Aleksander Bąk salon odrzuconych konkurs na projekt logo plakat okładka grafika użytkowa— czyli: raz się wygrywa, a przegrywa się nie raz…
Salon odrzuconych to pozostawienie śladu po decyzjach w branży projektowej, które niejednokrotnie znikają w „galopie” wydarzeń i w nie do końca przejrzystej rzeczywistości konkursowo-przetargowej.

Przegląd nie jest oceną projektów, a raczej próbą wskazania na mankamenty, którymi obarczone są założenia i decyzje organizatorów konkursów i przetargów oraz efekty pracy decydentów i jurorów. To raczej przestrzeń szansy dla decydentów na przyjrzenie się decyzjom dokonanym i przemyślenia tych przyszłych.

Uczestnictwo w konkursach można niekiedy traktować jako próbę zaoferowania dobrego projektu instytucjom, organizacjom, które z różnych powodów wybrały taką drogę pozyskania opracowania projektowego. Warunkiem przystąpienia winna być jednak wyrażona przez organizatora otwartość na podjęcie pokonkursowej współpracy z laureatem, przy wdrożeniu nagrodzonego projektu.

Niestety otwarte konkursy na opracowania, będące własnością intelektualną — logotypy, hasła, medale, formy przemysłowe, etc. — stały się tanią formą pozyskiwania komercyjnych realizacji poprzez darmowy ich przegląd dla różnego rodzaju podmiotów. Także tych, które stać jest, z racji posiadania odpowiedniego kapitału, na zwrócenie się ze zleceniem do odpowiednich specjalistów.

Z uwagi na istotne interesy twórcze, od 2013 roku komercyjni organizatorzy otwartych konkursów oraz przetargów, wymagających darmowego wykonania opracowania projektowego, otrzymują „autorski projekt zastępczy” oraz pismo wyjaśniające odmowę uczestnictwa. Dlaczego? O tym szerzej w zakładce: manifest >>Prezentacja w Salonie odrzuconych przestawia projekty autorskie (z lewej) w konkurencji do projektów wybranych przez jurorów / organizatorów / zleceniodawców (z prawej).
   X     Biały krzyżyk oznacza brak zaproszenia do uczestnictwa lub nieprzyjęcie zgłoszenia. 
   X     Czarny krzyżyk oznacza nieprzystąpienie do konkursu/przetargu lub brak jego rozstrzygnięcia.


• • • 2012 • • •

Konkurs na system identyfikacji wizualnej parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego
logo Kujawsko-Pomorskie Parki Krajobrazowe Aleksander Bąk
Z wytycznych dotyczących projektów prac konkursowych:
1. Konieczne jest zaakcentowanie indywidualności poszczególnych parków poprzez przyporządkowanie każdemu parkowi odrębnego koloru i symbolu graficznego (np. ptak, roślina). Każdy powinien zawierać wymienioną nazwę parku oraz element graficzny przedstawiający symbol parku.
 • Brodnicki Park Krajobrazowy — Perkoz dwuczuby (ptak)
 • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy — Rycyk (ptak)
 • Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy — Żuraw (ptak)
 • Krajeński Park Krajobrazowy — Żuraw wychowujący pisklę (ptak)
 • Nadgoplański Park Tysiąclecia — Gęś gęgawa (ptak)
 • Tucholski Park Krajobrazowy — Zimorodek (ptak)
 • Wdecki Park Krajobrazowy — Jarząb brekinia (roślina)
 • Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego — Chata pomennonicka (podcieniowa chata zlokalizowana w miejscowości Chrystkowo)
2. Projekt każdego logotypu powinien zostać przedstawiony w dwóch wariantach:
 1. wariant podstawowy – logotyp w kształcie okręgu tradycyjnie używany przez parki krajobrazowe;
 2. wariant alternatywny – np. uwzględniający możliwość prezentacji poziomej.
3. Zakres systemu identyfikacji wizualnej parków krajobrazowych, w ramach którego będą stosowane logotypy powinien obejmować:
 1. różnorodność możliwości zastosowania wersji logotypów każdego z parków (achromatyczne, odcienie szarości);
 2. listownik;
 3. wizytówka;
 4. teczka ofertowa;
 5. tło prezentacji Power Point;
 6. witryna internetowa;
 7. mapa konturowa, mapa fizyczna;
 8. piktogramy;
 9. plakat informacyjny;
 10. plakat promocyjny;
 11. publikacja;
 12. ulotka promocyjna;
 13. znaczek, button;
 14. broszura informacyjna;
 15. tablica informacyjna;
 16. tablica edukacyjna (ścieżki edukacyjne);
 17. kalendarz;
 18. oznakowanie siedzib – tablice, szyldy, totemy graniczne;
 19. oprawa graficzna filmu;
 20. baner internetowy i inne formy reklamy internetowej;
 21. formy reklamy typu outdoor (bilboard, plakat);
 22. formy wystawiennicze: ścianka reklamowa, roll up;
 23. gadgety promocyjne: długopis, ołówek, notatnik, kubek, breloczek, znaczek, linijka, torba promocyjna.

Z informacji pokonkursowej: Pragnę poinformować, że Zarząd Województwa w dniu 30 stycznia br. zatwierdził rekomendacje komisji konkursowej. Zgodnie z oceną komisji konkursowej, konkurs wygrała praca przygotowana przez Agencje Reklamowo-Wydawnicza ARTSTUDIO Grzegorz Klonowski. (Bydgoszcz)


Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(2012)Konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) Miasta Lubartowa
logo Lubartów
Z informacji urzędowej: Na konkurs wpłynęło 71 prac, z których komisja do drugiego etapu zakwalifikowała 14 wybranych. Przez dwa tygodnie internauci mogli wyrażać swoje opinie wysyłając e-maile na adres konkursu. W dniu 23 stycznia 2013.r komisja wybrała logo, które będzie znakiem graficznym Lubartowa. W opinii komisji najlepszym logo będzie praca oznaczona symbolem LEN25 autorstwa Katarzyny Lenarciak z Lubartowa.
Gmina Miasto Lubartów
(2012)Konkurs na zaprojektowanie znaku graficznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
logo Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze KPSW Aleksander Bąk
Z powiadomienia e-mailem z dn. 18.12.2012 r.: […] Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie na znak graficzny Uczelni. Państwa zgłoszenie było jednym z blisko dwustu, jakie do nas wplynęły. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Uczelni, ale także znawcy sztuki — pracownicy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Biura Wystaw Artystycznych oraz Jeleniogórskiego Centrum Kultury, po burzliwych obradach wyloniła zwycięzcę. Z przykroscią zawiadamiam, ze to nie Państwa praca uznała największe uznanie.logo KPSW Jelenia Góra

[ ! ] Z regulaminu konkursu: § 3 — Przedmiotem Konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logotypu, logo) Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, na podstawie logo już istniejącego (jelonek na tle otwartej księgi). § 9 pkt 5 — Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPSW najpóźniej do 20 XII 2012 r.

[ ! ] Z informacji ujawniającej dane autora oraz wizerunek wybranego znaku, opublikowanej na stronie KPSW w dn. 5.03.2013 r.: Zwycięzką pracę przygotowała Pani Joanna Skibińska z Gdańska. Serdecznie gratulujemy.

Z protokołu ogłoszenia wyników: Komisja w składzie:
- mgr. Grażyna Malczuk — Kanclerz Uczelni
- Elwira Trzcielińska — pracownik Biura Karier i Promocji Uczelni
- Gabriela Zawiła — dyrektor Muzeum Karkonoskiego
- Joanna Mielech — Biuro Wystaw Artystycznych
- Mirosław Kula — Jeleniogorskie Centrum Kultury
- Ze względu na pełnienie innych bowiązkow służbowych Rektor Uczelni prof. dr hab Henryk Gradkowski niemógł być obecny podczas obrad komisji. […]

Jury wybrało trzy prace kierując się względami estetycznymi, ale także praktycznymi. Logo powinno spełniać swoje funkcje zarówno w powiększeniu jak i w pomniejszeniu, w kolorze oraz czerni. Jego elementy składowe powinny być czytelne, a znaczenie zrozumiałe dla odbiorcy. Osoby spoza Uczelni, posiadające odpowiednie wykształcenie oraz znajomość branży, w sposób profesjonalny podeszły do oceny, zwracając uwagę na wartość artystyczną i praktyczną prezentowanych prac. […] W opinii Komisji Konkursowej spośród wszystkich zgłoszonych propozycji praca Pani Joanny Skibińskiej najlepiej spełniła wszystkie wymienione wyżej kryteria, w pełni oddaje charakter Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, jest czytelna oraz funkcjonalna. […]

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
(2012)Konkurs na logo Muzeum Pana Tadeusza
Muzeum Pana Tadeusza logo Aleksander Bąk


Z werdyktu jury: Na konkurs zostały nadesłane 292 prace. Zdaniem Jury jednakże żadna z nich nie spełniła wystarczająco oczekiwań Organizatora Konkursu. Jury Konkursu zdecydowało nie przyznać nagrody. Zaproponowało też Organizatorowi Konkursu zorganizowanie konkursu zamkniętego i zaproszenie do jego grona uczestników autorów 2 prac, które w I turze glosowania uzyskały największą ilość głosów. Autorami tych prac są Jacek Szembel z Wrocławia oraz firma ART-LINE Grzegorz Rygioł z Sosnowca.


Zakład Narodowy im. Ossolinskich, Wrocław
(2012)Konkurs na identyfikację wizualną i statuetkę Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
logo Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Aleksander Bąk

Z werdyktu jury: Decyzją jury nie zostało przyznane Grand Prix, ani wyróżnienie w kategorii identyfikacja wizualna. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za uczestnictwo w konkursie.


Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
(2012)Konkurs na logo projektu Northern Dimensions
Northern Dimension logo Aleksander Bąk

Laureat: Aleksander Beznosik, Łotwa


Northern Dimensions Institute, Lappeenranta, Finlandia
Cumulus — International Association of Universities and Colleges of Art, Design and Media, Aalto, Finlandia
(2012)


Konkurs na projekt logo Ośrodka Debaty Międzynarodowej
logo Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ Aleksander Bąk

Z werdyktu jury: Komisja Konkursowa do spraw oceny projektów zgłoszonych w Konkursie na projekt graficzny logo Ośrodka Debaty Międzynarodowej uprzejmie informuje o zakończeniu Konkursu bez wyłonienia laureata.


Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa
(2012)


[ ! ] Publikacja znaku z dn. 14.04.2013 r. — projekt: Studio Bakalie, Warszawa

Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ logo Studio Bakalie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Konkurs na logo projektu Kronoland
Kronoland logo Aleksander Bąk

Z pisma zapraszającego do konkursu: […] Chcemy aby logo KRONOLAND zostało stworzone na bazie naszego dotychczasowego logo KRONO i w ten sposób jednoznacznie identyfikowało naszą firmę jako producenta wyrobów drewnopochodnych oraz podmiotu realizującego różne inicjatywy o charakterze społecznym. Logo Krono ze swoją czcionką i treścią powinno być elementem nowego znaku. […]

Z werdyktu jury: Znak przedstawia latawiec jako symbol ekologii i działań społecznych (element współpracy i zabawy). Z kolei pomiędzy ramionami latawca widzimy zarys ludzkiej postaci jako inicjatora wspominanych działań. Kolorystyka nawiązuje do kodu wizualnego określającego trzy płaszczyzny działania firmy: ekologię (kolor zielony), społeczeństwo (czerwony i pomarańczowy) oraz dobroczynność (niebieski).

