 lat i… — ale o tym już niedługo na b!ogu.Ilustracja: Godło państwowe 1927 © Aleksander Bąk


[P] 17.09.2018

• • •

projektowanie herbów, projekt herbu, projekt flagi, symbole samorządowe, weksylia, insygnia, flaga Gminy Suchań, pozytywna opinia Komisji Heraldycznej, Aleksander Bąk


Gmina Suchań z nowymi weksyliamiW dniu 24 sierpnia 2018 roku Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopiniowała projekt weksyliów — flagi, banneru i flagi stolikowej — Gminy Suchań.*

Projekt weksyliów bazuje na statutowym wzorze herbu, ustanowionym uchwałą Rady Gminy i pozytywnie zaopiniowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2002 roku.


--
Ilustracja: herb powiatu sejneńskiego © 2017 Aleksander Bąk

* Uchwała Komisji Heraldycznej nr 71-621/O/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.


Ilustracja: Flaga Gminy Suchań © 2018 Aleksander Bąk


[P] 14.09.2018

• • •
XVI International Numismatic Congress 2021 Warsaw Poland, XVI Międzynarodowy Kongres Numizmatyczny 2021 Warszawa, prof. Aleksander Bursche, Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski, znak graficzny kongresu numizmatycznego, projekt Aleksander Bąk
Numizmatycy zapraszają do PolskiW 2021 roku w Warszawie, pod auspicjami Międzynarodowej Rady Numizmatycznej, odbędzie się XVI Międzynarodowy Kongres NumizmatycznyKongres, który odbywa się co sześć lat, jest znanym wydarzeniem w dziedzinie numizmatyki. Uczestniczą w nim naukowcy, kuratorzy kolekcji monet oraz przedstawiciele domów aukcyjnych z całego świata. Kongres wpisuje się w politykę promocji oraz ochrony materialnego i niematerialnego światowego dziedzictwa kulturowego.

Dla potrzeb identyfikacji wizualnej XVI INC 2021 zaprojektowałem znak graficzny w oparciu o wizerunek denara Bolesława Chrobrego — pierwszej znanej polskiej monety „państwowej”. Na potrzeby promocji wydarzenia na stronie internetowej kongresu inc2021.pl przygotowałem także intro w postaci animacji znaku.


--
Ilustracja:
• animacja znaku XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego © 2018 Aleksander Bąk
(w animacji zdjęcie denara Bolesława Chrobrego PRINCES POLONIE © Muzeum Narodowe w Krakowie, fot. Pracownia Fotograficzna MNK)

[P] 18.06.2018

• • •

holokaust, antypolska polityka historyczna, Nasze matki, nasi ojcowie, Unsere Mütter, unsere Vätter, Polski plakat, sztuka polskiego plakatu, wydawnictwo BoSz, plakat HEILigkeit © 2013 Aleksander Bąk
Ich święte matki, ich święci ojcowie…W przekrojowym wydawnictwie „Oto sztuka polskiego plakatu” wydawnictwa BoSz,** przedstawiającym historię polskiej tradycji graficznej od XVI-XXI wieku, pośród 1724 reprodukcji prac kilkuset artystów, zamieszczony został także mój autorski plakat HEILigkeitPublikacja w edycji polsko- i angielskojęzycznej dostępna jest na stronie internetowej wydawnictwa BOSZ.

Plakat powstał w roku 2013 jako komentarz do niemieckiego serialu wojennego w reżyserii Nico Hofmanna „Unsere Mütter, unsere Väter” (Nasze matki, nasi ojcowie), wyprodukowanego w 2013 roku przez niemiecką telewizję publiczną ZDF. 

W kontekście aktualnych wydarzeń politycznych, a w szczególności kwestii związanych z antypolską narracją historyczną, obecną w tzw. „światowych mediach”, przywołam swój komentarz opublikowany w roku 2013 (patrz: Ich święte matki, ich święci ojcowie — news 2013).


„Historia uczy, że… lubi się powtarzać. Warto przypomnieć powołany w Niemczech za czasów Bismarcka „Reptilienfonds” — Fundusz gadzinowy, mający służyć pozyskiwaniu dziennikarzy dla celów propagandowych. W latach niemieckiej okupacji rolę tub propagandowych pełniły polskojęzyczne gazety, zwane „gadzinówkami”.

