Aleksander Bąk logo znak graficzny identyfikacja wizualna wiem jak
Witaj!


W związku z przeprowadzaną aktualizacją moich witryn internetowych, wprowadzone zostały pewne zmiany — i tak:
— rolę głównej, wizerunkowej strony autorskiej przejęła witryna www.aleksanderbak.pl;
— witryna www.wiem-jak.com zmieniła lekko formułę i przyjęła charakter blog'a, na którym między innymi:
  • dział n¡us! prezentować będzie najnowsze informacje z zakresu autorskich dokonań
  • w dziale b!og pojawiać się będą okazjonalne komentarze do niecodziennych przejawów, coraz bardziej ogarniającej nas rzeczywistości
  • dział kanibale traktować będzie o przykładach „bezumownego transferu własności intelektualnej”, czyli naruszeń przysługujących mi praw autorskich przez osoby lub podmioty nieuprawnione;
— portal www.jakiznaktwoj.pl — o „wywijaniu orła” z urzędu i nie tylko — stanowi „monitoring” obszaru wizualnej tożsamości państwa, prowadzony w oczekiwaniu na zapowiedziane przez ośrodki decydenckie wprowadzenie zmian w zakresie stosowania symboli państwowych.

Z uwagi na z prowadzone prace techniczne pewne treści na stronach mogą być czasowo niedostępne, a ilustrujące je grafiki niewidoczne.

Zapraszam,

Aleksander Bąk