Laureat: Adam Wichniarek, Warszawa


Kronopol Sp. z o.o., Żary
(2012)


logo Swiss Krono Group


[ ! ] Regulamin konkursu (pkt 5.1): Projekt znaku graficznego powinien: składać się ze znaku słowno–graficznego z wkomponowanym istniejącym logo KRONO*
* organizator wyraża zgodę na wykorzystanie logo KRONO wyłącznie na potrzeby konkursu, wyłącznie do wykorzystania w projektach. Zgoda jest udzielana na czas trwania konkursu. Aby otrzymać logo, prosimy o kontakt marketing@kronopol.pl

[ ! ] Z korespondencji z dn. 28.01.2013 r.: Komisja konkursowa nie dopatrzyła się uchybień, a wybrane logo spełniło przekładane oczekiwania zarówno formalne jak i wizualne.
logotyp e-Podatki e-Deklaracje e-Rejestracja Ministerstwo Finansów przetarg
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup usług — opracowanie logotypów i Księgi znaku dla Programu e-Podatki, projektów e-Podatki, e-Deklaracje2, e-Rejestracja”.

Z SIWZ zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Opracowanie koncepcji graficznej logotypu oddzielnie dla: 
a) Programu e-Podatki, zwanego dalej Programem (symbol parasolowy nadrzędny dla Projektów) 
b) Projektu e-Podatki 
c) Projektu e-Deklaracje 2 
d) Projektu e-Rejestracja, zwanych dalej Projektami. 
Wszystkie Logotypy powinny być ze spobą tematycznie powiązane. 
2) Opracowanie wariantów logotypów dla Programu i Projektów zwanych Logotypami oraz dostarczenie na nośnikach w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego. 
3) Opracowanie Ksiąg znaków, dla każdego Logotypu oddzielnie, w postaci elektronicznej oraz papierowej i dostarczenie obu wersji na adres Zamawiającego przy czym Księgi znaków powinny zawierać wskazania i informacje prawidłowego użytkowania Logotypów, a w szczególności informacje o Logotypach, zasadach jego budowy, jego wariantach i możliwościach zastosowania oraz wizualizacje przykładowych materiałów promocyjnych.
4) Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego.


[ ! ] Z wezwania do wyjaśnienia wysokości zaoferowanej ceny: Stosownie do art. 90 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień pu blicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający prosi o udzielenie wyjaśnień  dotyczących elementów oferty majqcych wpływ na wysokość ceny.

(Art. 90. 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca sie do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.)


Ministerstwo Finansów RP, Warszawa
(2012)


[ ! ] Z ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.10.2012 r.: Zgodnie z art.92 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz,759 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Ministerstwo Finansów informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Wybrana zostala oferta nr 3 zlożona przez Ibero - Agencja Interaktywna, Lukasz Strzelec z siedzibq we Wrocławiu, ul. Św. Mikolaja 8-11, która uzyskała najwyższy współczynnik ceny oferty. […] (3.554,70)


logo e-Podatki Ministerstwo Finansów


[ ! ] Z informacji ministerstwa z dn. 22.01.2013 r.: Ministerstwo Finansów informuje, że została wprowadzona nowa identyfikacja graficzna dla Programu e-Podatki oraz  projektów: e-Podatki, e-Deklaracje2 i e-Rejestracja. Podstawowym założeniem nowopowstałej identyfikacji jest utworzenie spójnego systemu graficznego, który obejmowałby wszystkie projekty. Identyfikacja obejmuje cztery symbole, przy czym symbol Programu e-Podatki jest symbolem nadrzędnym w stosunku do symboli pozostałych projektów. Jest swoistego rodzaju podsumowaniem projektów wchodzących w skład Programu. Każdy z projektów charakteryzuje się indywidualnym kolorem oraz opracowanym sygnetem graficznym symbolizującym konkretny projekt. Całość tworzy spójną wizerunkową całość.
Edelmeister etykieta konkurs na projekt Van Pur Aleksander Bąk
Konkurs na lifting etykiety i puszki dla piwa Edelmeister

Laureat: Dominik Bogusz, Żelechów


Browary Graupa Van Pur S.A., Rakszawa (via platforma Corton.pl)
(2012)

[ ! ] Koncept projektowy „z przesłaniem” usunięty z galerii prac konkursowych przez organizatora.

plakat Urząd Patentowy RP konkurs X edycja Aleksander Bąk
Konkurs na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Laureaci kategorii zamkniętej: I nagroda — Kamil Banach, Poznań, II nagroda — Anna Żukowska-Zyśko, Lublin, III nagroda — Joanna Frydrychowicz i Krzysztof Skrzypczyk, Toruń


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa
(2012)
logo Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Aleksander Bąk
Konkurs na opracowanie logo — opracowanie identyfikacji wizualnej ŚCIiTT Sp. z o.o.

Z werdyktu jury: Decyzją Komisji Konkursowej powołanej przez Prezesa ŚCIiTT, pana Łukasza Bilskiego Zarządzeniem nr 9/SCITT/2012 z dnia 24.10.2012 roku, w składzie:
 • Przemysław Janiszewski — Przewodniczący Komisji
 • Elżbieta Cholewa — Członek Komisji
 • Łukasz Syska — Członek Komisji
 • Włodzimierz Grochal — Członek Komisji
 • Mariusz Goraj — Członek Komisji
konkurs na opracowanie logo pozostaje bez rozstrzygnięcia ponieważ wybrana praca jest niezgodna z regulaminem konkursu. Szczegółowe informacje zostały wysłane do wiadomości oferentów.


Świętokrzystkie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Kielce
(2012)


[ ! ] Od 24 października 2012 roku do 6 lutego 2013 roku „Oferent” nie otrzymał żadnej szczegółowej informacji.

[ ! ] Z korespondencji z dn. 7.02.2013 r.: W odpowiedzi na pana pytanie informuję, iż konkurs został unieważniony z powodu niespełnienia przez oferentów oczekiwań komisji konkursowej.
logo Shift-X Dziedzictwo Kulturowe Bydgoszcz
Postępowanie ofertowe na zaprojektowanie logotypu, standaryzacji graficznej znaku dla projektu o akronimie SHIFT-X „Dziedzictwo kulturowe motorem zmian społeczno-gospodarczych w regionach poprzemysłowych”

Z zapytania ofertowego z dn 4.10.2012 r.: Usługa będzie obejmować:
koncept wizualny znaku graficznego — 4 wersje projektu graficznego logotypu do omówienia z partnerami — termin do 2 listopada 2012r. Po rozmowie z partnerami naniesienie zmian według sugestii partnerów i Zamawiającego (ok. 8 poprawek) — termin do 1 grudnia
oraz opracowanie standaryzacji graficznej znaku:
• budowę znaku, wersję znaku z liternictwem, wielkości i proporcje znaku, kolorystykę znaku, określenie podstawowych barw w podstawowych systemach kolorystycznych, opracowanie wersji pozytywnej i negatywnej znaku, typografię,
• zapis plików elektronicznych w Pantone, CMYK, RGB
• wersja logotypu dla strony internetowej, dla wydruku
• wersja logotypu z tytułem projektu w jęz. Angielskim.
• wersja logotypu z tytułem projektu w jęz. Polskim
• wersja logotypu połaczona z 2 logami unijnymi
• wersja logotypu z logami unijnymi i informacją o współfinansowaniu


Urząd Miasta Bydgoszczy
(2012)

logo Shift-X Violetta Kuś
[ ! ] Z korespondencji dotyczącej zapytania o szczegóły wyboru oferty z dn. 8.10.2012 r.: Najkorzystniejszy oferent: Violetta Kuś (Bydgoszcz), cena netto — 1092 PLN.
Kraina Mistrza Twardowskiego logo Węgrów Aleksander Bąk
Konkurs na logo produktu turystycznego „Kraina Mistrza Twardowskiego”

Laureat: Tomasz Kosiorek, Węgrów


Urząd Miasta Węgrów
(2012)
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczosci logo Aleksander Bąk
Konkurs na logo Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Z werdyktu jury: Komisja Konkursowa oceniła 179 projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną pod kątem oryginalności i innowacyjności, łatwości zapamiętywania, specyfiki i cech charakterystycznych, walorów graficznych i wartości promocyjnych oraz czytelności i funkcjonalności.

Laureatka: Małgorzata Czarnecka


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Kraków
(2012)
Kraina bez barier logo Aleksander Bąk
Konkurs na logo marki „Kraina bez barier”

Z werdyktu jury: Komisja Konkursowa za najlepszą pracę konkursową uznała pracę zgłoszoną przez: 6 SZPILEK Katarzyna Łukowska, Aleksandra Musiałek, Ilona Robert s.c. (Łódź)


Urząd Miasta Poddębice
(2012)
Anders Group logo Aleksander Bąk
Konkurs na lifting logo Anders Group

Z werdyktu jury: Chcielibyśmy nadać naszemu nowemu logo nowoczesny charakter, podkreślając jednocześnie różnorodny charakter Grupy oraz jej związek z regionem (Warmia i Mazury).

Laureat: Marcin Pokoński, Gdańsk


Grupa Anders (via agencja Brandflower)
(2012)
logo powiat pszczyński Aleksander Bąk
Konkurs na logo i hasło promocyjne powiatu pszczyńskiego

Z werdyktu jury: Po wnikliwej analizie zaproponowano, aby nie rozstrzygać konkursu (zgodnie z regulaminem rozdz. V pkt 7), ze względu na brak propozycji logo i hasła promocyjnego, które spełniałoby jednocześnie oczekiwania organizatorów konkursu oraz mieszkańców powiatu. Nadesłane projekty logo i hasła promocyjnego nie identyfikowały powiatu, były odtwórcze wobec innych, znanych powszechnie znaków i haseł lub ze względów graficzno-kolorystycznych okazały się niemożliwe do reprodukcji na niektórych nośnikach — np. butony, długopisy nne gadżety; np. niemożliwe jest pomniejszenie znaku i zachowanie jego czytelności i kolorystyki. 