Nico Hofmann to niemiecki reżyser i autor scenariuszy realizowanych w tzw. nurcie „Docutainment”, krytykowany za schlebianie masowym gustom i produkcję kiczu historycznego. Hofmannowi zarzucano także sympatyzowanie z przestępcami wojennymi, trywialne przedstawianie wydarzeń, a przede wszystkim nadmiar emocjonalnego dramatyzowania scenariuszy filmowych. 

„Popularno-naukowa dokumentalistyka”, stworzona dla potrzeb niemieckiej telewizji publicznej ZDF przez niemieckiego dziennikarza Guido Knoppa, krytykowana jest przede wszystkim za pomniejszanie odpowiedzialności Niemiec za wydarzenia II wojny światowej. Stosowana formuła „emocjonalizowanych” wywiadów z naocznymi świadkami, poprzez skupienie się wyłącznie na przeżyciach jednostek, prowadzi do przesłonienia, a wręcz ukrycia historycznych faktów oraz uniemożliwia dokonanie obiektywnej oceny. Dotyczy to w szczególności tematów związanych z wypędzeniami i przesiedleniem Niemców. Stosowana socjotechnika polega na odpowiednim przedstawianiu bohaterów wywiadów poprzez przypisanie im emocjonalnych ról, z którymi publiczność podświadomie się utożsamia, dzięki czemu współcześni Niemcy mogą dokonać rozgrzeszenia ich przodków.

W serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” socjotechnicznym zabiegiem jest zderzenie indywidualnej wrażliwości niemieckich bohaterów serialu z okrutnym obrazem wojennej rzeczywistości. Wzmocnieniem tej komunikacji jest wykreowany wizerunek żołnierzy Armii Krajowej w zamykającym serial odcinku — zatem ewidentnie obliczonym na zapamiętanie — zgodny z okupacyjną propagandą: brudnych polskich bandytów, grubiańskich i wyrachowanych, a przede wszystkim antysemickich. Tu nie ma mowy o przypadkowości całościowej narracji, zarówno na poziomie rysowania filmowych sylwetek, jak i używanych rekwizytów. Dowodem na ideowo przemyślane stosowanie wybranych detali jest ukazanie zniszczonego czołgu z taktycznym numerem 102 — propagandowej „ikony” PRLowskiej kinematografii wojennej.

Uprawnionym wydaje się zatem stwierdzenie, że założony „święty” cel wewnątrzniemieckiego pojednania pokoleń, osiągany jest nie tyle poprzez grę na emocjach oraz fałszowanie historii, ale przez szarganie świętości ofiar wojennej agresji niemieckiego państwa.”


--
* Heiligkeit (niem.) świętość
** Oto sztuka polskiego plakatu, Wydawnictwo BoSz 2018, Dorota Folga-Januszewska (Koncepcja merytoryczna, tekst, wybór i układ ilustracji) | Lech Majewski (Koncepcja artystyczna i projekt graficzny) | Maria Kurpik (Współpraca merytoryczna i kwerenda materiału ilustracyjnego) | Dorota Folga-Januszewska (podpisy) | Maria Kurpik (podpisy) | Izabela Iwanicka (Bibliografia)

[P] 19.02.2018

• • •
Rajd Dakar 2018, Sebastian Rozwadowski, Benediktas Vanagas, litewsko-polska załoga Dakar, General Financing Team Pitlane, plagiat, Orzeł Biały Rajd Dakar, kombinezon rajdowy z orłemOrzeł wylądował… w Argentynie


Czy wiedzieli Państwo, że polski pilot litewskiego zespołu rajdowego General Financing Team Pitlane, uczestniczącego w Rajdzie Dakar 2018, nosi kombinezon z białym orłem mojego autorstwa?

Na pewno Państwo tego nie widzieli. Pocieszę Państwa — ja też nie wiedziałem :)

Dla porządku informuję, że załoga Benediktas Vanagas i Sebastian Rozwadowski, na samochodzie Toyota Hilux, ukończyła tegoroczą edycję rajdu — biegnącego z Limy w Peru przez Boliwię do Kordoby w Argentynie — na 30 miejscu (na 110 załóg startujących).


--

Zdjęcie: materiały General Financing Team Pitlane

[P] 21.01.2018