Prace oceniała komisja w składzie:
 • Paweł Sadza — Starosta Pszczyński, przewodniczący komisji
 • Kinga Pławecka-Bratek — Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej
 • Barbara Sopot-Zembok — Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej
 • Paweł Kiermasz — artysta, plastyk
 • Sylwia Michalska — artysta, plastyk
 • Piotr Utrata — grafik
 • Arkadiusz Rakowski — artysta, filmowiec
 • Marcela Grzywacz — redaktor naczelna "Gazety Pszczyńskiej"
 • Renata Botor — redaktor Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego "Echo"

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
(2012)[ ! ] Z informacji z dn. 29.05.2014 r.: Od 1 czerwca br. Powiat Pszczyński będzie posługiwał się nowym systemem identyfikacji wizualnej, który jest efektem udziału w projekcie „Design… do usług!” — realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. […] 

Na kształt i symbolikę znaku składa się kilka istotnych elementów. Forma powstała z połączenia połowy herbu i okręgu, mającego obrazować perłę oraz uproszczonego symbolu korony.

nowe logo powiat pszczyński, starostwo powiatowe w Pszczynie, Studio PROTOTYP, Magdalena Michna–CzyrwikCentrum Sztuki Mościce logo Aleksander Bąk
Konkurs na logo Centrum Sztuki Mościcie w Tarnowie

Z werdyktu jury: Szukaliśmy projektu, który będzie prosty, zapamiętywany i oryginalny. Wybrany projekt jest najbliżej naszych założeń, a zarazem nawiązuje do charakterystyki miejsca — budynku Centrum i ma spory potencjał promocyjny. Będziemy jeszcze pracować nad ostateczną formą znaku i towarzyszącą mu typografią.

Oceny prac dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
 • Dawid Korzekwa — STGU
 • Maciej Konopka — STGU
 • Angelika Gromotka — STGU
 • Agnieszka Kawa — dyrektor CSM
 • Marek Karpiński — kierownik Dz. Promocji CSM

Laureatki: Zofia Konarska i Katarzyna Minasowicz — Studio Para–Buch, Warszawa


Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie
Patronat: STGU
(2012)
Park Dworski Raczyńskich w Białośliwiu logo Aleksander Bąk
Konkurs na logo Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu

Z ogłoszenia wyników z dn. 11.07.2012 r.: Po zapoznaniu się z protokółem z prac komisji konkursowej, oraz na podstawie Rozdziału IX pkt 2 Regulaminu konkursu postanawiam: - nie rozstrzygać konkursu, - nie przyznać przewidzianej regulaminem konkursu nagrody. Zawiadamia się także że organizator ogłosił kolejną edycję konkursu.

Z korespondencji urzędowej z dn. 13.07. 2012 r.: […] pragnę Pana poinformować, że konkurs na logo Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu, w którym brał Pan udział nie został rozstrzygnięty, ponieważ w ocenie komisji powołanej do jego rozstrzygnięcia złożone oferty nie spełniały formalnych wymogów regulaminowych. […]

Z odpowiedzi z dn 13.07.2012 r.: Uprzejmie informuję, że nie skorzystam z zaproszenia do udziału w konkursie. Jeśli jednak będą Państwo zainteresowani profesjonalnym opracowaniem projektu znaku wraz z elementami identyfikacji wizualnej to istnieje możliwość podjęcia ze mną bezpośredniej współpracy. Służą temu zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b) i c) , zgodnie z którymi mają Państwo możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli wystąpi jedna z poniższych przesłanek:
 • zamówienie może być zrealizowane przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej;
 • z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów;
 • szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
W załączeniu przesyłam wstępną Ofertę zakresową na opracowanie projektu Znaku wraz z elementami Systemu Identyfikacji Wizualnej i Księgą Tożsamości Znaku. […]

Z korespondencji urzędowej z dn. 19.07.2012 r.: Dziekuję za odpowiedź i za uczestnictwo w I edycji konkursu. Projekt logo zamierzamy pozyskać na drodze konkursu. Dlatego zachęcam jednak do uczestnictwa. […]

Z informacji urzędowej z dn. 1.08.2012 r.: Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu zawiadamia, że konkurs na logo Parku Dworskiego Raczyńskich w Białośliwiu został rozstrzygnięty. Komisja powołana przez organizatora konkursu wybrała pracę która uzyskała największą liczbę punktów. Autorka zwycięskiej pracy została powiadomiona o wynikach konkursu.

Gminny Ośrodek Kultury, Białośliwie
(2012)


logo Park Dworski Raczyńskich w Białośliwiu projekt Dorota Szmechtig-Szturo

[ ! ] Z informacji urzędowej z dn. 12.12.2012 r.: Autorką projektu jest Pani Dorota Szmechtig-Szturo (Białośliwie).
Europejski Fundusz Społeczny plakat Ministerstwo Zdrowia Aleksander Bąk
Konkurs na plakat promujący Europejski Fundusz Społeczny dla ochrony zdrowia

Laureaci: Halina i Bartłomiej Kuźniccy, Warszawa

Ministerstwo Zdrowia RP
(2012)
Muzeum Okręgowe w Lesznie logo Aleksander Bąk
Konkurs na logo Muzeum Okręgowego w Lesznie

Z werdyktu jury: Konkurs na Logo Muzeum Okręgowego w Lesznie" został w dniu 15 czerwca 2012 roku rozstrzygnięty (po drugim posiedzeniu Komisji). Na konkurs wpłynęły 33 prace 17 autorów. Komisja powołana przez organizatora po wnikliwej analizie wartości artystycznych prac oraz podejścia do tematyki konkursu wybrała projekt autora o godle ALBRECHT.

Laureat: Jacek Doszyń, Wrocław

Muzeum Okręgowe w Lesznie
(2012)
Pneufish logo PAN Olsztyn Aleksander Bąk
Konkurs na logo projektu „Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry ryb — PNEUFISH”

Laureat: Dariusz Lewandowicz, Poznań

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
(2012)
logo Opera Leśna konkurs portfolio Aleksander Bąk
Konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) Opery Leśnej w Sopocie

Organizatorem Konkursu jest Bałtycka Agencja Artystyczna BART z siedzibą w Sopocie ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, zwana dalej Organizatorem. Konkurs ma charakter dwuetapowy:
 • I etap – składanie portfolio przez projektantów/firmy biorące udział w konkursie,
 • II etap – zlecenie odpłatne wybranym projektantom/ firmom projektowym wstępnych koncepcji logotypów i wybór zwycięskiego logo oraz przygotowanie księgi znaku.

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu: Na konkurs wpłynęło 150 zgłoszeń, jury w składzie:
 • dr hab. Zygmunt Okrassa — ASP w Gdańsku Przewodniczący Komisji
 • Eugeniusz Terlecki — Dyrektor Bałtyckiej Agencji Artystycznej „BART”
 • dr hab. Grzegorz Protasiuk — ASP w Gdańsku
 • dr Adam Kamiński — ASP w Gdańsku
 • Agnieszka Rek — Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu
 • Magdalena Jachim — Naczelnik Biura Prezydenta Sopotu
 • Zbigniew Buski — Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie
 • mgr Anita Wasik — ASP w Gdańsku, przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej
zakwalifikowało do II Etapu Konkursu prace identyfikują się kodem stosowanym: 0201PN, 262584, XAM5002.

Protokół z II Etapu konkursu: W dniu 14 lutego 2012r odbyło się posiedzenia komisji konkursowej, która zdecydowała o nie wybieraniu zwycięskiego projektu, gdyż zgłoszone projekty nie spełniały wymogów określonych w §3 ust.6 Regulaminu Konkursu na opracowanie projektu znaku graficznego (LOGO) Opery Leśnej w Sopocie, zgodnie z którym praca konkursowa musi spełniać między innymi następujące warunki:
a) działać jako symbol
b) budzić pozytywne skojarzenia z Operą Leśną w Sopocie
c) być niepowtarzalna i oryginalna
W związku z powyższym konkurs został zakończony, jako nierozstrzygnięty. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

Prezydent Miasta Sopotu
Bałtycka Agencja Artystyczna „BART”
STGU — partner konkursu
(2012)
logo Opera Leśna Sopot Dominika Komowska
Konkurs dla studentów uczelni artystycznych na opracowanie znaku graficznego — logo Opery Leśnej w Sopocie

Ogłoszenie wyników II Konkursu na Logo Opery Leśnej: Komisja Konkursowa podczas posiedzenia w dniu 11.04.2012r, nie podjęła decyzji o wyborze zwycięskiego projektu. Członkowie Komisji zgodnie wyłonili jednak kandydata na zwycięzcę konkursu, zastrzegając jednak konieczność dopracowania zgłoszonego projektu. Komisja zarządziła przerwę w posiedzeniu, podejmując uchwałę o zwróceniu się do wyłonionego kandydata o opracowanie modyfikacji zgłoszonego projektu. Posiedzenie Komisji zostanie zakończone w dniu 25.04.2012r, i wówczas ogłoszony zostanie ostateczny wynik.

[ ! ] Ogłoszenie wyników: Pragniemy podziękować wszystkim studentom, którzy nadesłali swoje prace. W Konkursie udział wzięło 53 uczestników, w większości byli to studenci Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska oraz Łodzi. Ostatecznie, po wnikliwej analizie, Komisja Konkursowa w dniu 24 kwietnia 2012 r., działając na podstawie Regulaminu Konkursu, zdecydowała, iż najlepszy okazał się projekt Dominiki Komowskiej z ASP Gdańsk, której jury przyznało nagrodę. Organizatorzy Konkursu pragną także serdecznie podziękować Członkom Jury za zaangażowanie oraz za wnikliwą ocenę złożonych prac.

Komisja do oceny prac konkursowych i wyłonienia zwycięskiej pracy:
 • Eugeniusz Terlecki — Dyrektor Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART
 • dr Grzegorz Protasiuk — ASP w Gdańsku
 • dr hab. Zygmunt Okrassa — ASP w Gdańsku, Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Robert Florczak — ASP w Gdańsku
 • Agnieszka Rek — Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu
 • Magdalena Jachim — Naczelnik Biura Prezydenta Sopot

Bałtycka Agencja Artystyczna „BART”
(2012)
logo Radio Olsztyn Aleksander Bąk
Konkurs na logo Radia Olsztyn

Z werdyktu jury: Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa Radia Olsztyn, na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2012r., zgodnie z Regulaminem konkursu, podjęła decyzję o jego unieważnieniu, z powodu niespełnienia przez zgłoszone prace oczekiwań komisji.

Polskie Radio — Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie „Radio Olsztyn”
(2012)

• • • 2011 • • •

logo Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej Aleksander Bąk
Konkurs na logo Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

Laureat: Jacek Doszyń, Wrocław

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, Warszawa / Ministerstwo Zdrowia RP
(2011)


Care About Childcare logo 2011


[ ! ] Care About Childcare®, USA (2011)

logo Prezydenta RP Kancelarii Prezydenta RP
Konkurs na wykonanie projektów znaków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Masz wyobraźnię, jesteś zdolnym plastykiem, projektantem — studentem lub absolwentem Akademii Sztuk Pięknych? Zaprojektuj logo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Weź udział w konkursie. To Ty możesz wygrać. To Twój znak graficzny może pojawić się na oficjalnych publikacjach związanych z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

Z informacji na stronie prezydent.pl (marzec 2012 r.): Konkurs na wykonanie projektów znaków Prezydenta RP, Kancelarii Prezydenta RP i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP rozstrzygnięto 4 listopada 2011 roku. Jury konkursu, które brało pod uwagę walory artystyczne, estetyczne i kompozycyjne projektów, nie wyłoniło laureata i nie przyznało wyróżnień.

Skład Jury:
 • Prof. Władysław Pluta — grafik — Akademia sztuk Pięknych w Krakowie (Katedra Komunikacji Wizualnej)
 • Prof. Tomasz Bogusławski — grafik — były Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego)
 • Prof. zw. Mieczysław Wasilewski — grafik — Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Pracownia Projektowania Plakatu)
 • Prof. zw. Henryk Chyliński — Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego)
 • Jacek Michałowski — Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejMaciej Klimczak — Podsekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marek Czarnecki — Dyrektor Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marcin Bogusławski — Główny specjalista, Gabinet Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa
(2011)

[ ! ] Z korespondencji z Kancelarią Prezydenta RP: […] w nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej informuję, że zdecydowałem się jednak nie przesyłać swojej propozycji na Państwa konkurs, pomimo, że — zgodnie z moimi przekonaniami — bazowała ona na wizerunku orła (godła). Doszedłem jednak do wniosku, że próba stworzenia znaku dla instytucji Głowy Państwa oraz jej ciał urzędowych nie powinna być realizowana w oderwaniu od całościowego ujęcia identyfikacji państwowej. Zasadne wydaje się bowiem uprzednie uporządkowanie tego obszaru wizerunkowego. […]
logo Skawina Aleksander Bąk

Konkurs na logo promocyjne Skawiny

Z informacji urzędowej: We środę, 30 listopada, komisja konkursowa dokonała ostatecznego wyboru logo promocyjnego Skawiny. Spośród 12 wyróżnionych w poprzednim etapie prac najwyższą liczbę głosów otrzymał projekt autorstwa Elżbiety Szurpickiej z Krakowa. Serdecznie gratulujemy! Wcześniej członkowie komisji konkursowej zapoznali się z opiniami mieszkańców Miasta i Gminy Skawina oraz Radnych Rady Miejskiej w Skawinie. Choć formalnie nie miały one charakteru wiążącego, stanowiły ważną wskazówkę dla członków komisji:
 • Pawła Kolasy — Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
 • Norberta Rzepisko — Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skawinie
 • prof. Adama Wsiołkowskiego — Rektora ASP w Krakowie
 • prof. Władysława Pluty — wykładowcy ASP w Krakowie
 • prof. Stefana Dousy — wykładowcy Politechniki Krakowskiej.
W toku prac, komisja konkursowa zasugerowała Organizatorowi Konkursu, by rozważył możliwość zwrócenia się do Autorki zwycięskiego projektu o dokonanie drobnych modyfikacji liternictwa oraz wersji monochromatycznej znaku.

Laureatka: Elżbieta Szurpicka, Kraków

Urząd Miasta i Gminy Skawina
(2011)


logo Sumava Sumava 2123design

[ ! ]
 Logo turystyczne regionu Sumava — 2123design, Hradec Králove, Czechy (2010)
logo Kongres Urbanistyki TUP Lublin Polskiej Aleksander Bąk
Konkurs na logo IV Kongresu Urbanistyki Polskiej

Laureatki: Dorota Walus i Małgorzata Puszczało, Gliwice

Towarzystwo Urbanistów Polskich / Urząd Miasta Lublina
(2011)
logo Wydział Leśny w Hajnówce Politechnika Białostocka Aleksander Bąk
Konkurs na logo Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce

Laureat: Piotr Sokołowski, Hajnówka

Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
(2011)

logo Mazowiecka Kamienica Artystyczna

Konkurs na projekt graficzny logo Mazowieckiej Kamienicy Artystycznej

Z werdyktu jury: Na konkurs nadesłano 57 projektów. Jury nie wyłoniło zwycięskiej pracy i podjęło jednogłośną decyzję o zakończeniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Decyzję swoją uzasadniło tym, że wśród nadesłanych prac nie było projektu graficznego logo, który spełniałby w sposób zadowalający oczekiwania organizatorów konkursu pod względem identyfikacyjnym, reprezentacyjnym, korespondencyjnym. Wszystkim autorom nadesłanych prac serdecznie dziękujęmy za udział w konkursie.

Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków
(2011)
logo Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie ZIKIT Aleksander Bąk
Konkurs na projekt logotypu dla projektu „Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie"

Laureat: Agencja Projektowo-Marketingowa ProAndy, Gdynia — autor: Robert Widomski

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
(2011)
logo Klub Polska London 2012 Ministerstwo Sportu i Turystyki Aleksander Bąk

Konkurs na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logo) Klubu Polska

Z werdyktu jury: 25 sierpnia br. odbyło się posiedzenia Komisji Konkursowej konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logo) Klubu Polska, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Po odrzuceniu części projektów, z uwagi na niespełnienie przez nie kryteriów określonych w Regulaminie i ocenie pozostałych pod względem estetycznym i funkcjonalnym, Komisja nie wyłoniła żadnego projektu i podjęła jednogłośną decyzję o zakończeniu konkursu bez rozstrzygnięcia. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

W skład komisji konkursowej (dane nieoficjalne):
 • Tomasz Półgrabski — Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • Jerzy Eliasz — Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego
 • Jakub Kwiatkowski — Rzecznik Prasowy Ministerstwa
 • Agnieszka Ludwicka — Biuro Dyrektora Generalnego
 • Stefan Tuszyński — ekspert Ministerstwa Sportu w grupie wsparcia Klubu Polska Londyn 2012 (pływak)
Ministerstwo Sportu i Turystyki RP
(2011)


[ ! ] Z informacji Klubu Polska na Facebook'u z dn. 29.12.2011 r.: Klub Polska doczekał się swojego logo. Jego autorem jest Artur Gosiewski.
logo Dolny Śląsk Aleksander Bąk
Konkurs na opracowanie Znaku Marki „Turystyczne Logo Dolnego Śląska”

Laureat: NN

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Wrocław
(2011)
logo marka Folklor Łowicki Aleksander Bąk
Konkurs na opracowanie jednolitego znaku graficznego (LOGO) marki „Folklor Łowicki”

Z werdyktu jury: Komisja konkursowa uznała, że zgodnie z założeniami konkursowymi zwycięski projekt musi być funkcjonalny czyli nadawać się do różnorodnego wykorzystania i jak najbardziej nawiązywać do charakteru miasta jego tradycji, historii i folklor. W toku dyskusji, po ponownym przeanalizowaniu najlepszych projektów biorąc pod uwagę funkcjonalność, możliwości wykorzystania projektu na materiałach biurowych codziennego użytku jak i materiałach promocyjnych, informacyjnych, grafice internetowej oraz nośnikach reklamy zewnętrznej, walory estetyczne, czytelność i nawiązanie do charakteru miasta jego tradycji, historii i folkloru oraz stopnia przydatności Komisja Konkursowa po zliczeniu punktów i w ostatecznym głosowaniu większością głosów postanowiła wybrać pracę nr 018 i przyznać nagrodę główną.

Laureat: Krzysztof Paweł Gajda, Łowicz

Gmina Miasto Łowicz
(2011)
logo MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych konkurs Jerzy Janiszewski
Konkurs na logotyp Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Z informacji Biura Rzecznika MSZ: Uprzejmie informujemy, że autorem logotypu oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej MSZ jest Pan Jerzy Janiszewski. […] 

Wybór koncepcji graficznej logotypu został dokonany w drodze dwuetapowego, zamkniętego konkursu. W skład jury konkursu weszły nst. osoby: 
 • Prof. Jerzy Porębski, 
 • Prof. Czesława Frejlich, 
 • Pani Agnieszka Jacobson-Cielecka, 
 • Pani Anda Rottenberg
 • oraz przedstawiciele MSZ. 
[…] Był to konkurs zamknięty, dotyczący realizacji zlecenia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informacji nt. konkursu nie zamieszczono na stronach BIP MSZ. […] MSZ przeprowadzając konkurs i kierując zapytanie ofertowe do wybranych wykonawców, korzystał z listy STGU – Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(2011)
logo Ptasi Azyl ZOO Warszawskie Aleksander Bąk
Konkurs na logo Ptasiego Azylu w Warszawie

Laureat: Jerzy Desselberger, Warszawa

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
(2011)logo Gdański Teatr Szekspirowski Aleksander Bąk
Konkurs na opracowanie logo Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego oraz logo Festiwalu Szekspirowskiego

Z uzasadnienia werdyktu jury prof. Andrzeja Markowicza (ASP Gdańsk): Na konkurs na logo Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego wpłynęło 95 projektów, na konkurs na logo Festiwalu Szekspirowskiego wpłynęło 76 projektów. W dniu 18 maja 2011 jury pod moim przewodnictwem rozpatrzyło nadesłane propozycje. Zdecydowana większość prac przedstawiała bardzo niski, a czasem wręcz karykaturalny poziom projektów — były to propozycje anegdotycznie przedstawiające temat znaku, najczęściej głowy Szekspira, nieraz w otoczeniu czaszek, chorągwi, koron, zębów i.t.p., które zaprzeczały pojęciu znaku graficznego (logo). Założeniem konkursów było uzyskanie znaków, które w sposób prosty, syntetyczny, a przy tym współczesny, lecz uniwersalny oddawałoby sens działalności Teatru i Festiwalu Szekspirowskiego. Znaki miały przy tym być łatwe w druku i kompatybilne z istniejącym (dobrym) znakiem Fundacji Theatrum Gedanense. Jury wyłoniło kilkanaście projektów, które przedstawiały wysoki i profesjonalny poziom graficzny. Projekty te nie spełniały jednak (przynajmniej w stopniu satysfakcjonującym) założeń tematycznych konkursu — nie dość uniwersalnie i precyzyjnie wskazywały na profil działalności obu szekspirowskich instytucji. Jury postanowiło nie przyznawać nagród — była to decyzja jednomyślna.

Gdański Teatr Szekspirowski
(2011)logo Białostocki Parku Naukowo-Technologiczny Aleksander Bąk
Konkurs na opracowanie logo Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Laureat: Tomasz Miazga, Warszawa

Miasto Białystok
(2011)
logo CINiBA Katowice Oślislo
Konkurs na logo Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci, doktoranci oraz absolwenci uczelni i wydziałów artystycznych i projektowych w Polsce.

Z werdyktu jury: Decyzją Jury z 25 marca 2011 r. nie przyznano nagrody głównej i wyróżnień w konkursie na zaprojektowanie znaku graficznego (logo) Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w konkursie.

Jury:
 • JM Rektor ASP w Katowicach prof. Marian Oslislo — Przewodniczący Jury
 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak
 • prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec
 • prof. AE dr hab. Maja Szymura‐Tyc
 • prof. AE dr hab. Sławomir Smyczek
Konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
(2011)


logo CINiBA Katowice Oślislo

[ ! ] Logo CINiBA — projekt: prof. Marian Oslislo, 2011
logo Państwowa WyższaSzkoła Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu Aleksander Bąk

Konkurs na znak graficzny Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

Laureat: Piotr Felszyński, Kraków

PWST-E w Jarosławiu
(2011)
logo Gminy Busko-Zdrój Aleksander Bąk
Konkurs na logo Gminy Busko-Zdrój

Z informacji urzędowej z d. 1.03.2011 r.: W związku z nie zakwalifikowaniem żadnej z prac konkursowych do drugiego etapu konkursu, Kapituła Konkursu podjęła decyzję o jego unieważnieniu. Na konkurs wpłynęło łącznie 26 prac konkursowych, z czego ze względów formalnych odrzucono 7. Pozostałe 19 prac konkursowych zostało poddanych wnikliwej analizie przez eksperta zewnętrznego, pod względem poprawności budowy logo. Dwie prace spełniające w/w kryteria poddane zostały dalszej analizie przez Kapitułę. Po ocenie tych prac pod kątem m.in. nawiązania loga do specyfiki Gminy Busko-Zdrój, funkcjonalności i uniwersalności, Kapituła Konkursu zadecydowała o nie zakwalifikowaniu żadnej z prac konkursowych do drugiego etapu i o unieważnieniu konkursu.

Gmina Busko-Zdrój
(2011)

[ ! ] Zewnętrzny ekspert analityk — prof. dr hab. Michael Fleischer, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski
logo Księgarnio-Kawiarni Spółdzielnia Aleksander Bąk
Konkurs na logo i identyfikację graficzną Księgarnio-Kawiarni „Spółdzielnia”

Laureat: Tobiasz Cechowicz, Kraków

UNDP, Agenda ONZ ds. Rozwoju, Warszawa
(2011)
logo Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Aleksander Bąk

Konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Z ogłoszenia urzędowego z dn. 31.01.2011 r.: Na konkurs wpłynęło 27 prac, które zostały otwarte komisyjnie i poddane ocenie. Komisja-Jury konkursu po zapoznaniu się z nadesłanymi projektami i dokonaniu ich oceny zdecydowała o nie rozstrzygnięciu konkursu i nie przyznaniu nagrody. Autorzy mogą odbierać swoje prace na zasadach określonych w regulaminie konkursu w terminie do 28 lutego br.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Warszawa
(2011)


[ ! ] Z informacji na stronie internetowej UdsKiOR: Od dnia 1 marca 2013 r. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych posługuje się nowym znakiem graficznym. Logo pełniące funkcję identyfikacji wizualnej będzie używane do oznakowania materiałów informacyjnych i promocyjnych Urzędu. Znakiem graficznym Urzędu będzie wizerunek orła białego z koroną, szabla oraz biało-czerwona wstęga, będąca kolorystycznym odwzorowaniem godła państwowego. Komisja Heraldyczna działająca przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pozytywnie zaopiniowała nowy projekt logo Urzędu w dniu 22 lutego 2013 r.

Urząd ds Kombatantów i Osób Represjonowanych logo Alfred Znamierowski

Projekt: Alfred Znamierowski, 2012 r. — członek Komisji Heraldycznej

• • • 2010 • • •

logo Miejska BibliotekaPubliczna w Gdyni Aleksander Bąk
Konkurs na zaprojektowanie logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni

Laureatka: Magdalena Szumska, Piła

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdnyni
(2010)

logo Akademia Sztuki w Szczecinie konkurs
Konkurs na opracowanie znaku graficznego — identyfikację wizualną (logo) Akademii Sztuki w Szczecinie

Z protokołu obrad jury z dn. 4.12.2010 r.: Na konkurs zgłoszono 289 prac. 9 z nich zostało zdyskwalifikowanych ze względów formalnych. Komisja Konkursową w składzie:
 • Prof. Rosław Szaybo — Przewodniczący Komisji
 • Prof. Lex Drewiński
 • Prof. Sławomir Iwański
 • Prof. Marian Oslislo
 • Prof. Andrzej Tomczak
po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami postanawia nie wyłaniać znaku zwycięskiego. Jury postanawia jednocześnie nie przyznawać żadnych wyróżnień. Decyzja Jury podjęta została po pierwszym etapie konkursu. Wśród zgłoszonych prac nie bylo znaku, ktory mógłby być reprezentatywny dla Akademii Sztuki w Szczecinie. […] Jury zaleca jednocześnie aby w konsekwencji przeprowadzenia konkursu nie organizować wystawy pokonkursowej. […]

Akademia Sztuki w Szczecinie
(2010)

logo Akademia Sztuki w Szczecinie Lex Drewiński

[ ! ] Logo Akademii Sztuki w Szczecinie — autor: prof. Lex Drewiński, 2011
logo Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności Aleksander Bąk

Konkurs na logo dla projektu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza — Kultura Autentyczności”

Laureat: Rafał Szczawiński, Gdańsk

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej przy Gdańskiej Fundacji Wody
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu — Wydział Turystyki i Rekreacji
Politechnika Gdańska — Wydział Architektury
(2010)

logo Narodowe Centrum Polskiej Piosenki Opole Aleksander Bąk
Konkurs na stworzenie systemu identyfikacji wizualnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

Z informacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu z dn. 19.11.2010 r.: Z przyjemnością informujemy, iż Komisja Konkursowa Konkursu na stworzenie systemu identyfikacji wizualnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki po wnikliwym przejrzeniu 46 zgłoszonych prac postanowiła nagrodzić projekt Marcina Gajosińskiego z Wrocławia.

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, Opole
(2010)
logo Radio Opole Aleksander Bąk
Otwarty konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej Radia Opole

Z werdyktu jury z dn. 31.05.2010 r.: Komisja po podliczeniu punktacji podjęła decyzję — maksymalna liczba punków, które pojedynczy projekt mógł zdobyć wynosiła 300. Punktacja jaką projekty otrzymały jest niska. Komisja w ten sposób zwróciła uwagę na niską oceną merytoryczną i artystyczną projektów. Projekty, które otrzymały najwyższe noty były dalekie od założeń zawartych w regulaminie konkursu. W związku z powyższym, komisja nie przystąpiła do oceny prac pod względem ceny i wystąpiła z wnioskiem do zarządu spółki o unieważnienie konkursu.

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu "PRO FM" S.A., Opole
(2010)

logo Radio Opole

[ ! ] Z informacji medialnej z dn. 27.01.2011 r.: Wraz z pracami nad nową stroną internetową trwało wypracowywanie koncepcji nowego logo Radia Opole. Podjęło się tego zadania trio znakomitych opolskich plastyków: Halina Fleger, Bolesław Polnar i Andrzej Sznejweis.
logo Stary Hangar Opole Aleksander Bąk
Konkurs na logo i znak graficzny — Klub sportowy Squash & Wellness „Stary Hangar” w Gliwicach

Z informacji organizatora: Uprzejmie informujemy, że wpłynęła tak duża ilość prac, że komisja oceniająca zmuszona jest przełożyć o tydzień czasu ogłoszenie wyników.
Z werdyktu jury: Serdecznie dziękujemy za nadesłane prace konkursowe — przysłano w sumie 12 prac. Wszystkie były bardzo ładne. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas. Zgodnie z regulaminem konkursu Komisja oceniająca prace zdecydowała się (nie bez trudności) nie wybrać obecnie żadnej pracy. Wybór był trudny, jako że jakość prac była podobna, było ich całkiem dużo, z tym, że żadna nie przekonała Komisji do wyboru na logo takiego obiektu jakim będzie Stary Hangar. Obecnie Komisja postanowiła kontynuować własne, dotychczasowe pomysły dotyczące logo. W konsekwencji obecnie nie ma jeszcze wybranej ostatecznej wersji logo. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy! Każdy z uczestników zostanie osobiście powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji.

Stary Hangar, Gliwice
(2010)

logo Klub sportowy Squash & Wellness Stary Hangar Gliwice

[ ! ] Uczestnik został osobiście następująco powiadomiony: Serdecznie dziękuję wszystkim za uczestnictwo w konkursie oraz osobiste zaangażowanie — prace konkursowe są naprawdę interesujące!

logo Instytut Obywatelski Aleksander Bąk

Konkurs na logo Instytutu Obywatelskiego

Z werdyktu jury: Uprzejmie informujemy, iż w Konkursie na opracowanie znaku graficznego ( logo) Instytutu Obywatelskiego, zwyciężył projekt pani Julii Tabor (Warszawa).

Instytut Obywatelski, Warszawa
(2010)

logo Chełmno Miasto Zakochanych Aleksander Bąk
Konkurs na logo turystyczne Gminy Miasta Chełmno

Laureat: Adam Rink, Chełmno

Urząd Gminy Miasta Chełmno
(2010)

Między matrixem a krucyfiksem projekt okładki W drodze Aleksander Bąk
Grzegorz Górny — Między matriksem a krycyfiksem

Zbiór felietonów

Wydawnictwo W drodze, Poznań
(2010)

logo Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu Aleksander Bąk
Konkurs na opracowanie jednolitego znaku graficznego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (logo Sejmu) — Kancelaria Sejmu RP

Z informacji opublikowanej na stronie sejm.gov.pl: Zgodnie z art. 3 ust. 4 regulaminu konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego (logo) Sejmu, organizator konkursu podjął decyzję o zakończeniu konkursu bez wyłonienia zwycięzcy. Żaden z przedstawionych projektów nie zyskał aprobaty większości komisji konkursowej. Z uwagi na fakt, że obecny znak graficzny będący nieformalnym logo Sejmu jest najbardziej rozpoznawalnym i utrwalonym znakiem, Prezydium Sejmu podjęło decyzję o jego rewitalizacji i przyjęciu w przyszłości jako oficjalnego logo.

W skład komisji konkursowej otwartego konkursu na opracowanie jednolitego znaku graficznego Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (logo Sejmu) wchodzili:
 • Bronisław Komorowski — Marszałek Sejmu — przewodniczący komisji
 • Grzegorz Schetyna — Marszałek Sejmu (z chwilą wyboru)
 • Ewa Kierzkowska, Stefan Niesiołowski — Wicemarszałkowie
 • Krzysztof Putra, Jerzy Szmajdziński (do dnia tragicznej śmierci)
 • Jerzy Wenderlich i Marek Kuchciński — Wicemarszałkowie (od dnia wyboru)
 • Lech Czapla — Szef Kancelarii Sejmu
 • Prof. Lech Majewski (ASP Warszawa)
 • Prof. Sławomir Iwański (ASP Łódź)
 • Prof. Grzegorz Marszałek (UA Poznań)
 • Jan Morwiński — sekretarz komisji bez prawa głosu (dyrektor Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu).
Kancelaria Sejmu RP
(2010)

[ ! ] Z informacji medialnej: Prezydium Sejmu zdecydowało o unieważnieniu konkursu na sejmowe logo. Według nieoficjalnych informacji, które zdobyła reporterka RMF FM Agnieszka Burzyńska, powodem decyzji, podjętej na zamkniętym posiedzeniu, była "nieczytelność zgłoszonych prac". Od lutego, kiedy konkurs ogłosił ówczesny marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, nadesłano ponad 1600 projektów. Zwycięzca miał dostać pięć tysięcy złotych. Niestety żadna ze zgłoszonych prac nie robi — oględnie mówiąc — wrażenia. Najlepsza z nich to czarny prostokąt z białym budynkiem, który ma przypominać Sejm. W identyfikacji nie za bardzo pomaga jednak nawet napis: SEJM RP. Pierwszy grzech konkursu polegał na tym, że w ogłoszeniu nie doprecyzowano, jakie cechy powinno mieć sejmowe logo i co miałoby ono wyrażać: czy siłę, czy rozwagę, czy też może coś jeszcze innego. W efekcie nadeszły setki amatorskich prac, z których większość budziła wyłącznie zakłopotanie. Ostatecznie po tygodniach zastanawiania się, co dalej zrobić z rozpoczętym dziełem Komorowskiego, z ulgą podjęto jednomyślną decyzję o unieważnieniu konkursu. Kolejnego konkursu już nie będzie. Teraz logo Sejmu ma zająć się profesjonalna firma, która otrzyma zadanie odświeżenia obecnego symbolu. (Agnieszka Burzyńska, RMF FM)

logo Sejm RP

[ ! ] Logo Sejmu RP — projekt: Agnieszka Sobczyńska, Studio Maga (Warszawa), 2011

logo Muzeum Katyńskie Aleksander Bąk

Konkurs na logotyp (znak identyfikacyjny) Muzeum Katyńskiego oddziału Muzeum Wojska Polskiego

Laureatka: Anna Kiedrzynek, Warszawa

Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa
(2010)

logo FIlharmonia Gorzowska Aleksander Bąk
Konkurs na znak graficzny — logo Filharmonii Gorzowskiej

Lauretat: Daniel Frąc (architekt, projektant budynku Filharmonii Gorzowskiej)

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
(2010)

plakat Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy Aleksander Bąk
Konkurs na plakat 7. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy

Laureat: Jerzy Tchórzewski, Kraków

Stowarzyszenie Żydowskie Motywy, Warszawa
(2010)

odznaka honorowa Zasłużony dla Województwa Śląskiego Aleksander Bąk
Konkurs na opracowanie projektu graficznego i wzoru odznaki honorowej „Za zasługi dla Województwa Śląskiego”.

Z informacji Urzędu Marszałkowskiego z dn. 15.03.2010 r.: Zarząd Województwa Śląskiego nie rozstrzygnął konkursu na opracowanie nowego projektu graficznego i wzoru odznaki honorowej „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego". Na ogłoszony w styczniu br. konkurs wpłynęło 12 projektów. Nie zyskały one aprobaty komisji oceniającej. Konkurs miał charakter otwarty. Mogły w nim brać udział osoby powyżej 18 roku życia oraz podmioty prawne. Projekt miał nawiązywać do symboliki województwa i określać wymiary, kolorystykę i kształt odznaki zgodnie z kanonami heraldyki.

Zarząd Województwa Śląskiego — Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
(2010)
logo Szlak Archeo-Geologiczny Tetrapod Aleksander Bąk
Konkurs na projekt logotypu promującego „Szlak Archeo-Geologiczny”

Z werdyktu jury: W dniu 22.04 2010 w Biurze ROTWŚ Komisja Konkursowa dokonała wyboru zwycięskiego logotypu dla "Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego". Po burzliwej dyskusji Jury niemalże jednogłośnie wybrało pracę zbiorową zgłoszoną przez Magdalenę Solke, Macieja Kosiorka oraz Tomasza Widlińskiego. (Wrocław)

Skład Komisji konkursowej:
 • prof. dr hab. 
  Michael Fleischer (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej — Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • Jacek Kowalczyk (dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, prezes ROTWŚ)
 • Elżbieta Czajkowska (dyrektor Geoparku Kielce)
 • Małgorzata Wilk-Grzywna (dyrektor Biura Zarządu ROTWŚ i kierownik projektu ŚFF)
 • Robert Jaworski (burmistrz Miasta i Gminy Chęciny)
 • Piotr Mrugała (dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Częstocicach)
 • Jarosław Panek (kierownik Echodnia.eu)
 • Janusz Kędracki (redaktor — Gazeta Wyborcza Kielce)
 • Leszek Kumański (reżyser, autor scenariuszy i producent programów telewizyjnych)
 • dr Piotr Szrek (Państwowy Instytut Geologiczny w Kielcach)
 • dr Grzegorz Niedźwiedzki (Zakład Paleobiologii i Ewolucji — Uniwersytet Warszawski)
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Kielce
(2010)
logo Fundacja Nowoczesna Polska Aleksander Bąk
Konkurs na logo Fundacji „Nowoczesna Polska”

Laureat: Piotr Felszyński, Kraków

Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa
(2010)


[ ! ] The Magazine Publishers of America

logo Nowoczesna Polska Felszyński logo MPA The Magazine Publishers of America, Pentagram

Projekt: Pentagram 10.01.2010 r.

logo Ustka Aleksander Bąk
Konkurs na projekt logo i hasło promocyjne Miasta Ustka

Z briefu dla Marki Miasta Ustka: Kierunkiem dla Marki Miasta Ustka jest „Ustka retroaktywna”. Kierunek ten czerpie z potencjału uzdrowiskowego Miasta, podkreśla jego wyjątkowy, opisany wyżej charakter. Nadaje nowy, aktywny wymiar tej uzdrowiskowości. Jednocześnie nacechowuje aktywność ustecką w szczególny sposób skojarzeniami ze stylem retro. 

Wskazania do znaku graficznego:
 • odejście od herbu i jego symboliki
 • odejście od symboli stereotypowego podejścia do miast nadmorskich (słońce, morze, plaża)
 • unikanie powtarzalności i braku wyróżnialności na tle innych miast nadmorskich (zestaw kolorystyczny żółto – niebieski jest bardzo często stosowany, używają go m.in. Sopot, Międzyzdroje, Łeba, Hel)
 • wyrażenie „retroaktywnego” charakteru Marki Miasta
 • wyeksponowanie w znaku cech wizerunkowych
 • wysoka zapamiętywalność
 • możliwość aplikacji na różnych nośnikach, szczególnie w zmniejszeniu, z czego wynika konieczność wysokiej czytelności znaku.

Wskazówki dodatkowe:
 • znak promocyjny — znak Marki Miasta Ustka powinien być oparty na charakterystycznym, wyróżnialnym logotypie (nazwa Marki — „Ustka” zapisana charakterystyczną czcionką)
 • wyróżnik graficzny (godło znaku, sygnet) powinien stanowić element dodatkowy – dopuszczalne jest rozwiązanie bez wyróżnika graficznego, czyli:
 • znak typograficzny, oparty tylko na logotypie, np. znak marki Dr Irena Eris
 • słowno–graficzny (logotyp + wyróżnik graficzny)
 • znak graficzny powinien być symboliczny bądź abstrakcyjny
 • znak promocyjny powinien być esencją oferty wypoczynku przedstawiona w lakoniczny sposób przekonująca, pozytywne emocje
 • pożądane skojarzenia z znaczeniem usteckiej „retroaktywności”
 • znak promocyjny powinien nawiązywać do nowych trendów projektowych

Z komunikatu urzędowego: Uprzejmie informujemy, że jury konkursu na projekt logo i hasło promocyjne Miasta Ustka w dniu 18 stycznia 2010 roku podjęło decyzję o nie rozstrzyganiu konkursu, zgodnie z & 12, pkt 2 Regulaminu. Powodem takiej decyzji jest nie spełnienie oczekiwań i wymagań Organizatora.

Urząd Miasta Ustka
(2010)

logo Ustka konkurs 2009 znaki wybrane marka miasta Ustka retroaktywna 2BA

[ ! ] Znaki konkursowe rekomendowane przez Komisję Konkursową przy współpracy z Agencją 2BA.


logo Ustka Andrzej Ludwik Włoszczyński ALW

[ ! ] Logo marki miasta Ustka — Agencja 2BA, projekt: Andrzej Ludwik Włoszczyński, 2010


• • • 2009 • • •

logo Polskiej Prezydencji w UE konkurs Instytytut Wzornictwa Przemysłowego

Konkurs na zaprojektowanie logo Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku

Z informacji na stronie internetowej IWP: Konkurs ma charakter zamknięty i zgodnie z założeniami kompleksowej i spójnej komunikacji polskiej Prezydencji, wykracza poza czysto graficzny charakter. Do udziału w konkursie zaproszono zarówno uznanych grafików, jak i młode pokolenie projektantów komunikacji wizualnej. Jury ma charakter interdyscyplinarny. W jego skład wchodzą graficy, specjaliści od komunikacji wizualnej, ale także eksperci od budowania i wprowadzania marek na rynek, rozwoju nowego produktu, w tym niematerialnego, praktycy od budowania strategii komunikacji oraz użytkownicy logo - przedstawiciele administracji państwowej.


Pełnomocnik Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
Instytut Wzornictwa Przemysłowego
(2009)


[ ! ] Z informacji na stronie ASP z dn. 19.12.2009 r.: W Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie odbyło się posiedzenie jury konkursu na logo Prezydencji Polskiej w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Jury złożonemu z przedstawicieli Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Akademii Sztuk Pięknych Gdańska, Katowic, Warszawy i Wrocławia przewodniczyła Pani Joanna Skoczek, Dyrektor Departamentu Koordynacji Przygotowań i Obsługi Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. W zamkniętym konkursie uczestniczyło siedmiu projektantów. Spośród trzech rekomendowanych przez Jury projektów ostatecznego wyboru dokona Prezes Rady Ministrów RP.


[ ! ] Z informacji prasowej: Decyzją Pełnomocnika Rządu do spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, konkurs zamknięty zakończył się bez wyłonienia najlepszego projektu logo. W tej sytuacji zwrócono się do Jerzego Janiszewskiego – cenionego na świecie scenografa i grafika.


[ ! ] Z ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy z dn. 3.09.2010 r.: Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie projektu znaku graficznego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej; b) opracowanie księgi identyfikacji wizualnej, zawierającej opracowania Projektu w wersji podstawowej, wariantów jego zastosowania, parametry techniczne Projektu, w tym kolorystkę i wielkość minimalną, a także przykłady wadliwego zastosowania Projektu - w zakresie szczegółowo określonym w Zakresie prac w ramach Księgi.
 • Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający ma zamiar udzielić zamowienia: Jerzy Janiszewski, x, La Coruna, kraj/woj. Hiszpania.

[ ! ] Z ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dn. 24.09.2010 r.: Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki.
 • Data udzielenia zamówienia: 09.09.2010 r.
 • Liczba otrzymanych ofert: 1
 • Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jerzy Janiszewski, x, La Coruna, kraj/woj. Hiszpania.
 • Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119 009,00 PLN.
 • Cena wybranej oferty: 24 000,00
 • Oferta z najniższą ceną: 24 000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24 000,00
 • Waluta: EUR.

logo Polska Prezydencja w UE 2011 Jerzy Janiszewski

logo Pomorska Biblioteka Cyfrowa Aleksander Bąk
Konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (LOGO) Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (PBC)

Laureaci: Paulina Krauza i Jacek Ryń, Gdańsk

Politechnika Gdańska — Biblioteka Główna
(2009)

logo Ekospalarnia Kraków Krakowski Holding Komunalny SA Aleksander Bąk
Konkurs na logo Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

Komisja Konkursowa:
 • Piotr Kunce — artysta grafik, prof. krakowskiej ASP  
 • Jacek Maria Stokłosa — Główny Plastyk Krakowa
 • Małgorzata Marcińska — wiceprezes KHK SA, organizatora konkursu
 • Miłosława Ciężak — wiceprzewodnicząca Zarządu Dzielnicy XVIII - Nowa Huta, na terenie której zostanie wybudowana ekospalarnia
 • Paulina Szymczewska — reprezentantka Dziennika Polskiego, patrona prasowego konkursu, od wielu lat pisząca o tematyce związanej z gospodarką odpadami
 • Urszula Podraza — sekretarz

Laureat: Maciej Urbanek, Kraków

Krakowski Holding Komunalny SA
(2009)

logo MPK Lublin Aleksander Bąk
Ogólnopolski konkurs „Nowe logo dla MPK Lublin”

Z werdyktu jury: Jury w składzie:
 • prof. Andrzej Węcławski — Katedra Grafiki Warsztatowej ASP w Warszawie
 • dr hab Krzysztof Szymanowicz (przewodniczący drugiej edycji konkursu)
 • dr Sławomir Plewko ze strony Związku Polskich Artystów Plastyków oraz 
 • Dariusz Tomasik, Justyna Góźdź i Weronika Opasiak ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie, 
Jury obejrzało 176 prac. Werdykt komisji był jednomyślny. Wśród prac konkursowych nie znalazła się ani jedna propozycja, która w pełni spełniałaby wszystkie merytoryczne wymogi postawione w konkursie. Warto nadmienić, iż głównym założeniem jakie wyznaczyło sobie jury konkursu przy ocenie nadesłanych na konkurs prac było:
 • przyciągnięcie uwagi oglądającego formą graficzną wyróżniającą dane logo z otoczenia, a następnie;
 • powiązanie emocjonalne z symbolizowanym podmiotem poprzez formę graficzną odpowiadającą charakterem danemu podmiotowi (w tym wypadku chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne).
Żaden z prezentowanych logotypów, jako element identyfikacji wizualnej firmy nie spełniał w 100% roli marketingowej ani informacyjnej. Prace konkursowe zbyt dosłownie nawiązywały do symboliki instytucji (autobus, trolejbus, droga, rondo), kolorystyka w większości propozycji opierała się na kolorach miejskich (czerwony i zielony). Efektywność logo jako znaku identyfikacji wizualnej zależy od stopnia jego oryginalności, a tego w ocenie jury w szczególności zabrakło prezentowanym logotypom. Aby stworzyć znak odpowiadający zapotrzebowaniom rynkowym, należy podczas fazy projektowej zwrócić dużą uwagę na krój wybranej czcionki, jej rozmiar, odstępy pomiędzy poszczególnymi znakami. Krój pisma w dużej mierze uwydatnia charakter przedsięwzięcia. Niestety, i w tym elemencie twórcom brakowało oryginalności (często w logotypach pojawiała się typografia niedostosowana do elementu graficznego). Niestety, ale żaden z projektów nadesłanych na konkurs zdaniem jury nie zawierał w sobie tak ogromnego potencjału kreacyjnego, który byłby nośnikiem określonego ładunku ekspresji plastycznej i komunikacyjnej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne — Lublin Sp. z o.o.
Okręg Lubelski Związek Polskich Artystów Plastyków
(2009)

logo Warsztaty Kultury Centrum Kultury Lublin Aleksander Bąk
Konkurs na logo i logotyp Filii Centrum Kultury w Lublinie — Warsztaty Kultury

Laureat: Wojciech Janicki, Poznań

Centrum Kultury w Lublinie
(2009)

odznaka honorowa Zasłużony dla Rybactwa Aleksander Bąk
Konkurs na projekt odznaki honorowej „Zasłużony dla Rybactwa”

Z ogłoszenia wyniku Konkursu z dn. 27.07.2009 r.: Uprzejmie informujemy, że Jury konkursu na projekt odznaki honorowej „Zasłużony dla Rybactwa” przyznało główną nagrodę Pani Jowicie Ciszewskiej (kod pracy „SYNTEZA”) za pracę posiadającą wysokie walory artystyczne i użytkowe. Gratulujemy!

Laureatka: Jowita Ciszewska, Gdańsk

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP
(2009)

logo Kazimierz Dolny Aleksander Bąk
Konkurs na wykonanie logo promocyjnego oraz najlepsze hasło reklamujące miasto i gminę Kazimierz Dolny

Z werdyktu jury: Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru do konkursu na wykonanie logo promocyjnego oraz najlepsze hasło reklamujące miasto i gminę Kazimierz Dolny Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznać nagrody dla żadnej ze złożonych propozycji na logo promocyjne. W drugiej części konkursu — na hasło promujące Kazimierz Dolny — nagroda została przyznana. Nagrodzona propozycja — autorstwa Wiesława Króla oraz Aleksandra Włodarskiego brzmi: „Kazimierz Dolny. Cud nad Wisłą”.

Komisja konkursowa, w której skład weszli:
 • Jan Wołek — przewodniczący
 • prof. Grzegorz Mazurek — zastępca przewodniczącego
 • Dorota Szczuka — sekretarz
 • dr Sławomir Plewka
 • Jarosław Koziara
 • Józef Skrzeczkowski
 • Mirosław 
  Koziński
obradowała w dniu 29 kwietnia 2009 r.

Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym
(2009)

[ ! ] 15 stycznia 2009 Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Sandomierza, podjęła decyzję o nie przyznawaniu głównej nagrody. Jednakże, Komisja postanowiła wyróżnić dwa hasła promocyjne: „Jedno Miasto. Tysiąc lat. Miliony”, „Sandomierz — Cud nad Wisłą”.


logo Kazimierz Dolny Jarosław Koziara

[ ! ] Logo Kazimierza Dolnego — autor: Jarosław Koziara (Lublin), 2011logo Podgórze 225 lat Kraków Aleksander Bąk
Konkurs na logotyp obchodów 225 rocznicy założenia Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza „Podgórze 225” 

Laureat: Tomasz Jantos, Kraków

Dom Historii Podgórza / Stowarzyszenie Podgorze.pl / Porozumienie Dzielnic Podgórskich „Podgórze Razem”, Kraków
(2009)

logo Narodowe Forum Muzyki Wrocław Aleksander Bąk
Konkurs zamknięty na znak i plakat promocyjny Narodowego Forum

Laureat: Szymon Skrzypczak, Poznań

Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu
(2009)

logo powiat poddębicki Aleksander Bąk
Konkurs na logo Starostwa Powiatowego w Poddębicach

Z informacji urzędowej z dn. 25.05.2009 r.: […] W konkursie  udział wzięły prace nadesłane przez 28 uczestników. Powołane przez organizatora Jury w składzie: 
 • Starosta Poddębicki Stanisław Olas — Przewodniczący
 • Artysta plastyk Paweł Duraj — Członek Jury
 • Grafik — projektant, typograf, wykładowca AHE w Łodzi Michał Kacperczyk — Członek Jury
 • Sekretarz Powiatu Poddębickiego Irena Małkiewicz — Członek Jury
 • Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Poddębickiego Janina Pucek — Członek Jury
postanowiło nie rozstrzygać konkursu. Prace przesłane na konkurs nie spełniły w pełni oczekiwań komisji konkursowej, choć kilka z nich było niezwykle interesujących, jednak nie nadawały się one do natychmiastowego wdrożenia. Powiat Poddębicki jest miejscem występowania wód geotermalnych, które wyróżniają nasz region i są szansą jego rozwoju. Staramy się również pozyskiwać ekologiczne źródła energii, czego dowodem są istniejące farmy wiatrowe. Zależy nam, aby nasze logo było nowoczesne i utożsamiało się z naszym regionem. Zachęcamy wszystkich uczestników do ponownego przemyślenia swoich projektów i wzięcia ponownie udziału w naszym konkursie, który zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

Starostwo Powiatowe w Poddębicach
(2009)

• • • 2008 • • •

logo Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Aleksander Bąk
Konkurs na znak identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Z werdyktu jury: Informujemy uprzejmie, iż Konkurs na znak identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został rozstrzygnięty. Komisja Konkursowa wyłoniła projekt oznaczony godłem PAPILIO MACHAON. Autorem pracy jest Pan Robert Jacek Tomczak.

[ ! ] Z pisma Organizatora Konkursu: W odpowiedzi na Pana prośbę dotyczącą rozszerzenia informacji zamieszczonej na stronie Uczelni, o rozstrzygnięciu Konkursu na znak identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, podaję, co następuje:
— zgodnie z Regulaminem konkursu na znak identyfikacji wizualnej UP w Poznaniu" (rozdziały: V. Rozstrzygnięcie konkursu oraz VI. Nagrody pkt 5), organizator Konkursu-Uczelnia nie ma obowiązku publikować zwycięskiego znaku.

[ ! ] Regulamin:
§ V 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 2 m-cy od upływu terminu składania prac konkursowych.
2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej UP w Poznaniu: http://www.up.poznan.pl/.
3. Procedura prac Komisji Konkursowej jest niejawna.
4. Uniwersytet zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
5. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody bądź nie rozstrzygnięciu konkursu jest ostateczna.
6. Z przebiegu prac Komisja Konkursowa sporządzi protokół i przekaże go, wraz z propozycją wybranego projektu logo, do akceptacji Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
7. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wyniku konkursu listem poleconym.
§ VI 5: Przyznanie i wypłacenie nagrody nie jest równoznaczne z przyjęciem projektu do realizacji.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
(2008)

logo Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

[ ! ] dr inż. Robert Jacek Tomczak (
Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu)
:
 „Nie jestem autorem wdrożonego znaku” (czerwiec 2009 r.)

[ ! ] Z informacji Biura Rektora UPP z dn. 6.02.2013 r.: Autorem aktualnego logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Pan Krzysztof Nowak.

logo Universidade de Vigo Aleksander Bąk

Międzynarodowy konkurs na logo Uniwersytetu w Vigo (Hiszpania)

Laureaci: znak graficzny — Alberto Moreno Pike (Vigo), znak literniczy — Pablo Martín Badosa (Gráfica Design, Barcelona)

Universidade de Vigo
(2008)

logo Kongres Kultury Polskiej Kraków Aleksander Bąk
Konkurs na opracowanie elementu identyfikacji wizualnej (znaku graficznego) Kongresu Kultury Polskiej 2009 organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury

Z ogłoszenia wyników konkursu: W dniu 30 września odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej w celu wyboru najlepszego projektu logo Kongresu Kultury Polskiej 2009. Komisja Konkursowa nie wyłoniła zwycięskiego projektu w konkursie.

Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
(2008)

logo Kongres Kultury Polskiej Tarasewicz

[ ! ] 18.03.2009 r. — Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz profesor Piotr Sztompka podpisali ostateczną wersję programu Kongresu Kultury Polskiej, który odbędzie się we wrześniu w Krakowie. Autorem logo i oprawy plastycznej Kongresu jest malarz Leon Tarasewicz

logo MSWiA Aleksander Bąk
Konkurs na znak graficzny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Z informacji ministerstwa z dn. 22.09.2008 r.: Konkurs na znak graficzny (logo) dla MSWiA nie został rozstrzygnięty. Z uwagi na niski poziom, zarówno pod względem wizualnym jak i merytorycznym, spośród 133 zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa nie wyłoniła żadnego zwycięzcy. Prace oceniała Kapituła Konkursowa w następującym składzie:
 • Pan Jan Węgrzyn, Dyrektor Generalny MSWiA, Przewodniczący Kapituły
 • Pan prof. Andrzej Pepłoński — ekspert
 • Pan Andrzej-Ludwik Włoszczyński — ekspert
 • Pani Edyta Szostak — Dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego MSWiA
 • Pani Wioletta Paprocka — Rzecznik Prasowy MSWiA.
Wszystkim autorom nadesłanych prac dziękujemy za udział w konkursie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP
(2008)

logo MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Bigbadaboom Martyna Kulczycka

[ ! ] Logo MSWiA — projekt: Bigbadaboom, Martyna Kulczycka, 2011
logo Gdańsk Aleksander Bąk
Konkurs na projekt logotypu / godła promocyjnego Miasta Gdańska

Z protokołu komisji konkursowej: W dniu 7 lipca 2008 odbyło się posiedzenia komisji konkursowej na logotyp Miasta Gdańska w następującym składzie:
 • prof. Tomasz Bogusławski — przewodniczący komisji
 • prof. Stanisław Wieczorek
 • prof. Marek Freudenreich
 • Anna Zbierska
 • Grażyna Adamska
 • Iwona Brudkiewicz — sekretarz
Ze względu na niesatysfakcjonujący poziom prac konkursowych jury zdecydowało o nie przyznawaniu nagród regulaminowych. Jednocześnie jury postanowiło przyznać wyróżnienia honorowe pracom zakwalifikowanym do ostatniej eliminacji, tj. praca p. Wiesława J. Rosocha — sygnatura 172561, p. Wojciecha Zatorskiego — sygnatura 231914, p. Ewy Godomskiej — sygnatura 250860 praz p. Agnieszki Skopińskiej — sygnatura 811026. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

Urząd Miejski w Gdańsku
(2008)Konkurs na logo i hasło promocyjne Miasta Ustka
logo Ustka
Komunikat komisji konkursowej: Zgodnie z warunkami Regulaminu Konkursowego i późniejszymi zmianami terminu, Urząd Miasta Ustka informuje o postanowieniach dotyczących Konkursu na Logo i Hasło Promocyjne. Na konkurs wpłynęło 35 prac z całego kraju, przedstawiających wizję prezentacji wizualnej Miasta według Autorów. Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Miasta Ustka w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, po dokonaniu oceny zgłoszonych prac podjęła w oparciu o § 6 pkt 9 i § 8 pkt 4 Regulaminu decyzję o czasowym zawieszeniu rozstrzygnięcia.

W opinii Komisji na chwilę obecną żadna z prezentowanych koncepcji nie oddaje w pełni charakteru i wyjątkowości Miasta. W związku z zaistniałą sytuacją Komisja postanowiła przesunąć w czasie rozstrzygnięcie, aby móc wypracować wspólne stanowisko. Komisja chciałby jednocześnie poinformować, że w późniejszym terminie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta Ustka podana zostanie informacja o dalszych postanowieniach i rozstrzygnięciu Konkursu.


Urząd Miasta Ustka
(2008)Konkurs na logo Zamojskiego Festiwalu Kultury im. Marka Grechuty
logo Zamojski Festiwal Kultury im. Marka Grechuty Aleksander Bąk
Laureatka: Jolanta Mróz, Sulejówek


Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu
(2008)

• • • 2007 • • •

Konkurs na opracowanie projektu graficznego elementu identyfikacji wizualnej Roku Zbigniewa Herberta
logo Rok Herberta 2008 Aleksander Bąk
Laureat: Jakub Słomkowski, Warszawa


Biblioteka Narodowa w Warszawie
(2007)
Konkurs na opracowanie znaku graficznego promującego miasto Tarnów
logo Tarnów Aleksander Bąk
Laureatka: Alicja Ozaist, Kraków


Urząd Miasta Tarnów
(2007)Konkurs na opracowanie znaku graficznego dla programu „Poznań Europejska Stolica Kultury 2016”
logo Poznań Europejska Stolica Kultury 2016 Aleksander Bąk
Z werdyktu jury: W dniu 19.10.2007 odbyło się posiedzenie Jury Konkursu na opracowanie znaku graficznego dla programu "Poznań Europejska Stolica Kultury 2016". Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 729/2007/P w skład Komisji wchodzili:
 • Maciej Frankiewicz — Zastępca Prezydenta Poznania — Przewodniczący Komisji Konkursowej
 • Marek Zieliński — Sejmik Województwa Wielkopolskiego
 • Antoni Szczuciński — Rada Miasta Poznania - Przewodniczący Komisji Kultury
 • Włodzimierz Gorzelańczyk — Dyrektor Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania
 • Marek Kłos — Pełnomocnik Prezydenta Poznania ds. Promocji
 • Jarosław Kozłowski — Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Poznania 2007
 • Jacek Jurek — Dyrektor, prezes zarządu i dyrektor kreatywny agencji JUST
Na konkurs nadesłano 21 prac, wszystkie spełniły założone przez Organizatora Konkursu warunki formalne. Po wnikliwej analizie nadesłanych na konkurs prac, w wyniku głosowania (większością głosów) Jury podjęło decyzję o nieprzyznawaniu żadnej nagrody. Jury nie wskazało pracy, która mogłaby kształtować wizerunek Poznania jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.


Urząd Miasta Poznania
(2007)

logo Poznań EKS 2016 Men at Work JUST
[ ! ] Z informacji Urzędu Miasta Poznania: Koziołek i piksele promować będą Poznań jako Europejską Stolicę Kultury. Oficjalnej prezentacji logotypu oraz strony internetowej Programu Poznań ESK 2016 dokonał Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 19 maja 2008 roku. Logotyp wybrany został w dwuetapowym konkursie. W pierwszym otwartym etapie Komisja nie wskazała pracy, która mogłaby kształtować wizerunek Poznania jako ESK 2016. W kolejnym etapie konkursu przeznaczonym dla profesjonalnych Agencji wybrana została Agencja Men at Work, która opracowała oficjalne logo Programu Poznań — Europejska Stolica Kultury 2016. (Agencja Men at Work, Poznań — grupa reklamowa JUST).Konkurs na logo akcji promocyjnych i społecznościowych prowadzonych przez Koordynatora ds. EURO 2012 "Polacy 2012" 
logo Polacy 2012 Minister Sportu i Turystyki Aleksander Bąk
Z werdyktu jury: W dniu 28 listopada 2007 r. Minister Sportu i Turystyki, działając na podstawie § 8 ust. 2 Regulaminu Konkursu na logo akcji promocyjnych i społecznościowych prowadzonych przez Koordynatora ds. EURO 2012 "POLACY 2012", postanowił unieważnić konkurs na logo akcji.


Ministerstwo Sportu i Turystyki RP
(2007)Konkurs na nowy logotyp Polskiego Związku Motorowego
konkurs na logo Aleksander Bąk
Z protokołu konkursowego: 20 stycznia 2007 r. odbyło się posiedzenie Jury konkursu na nowy logotyp PZM w celu wyłonienia — spośród 108 nadesłanych prac — projektu spełniającego sprecyzowane w regulaminie oczekiwania. Niestety, wg Jury konkursu, wartość merytoryczna i graficzna żadnej z zaprezentowanych prac nie pozwalała na wyłonienie zwycięskiego logotypu i przyznanie regulaminowych nagród. Ostatecznie Jury zadecydowało przyznać jedynie, i tylko, 4 wyróżnienia. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału. 

Skład Jury:
 • prof. Tomasz Bogusławski, ASP Gdańsk
 • prof. Henryk Chyliński, ASP Warszawa
 • prof. Marian Nowiński, ASP Warszawa
 • prof. Jan Nuckowski, ASP Kraków
 • Michał Szumski, Członek Prezydium ZG PZM
 • Grażyna Makowska, przedstawiciel Organizatora
 • Ewa Ostaszewska, przedstawiciel Organizatora 
 • oraz zaproszony gość, bez prawa głosu, znawca problemów wizualizacji, autor i wydawca książek na temat logo, Rudolf Horvath ze Słowacji

Polski Związek Motorowy, Warszawa
(2007)


logo Polski Związek Motorowy PZM prof. Chyliński

[ ! ] Logotyp Polskiego Związku Motorowego — autor: prof. Henryk Chyliński, 2008


• • • 2005 • • •

Konkurs na projekt LOGO przeznaczonego dla celów promocji Wojska Polskiego
logo Wojsko Polskie konkurs
Z komunikatu jury: Zgodnie z Regulaminem konkursu na projekt logo przeznaczonego dla celów promocji Wojska Polskiego w dniu 10.01.2005 r. odbyło się posiedzenie jury, oceniającej projekty logo, nadesłane na konkurs ogłoszony przez Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej. Celem konkursu było wybranie logo przeznaczonego dla celów promocji Wojska Polskiego, które miało posłużyć do propagowania wizerunku Sił Zbrojnych RP w kraju i za granicą, a także uaktywnienie środowisk artystów plastyków, amatorów i profesjonalistów w zakresie tematyki wojskowej oraz promocja oficjalnego wortalu Wojsko Polskie www.wojsko-polskie.pl. Na konkurs nadesłano 74 projekty. W wyniku oceny i dyskusji jury nie dokonało wyboru żadnego z projektów. Nadesłane projekty choć ciekawe nie spełniały łącznie i w sposób wystarczający wszystkich oczekiwań w zakresie jednoznacznej identyfikacji z wszystkimi rodzajami sił zbrojnych, lub też nie dawały gwarancji możliwości reprodukowania ich na różnych materiałach promocyjnych. Część prac zawierała w sobie symbolikę chronioną ustawą o znakach. […]


Departament Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej
(2005)

logo Wojsko Polskie Pągowski

[ ! ] Logo Wojska Polskiego — projekt: Andrzej Pągowski, 2009


--
* Materiały ilustracyjne użyte na stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Wszelkie prawa autorskie pozostają przy ich właścicielach.